Hypocriete NOS-verslaggeving over aanslagen

Hypocriete NOS-verslaggeving over aanslagen

THEMA'S:

In Manchester, Engeland, werd op de eerste dag van het nieuwe jaar een aanslag gepleegd. Een man stak drie mensen neer; twee passanten en een politieagent. Dit feit op zich is al erg, maar hoe de main stream media dit gegeven onmiddellijk afzwakten, is helaas niet meer verrassend, maar wel ernstig. Volgens de site van de NOS riep de vermoedelijke dader: ‘Volgens ooggetuigen die worden aangehaald door de krant Manchester Evening News riep de dader 'Allah' toen hij voorbijgangers aanviel.’ Tevens zou hij, volgens een eerder artikel op nos.nl gezegd hebben: ‘De dader legde tijdens zijn daad een verband met bombardementen op andere landen, zegt de BBC-medewerker. "Ik hoorde de man zeggen: zolang als jullie deze landen blijven bombarderen, blijft dit gebeuren."

'Allahu Akhbar'

In een filmpje waarop het incident is te zien, is duidelijk te horen dat de dader niet roept ‘Allah’, maar ‘Allahu Akbar’. Dit is de kreet die de laatste decennia vaker heeft geklonken alvorens er een islamitisch geïnspireerde aanslag werd gepleegd in Brussel, Parijs, Londen of waar dan ook op de wereld. Tevens is duidelijk hoorbaar dat de dader roept ‘Lang leve het kalifaat’. Alleen de islam kent een kalifaat en Allahu Akbar is de kreet die Mohammed zelf, volgens de eigen bronnen in de Hadith collectie van Bukhari (Bukhari 4:52:195 en Bukhari 5:59:512) riep voor de slag bij Khaybar. Natuurlijk, de woorden ‘Allahu Akbar’ worden niet alleen gebruikt tijdens gewelddadige aanslagen, maar het heeft wel degelijk ook een militante context nu en in de geschiedenis van de islam. Khaybar was overigens ook het begin van de dhimma, het systeem waarbij Joden en christenen als ‘Mensen van het Boek’ zich onderwierpen aan de islam en de jizya betaalden als tweederangs, inferieure burgers onder islamitische heerschappij.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Dhimmitude

Waarom is dit ook voor onze tijd van belang? Omdat de dhimma gepaard gaat met zwijgen, onder andere over de eigen status als dhimmi, en met dankbaarheid naar de islam toe. Dit gebeurt vandaag de dag ook wanneer ons wordt geleerd dat de islam deel uitmaakt van ons culturele erfgoed bijvoorbeeld. Of voormalig president George W. Bush die direct na de aanslagen van elf september 2001 zei dat islam een religie van vrede is die gekaapt was door kwaadwillende mensen die de echte boodschap van de islam niet kenden. En dit gebeurt ook wanneer de main stream media geen of niet volledige informatie geeft over islamitische aanslagen. Het verklaringen zoeken in ons eigen gedrag, waarmee min of meer wordt gesuggereerd dat we er zelf om hebben gevraagd als er een aanslag is gepleegd, zien we terug in de quote die de NOS wél geeft. Namelijk dat de vermoedelijke dader zegt dat hij deze onschuldige voorbijgangers heeft neergestoken vanwege de Westerse bombardementen van islamitische landen. Over die stilte van de dhimmi’s zegt dr. Mark Durie dit: “In reality the whole function of the silence imposed upon the dhimmis is to empower and reinforce the very condition which the dhimmi leaders deny so vehemently: the dhimma itself.”

Dubbele standaard

In schril contrast met het weglaten van cruciale informatie zoals in bovenstaande artikelen van de NOS, maar ook het altijd ‘zoeken naar het motief’ door politie en justitie wanneer er weer een aanslag is gepleegd of de schuld bij onszelf zoeken al dan niet geholpen door daders die op deze wijze proberen hun daden goed te praten, staan de artikelen aangaande aanslagen die niet door moslims zijn gepleegd. Dan wordt er nooit gezocht naar een motief maar is dat direct gegeven. Zie hiervoor dit artikel op de site van de NOS waar meteen na de aanslag in de titel het verband met vreemdelingenhaat wordt gelegd zonder enige terughoudendheid.

Volg COV op Telegram

Ontkennen

Het afzwakken van de islamitische motieven door middel van het weglaten van informatie of door de daders ‘verward’ of ‘psychisch gestoord’ te noemen, is een evenredig groot probleem als de aanslagen zelf. Een probleem dat niet wordt erkend, kan ook niet opgelost worden. Bovendien kweekt het een gevoel van onveiligheid wanneer de media mensen niet of niet volledig informeren en politici, beleidsmakers en ‘experts’ nooit de koe bij de horens vatten en elke verantwoordelijkheid van aanslagen overal leggen, behalve bij de islamitische bronteksten en theologie.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 07:10

Doneer