Het nieuwe regeerakkoord: wat onze Nederlandse cultuur te wachten staat

Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn de architecten van het nieuwe regeerakkoord. Bron afbeelding achtergrond: Wikimedia Commons / ministerie van Buitenlandse Zaken

Het nieuwe regeerakkoord: wat onze Nederlandse cultuur te wachten staat

THEMA'S:

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn eruit: er ligt een nieuw regeerakkoord. Het heeft de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.” Cultuur onder Vuur las het voor u en lichtte de voor onze Nederlandse cultuur belangrijkste punten eruit.

Oude wijn in nieuwe zakken

In het Engels bestaat een mooie uitdrukking: “Meet the new boss, same as the old boss” (hier is de nieuwe baas, zelfde als de vorige baas). Dat is precies van toepassing op dit kabinet, dat gewoon het beleid van de afgelopen jaren voort gaat zetten. Inclusief opvang van immigranten, zakken geld naar klimaatdoelen en het knuffelen van Zwarte Piethaters. Maar Cultuur onder Vuur kan toch minstens één belangrijke overwinning noteren.

1200px Wien Westbahnhof Migranten am 5 Sep 2015 Wikipedia

Asielzoekers drommen samen op een station in Wenen, 2015. De PVV-verkiezingsoverwinning opent de mogelijkheid uit knevelende asielverdragen te stappen en Nederland weer baas in eigen huis te maken. (Foto: Wikipedia)

Meer migratie

Nederland wil volgens het akkoord 'staan voor een rechtvaardig en effectief migratiebeleid'. Alsof het nieuwe kabinet helemaal niets geleerd heeft van het immigratiebeleid van de afgelopen decennia, gaat het vol inzetten op integratie, verantwoordelijkheid nemen en méédoen. Was dat laatste niet al het motto onder Balkenende? Hoe heeft dat uitgepakt? Vooropstaat dat in Nederland ‘altijd ruimte is om mensen op te vangen die op de vlucht zijn’, aldus het regeerakkoord. Dat kunnen we met de huidige woningnood niet al te letterlijk nemen.

Gaan we door met 65.000 immigranten per jaar?

Het hoofdstuk Migratie staat vol met doelen die zogenaamd de immigratie moeten beperken. Er wordt gesproken over ‘grip krijgen op migratie’, een ‘effectief en menswaardig Europees asielbeleid’, ‘migratiepartnerschappen’, het aanpakken van de ‘grondoorzaken van migratie’, en meer van dit soort wollige taal. Maar nergens worden aantallen genoemd, wat het ergste doet vrezen. Gaan we gewoon door met de 65.000 immigranten per jaar zoals tijdens het hele premierschap van Rutte?

Regering moet grenzen sluiten

In plaats van extra geld naar het IND of het garanderen van tijdigheid en zorgvuldigheid bij asielaanvragen, moet de regering de grenzen sluiten. Nederlanders willen géén immigranten meer. Dat blijkt uit peiling na peiling. Het kabinetsdoel om het draagvlak voor migratie in onze samenleving te behouden en te versterken zal dan ook onhaalbaar blijken te zijn.

Lees ook: Wat zegt Sint-Thomas van Aquino, middeleeuws theoloog, over immigratie?

Nederland koploper klimaat

Een zin uit het hoofdstuk Duurzaam land: “Nederland is een welvarend land dat in de transitie naar een groene economie tot de kopgroep in Europa wil behoren.” Is dat zo? Zijn u en ik daarover bevraagd? Of is het een kleine elite van progressieven en klimaatactivisten die dit voor ons land bepalen? In ieder geval is het voornemen een ramp. Want een snelle transitie naar de groene economie, zoals klimaatpaus Frans Timmermans bijvoorbeeld voor ogen heeft, zal er voor zorgen dat Nederland spoedig niet meer ‘welvarend’ is.

Frans Timmermans

Nog zo een: “Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde.” Daarom wil dit kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aanscherpen tot tenminste 55% CO2 reductie. En dat is nog niet alles. Om dit doel zeker te halen wordt beleid gemaakt op 60% reductie. Wat dit betekent voor uw en mijn portemonnee, laat zich raden. Er komt een minister voor Klimaat en Energie. Die gaat ongetwijfeld nauw samenwerken met Timmermans en organisaties als Greenpeace en Extinction Rebellion. Zou Cultuur onder Vuur, als uitgever van het veelgelezen Groen is het nieuwe rood, ook een uitnodiging krijgen voor een goed gesprek?

Bestel Groen is het nieuwe rood

Aardgasverbod is afwezig

Met grote zakken geld wil de nieuwe coalitie het klimaat redden. De aantallen miljarden zijn duizelingwekkend. Een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard hier, een fonds ten behoeve van klimaat en stikstof van 60 miljard daar… het kan niet op. Alles uit uw en mijn zak, uiteraard. Toch is er ook goed nieuws. Een opvallende afwezige in dit hoofdstuk is het aardgasverbod, in de vorige termijn van deze coalitie nog het paradepaardje van het Klimaatakkoord. Dat is kennelijk stilletjes van tafel gegaan, zoals wij al voorspelden in maart van dit jaar. Het is een mooie overwinning voor Cultuur onder Vuur, dat al jaren strijdt tegen het aardgasverbod.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

Stikstof

Het onderwerp stikstof, het laatste speerpunt van de klimaatagenda, komt natuurlijk uitgebreid aan bod. Talloze nieuwe afspraken en regels moeten helpen de uitstoot van stikstof door vooral de landbouwsector te reduceren. Daarbij krijgt de agrarische sector wel ondersteuning, bijvoorbeeld door de positie van de boer te versterken. Het kabinet verwacht daarbij een ‘niet-vrijblijvende bijdrage van supermarktketens’. Die moeten een eerlijke prijs geven aan boeren. Dat is op zich lovenswaardig, maar u begrijpt, die supermarkten zullen dat heus niet uit eigen zak betalen, en een hogere prijs doorrekenen aan de klant. Helaas komt ook hier de sigaar uit eigen doos.

Bouw van windmolens ontbreekt

Trouwens, het lijkt alsof we nóg een overwinning kunnen bijschrijven. Want hoewel er wordt gesproken over afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land, ontbreken deze in het lijstje energiebronnen die worden gestimuleerd: extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas, etc. Heeft het nieuwe kabinet bakzeil gehaald en de windplannen uit Brussel (de komende jaren duizenden extra windturbines op land) van tafel gehaald? Het zou zo maar kunnen. En ook dat is een klinkende overwinning voor onze campagne, die van de strijd tegen windturbines dit jaar een speerpunt maakte.

Kerk met windturbine min

Windturbines zijn lelijk en duur.

Woke

Tot slot de ‘woke’ cultuur in Nederland, bij gebrek aan een beter woord (het betekent zoiets als ‘bewust zijn van racisme-problematiek'). Daarover gaat het hoofdstuk Naar een samenleving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. Het doel is een Nederland dat vrij is van discriminatie en racisme. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het versterken van de positie van de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie, een meerjarig plan ter bestrijding van discriminatie en racisme, het uitbannen van institutioneel racisme, het bestraffen van haatzaaien, en meer van dat soort fraaie oplossingen voor vermeende problemen.

Jerry Afriyie

Ook wil het nieuwe kabinet in aanloop naar het herdenkingsjaar 2023 extra aandacht besteden aan dialoog over het slavernijverleden en hedendaags racisme, en als klap op de vuurpijl: het oprichten van een Slavernijmuseum. Het is alsof Zwarte Piethaters Mitchell Esajas en Jerry Afriyie dit hoofdstuk uit het regeerakkoord hebben mogen schrijven. Ze wrijven zich ongetwijfeld in hun handen, want de subsidiestromen lijken weer voor vier jaar verzekerd.

Jerry afriyie 1024x757

Jerry Afriyie, die de Sinterklaasintocht in Dokkum wilde verstoren, blijkt nu plagiaat te hebben gepleegd - een strafbaar feit. Bron afbeelding: EenVandaag

Desinformatie

Een opmerkelijk punt staat onder het kopje Radicalisering en extremisme. Men wil anti-overheids-, en anti-democratische sentimenten, en desinformatie aanpakken door signalering, opsporing en stevig straffen. Dat is een gevaarlijk voornemen. Wanneer is iemand anti-overheid? Als je publiekelijk kritiek uit op het functioneren van het kabinet? En wie bepaalt wat desinformatie is? Afgelopen kabinet is Cultuur onder Vuur door wel drie D66-ministers - Kajsa Ollongren, Ingrid van Engelshoven en Wouter Koolmees - beschuldigd van nepnieuws en hyperpartijdigheid. Telkens zonder bewijs. Eerder met leugens. De Tweede Kamer zou er goed aan doen om de nieuwe coalitie te bevragen over deze desinformatie van regeringswege. Zie het als onderdeel van de frisse nieuwe bestuurscultuur waar iedereen het over heeft!

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 11:58

Doneer