Het ‘stikstofcompromis’ van Remkes is een nieuw offensief tegen privé-eigendom

Johan Remkes, loopjongen van Rutte IV, bij de presentatie van zijn adviesrapport over de stikstofpolitiek.

Het ‘stikstofcompromis’ van Remkes is een nieuw offensief tegen privé-eigendom

THEMA'S:

Bemiddelaar Johan Remkes heeft zijn adviesrapport uitgebracht over de stikstofpolitiek. De ex-minister van VVD-huize moest een staak-het-vuren bedingen, maar de uitkomst is een nieuwe aanval op de boeren.

'Piekbelasters' uitkopen

Het kabinet moet binnen een jaar 500 tot 600 grote boerenbedrijven uitkopen, zo luidt het belangrijkste advies van Remkes. De boerenbedrijven zijn ‘piekbelasters’ vlakbij ‘kwetsbare natuurgebieden’. Remkes noemt het “de minst kwade route” naar een flinke reductie van de stikstofuitstoot.

'Uitkopen' is onteigenen, ofwel diefstal

Zelfs het minste kwaad is nog steeds een kwaad. De regering gaat met het onteigenen een principiële grens over: die van diefstal. We spreken hier uiteraard van onteigenen, want dit is ook wat Remkes wil: boeren die niet ingaan op het uitkoopaanbod, moeten van hun land gedwongen worden.

Lees ook: Stikstofmasker valt af: overheid wil AZC op land van uitgekochte boer

Remkes is loopjongen van Rutte IV

Remkes kiest duidelijk vóór het kabinet en tegen de boeren. In plaats van een buitenstaander die een staakt-het-vuren bemiddelt, is hij een loopjongen van Rutte IV. Zo verdedigt hij het jaartal 2030 als deadline voor een halvering van de stikstofuitstoot. Een deadline die zelfs door CDA-leider Wopke Hoekstra is losgelaten. Remkes is in dit opzicht roomser dan de paus.

Kabinet wil boeren tot horigen maken

Heeft Remkes dan helemaal geen kritiek op Den Haag? Hij klaagt wel over het ‘gebrek aan visie’ van het kabinet. Het is even absurd als een communistische regering ‘gebrek aan vijfjarenplan’ verwijten. Terwijl het plan van Rutte IV duidelijk is: alle boerenbedrijven tot staatseigendom maken en alle boeren tot feitelijke ambtenaren. Een nieuwe horigheid, maar dan zonder de aanzienlijke rechten die een middeleeuwse boer had.

Transport en industrie in het vizier

Remkes roept het kabinet op nu ook met stikstofmaatregelen te komen voor de transportsector en de industrie. Ook daar moeten bedrijven en burgers betutteld en onteigend worden. Dat bazuint stikstofminister Christianne van der Wal overigens al een jaar rond. Remkes papegaait wat dat betreft gewoon het regeerakkoord na.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Visserij in de "sanering"

De eerste tekenen van dit nieuwe offensief tegen privé-eigendom zien we al in de visserij. Die moet wijken voor de klimaatrevolutie, namelijk windturbines op zee. Ook hier heeft Rutte IV een eufemisme bedacht voor de ordinaire diefstal die onteigening is: de “sanering” van de Nederlandse visserijvloot.

Meewerken aan je eigen ondergang

Cultuur onder Vuur strijdt sinds 2018 tegen de klimaat- en stikstofdwang van de kabinetten-Rutte. Van meet af aan hebben wij duidelijk gemaakt dat elk ‘bemiddelen’ aan ‘overlegtafels’ het meewerken aan je eigen ondergang is. Dat geldt voor huiseigenaren bij de klimaattafels, dat geldt voor boeren bij Remkes, dat geldt voor de industrie en transportsector bij de overleggen die nu ongetwijfeld gaan komen.

Principiële verwerping is nodig

Boeren, burgers, bedrijven: doe er niet aan mee. De stikstofpolitiek wordt ingegeven door een mensvijandige klimaatideologie. Een groen monster dat pas tevreden is als elke menselijke beschaving afgebroken is en we primitief leven als indianen in het regenwoud. Alleen een principiële en ferme verwerping van de stikstofpolitiek én de achterliggende klimaatideologie kan ons van die barbarij redden.

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2022 09:57

Doneer