Hugo Bos bij Ongehoord Nederland: ‘Pandemiewet zet grondrechten op de tocht’

Hugo Bos bij Ongehoord Nieuws

Hugo Bos bij Ongehoord Nederland: ‘Pandemiewet zet grondrechten op de tocht’

THEMA'S:

De nieuwe pandemiewet is een aanval op fundamentele vrijheden. Dat zei Hugo Bos van Cultuur onder Vuur donderdag bij talkshow Ongehoord Nieuws. Binnenkort debatteert het Parlement over deze kwestie. In het programma van omroep Ongehoord Nederland wees de voorman van Cultuur onder Vuur op de gevaren en de vergaande implicaties van de voorgestelde wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Lees ook: 10 redenen om protest aan te tekenen tegen de pandemiewet

“Mensen zijn toch kuddedieren”

Tijdens de coronaperiode hebben Nederlanders te maken gehad met ingrijpende overheidsmaatregelen. Bijna nog schokkender dan de maatregelen zelf vond Bos de volgzaamheid van burgers: ‘Ik heb me erover verbaasd hoeveel mensen zich wat aantrokken van de avondklok.’ De vrees is dat als de Pandemiewet wordt gewijzigd, dit vergaande gevolgen heeft voor de democratie.

Liegen met statistieken

In de uitzending van ON wees Bos erop dat toen corona begin 2020 een voet aan de grond kreeg, Nederlanders het ene doemscenario na het andere voorgeschoteld kregen. Deze vormden de basis van de coronamaatregelen van de overheid. Het vervolgens niet uitkomen van deze scenario’s was zogenaamd te ‘danken’ aan de effectiviteit van die maatregelen. Volgens de campagneleider van Cultuur onder Vuur is dit niets minder dan een narratief: “een deel van de statistieken wordt achtergehouden.”

Hugo bij ON 2

‘Pandemiewet is niet grondrechtelijk’

Tijdens de coronaperiode ging geen land zover met vrijheidsinperkingen als China. Statistieken werden verdraaid, de vrijheid van meningsuiting werd nog verder verbannen en Chinese burgers werden soms letterlijk in hun huis gelast. In diezelfde periode waren – zij het in mindere mate – in Nederland dezelfde totalitaire tendensen merkbaar. De minister zou nu bij de nieuwe Wpg de ondemocratische bevoegdheid krijgen om het parlement te omzeilen. Toch moeten we niet denken dat onze rechten ontleend zijn aan een Kamermeerderheid. Er zijn grondrechten zoals het recht op leven en de vrijheid van godsdienst die volgens Bos “nooit ingeperkt mogen worden, zelfs al zou een Kamermeerderheid dat willen.”

A18 Doetinchem Civitas Christiana REBL Media

Een billboard tegen de pandemiewet in Doetinchem, langs de A18.

Cultuur onder Vuur voert actie tegen de pandemiewet

Bos en de anderen in de studio verbaasden zich over het feit dat deze ingrijpende wetswijziging nauwelijks media-aandacht krijgt. Om die reden lanceerde Cultuur onder Vuur een petitie: ‘Verdedig de vrijheid. Eerste Kamer, stop de pandemiewet!’ ook heeft de campagne onlangs een grootschalige billboardactie opgezet om de stilte te doorbreken. “Als we heel grote billboards langs 25 snelwegen in Nederland zetten, kan niemand er meer omheen”, aldus de voorman van Cultuur onder Vuur.

Bekijk hier de uitzending van Ongehoord Nieuws.

Laatst bijgewerkt: 12 mei 2023 11:50

Doneer