Groot Europees onderzoek: jeugd kiest voor rechts

De gemiddelde Europeaan (66%, linkse staafdiagram) heeft zijn buik vol van immigratie. (foto: uit The Conversion of Europeans to Right-Wing Values, het rapport van de denktank Fondapol.)

Groot Europees onderzoek: jeugd kiest voor rechts

THEMA'S:

Socialisme is uit, conservatisme en nationalisme zijn in. Zo valt de trend onder Europese jongeren samen te vatten. Dit blijkt uit een publicatie van de Franse denktank Fondapol, gebaseerd op zorgvuldig onderzoek onder de bevolking. Het aantal Europeanen, met name jonge Europeanen, dat zich als rechts omschrijft, groeit gestadig.

Rechtse meerderheden

Een ‘trend’ mag het wellicht niet meer heten, want hij is al decennialang gaande. Hij treedt nu echter wel zeer duidelijk aan de dag. Hetzelfde instituut maakte er in 2012 al in een rapport melding van en schreef die toe aan de roemloze ondergang van het communisme vanaf 1989, maar ook aan de daarmee samenhangende ontideologisering van de sociaaldemocratie. Inmiddels zijn, zo stelt het rapport vast, al in 21 van de 27 landen in de EU rechtse meerderheden aan de macht.

Lees ook: Hoe links vrijheid in tirannie veranderde

Banner coronacoup

Vergrijzing, immigratie, islamisering

Fondapol liet peilingen uitvoeren in vier grote Europese landen: in Duitsland ziet 36% van de bevraagden zich als rechts (tegen 26% als links). In Frankrijk 38 % (24% als links). In het Verenigd Koninkrijk noemt 40% zich rechts (en 25% links), terwijl Italië maar liefst 44% zich rechts positioneert (tegen 31 % op links). Bekend is het aan Churchill toegeschreven gezegde: ‘Wie jong is en rechts, heeft geen hart; wie oud is en links geen verstand’. Dat gaat nu niet meer op. De harde realiteit van vergrijzing, immigratie, islamisering en criminaliteit zijn harde werkelijkheden waar jonge mensen vandaag steeds meer tegenaan lopen en niet meer van kunnen ‘wegkijken’, zoals de oudere generatie – die daar vooral verantwoordelijk voor is – veelal nog wel lukt.

Burgeroorlog

Dat neemt niet weg dat inmiddels in alle vier de landen samen maar liefst 60% van de bevraagden – jong én oud – nu van mening is dat ‘er te veel immigranten zijn’. Daarbij vindt 62% van de Fransen dat met name ‘de islam een gevaar is voor het land’. Dat hoeft niet te verbazen, vanwege de ver voortgeschreden islamisering, de regelmatige jihadistische aanslagen en de toenemende destabilisering van de Franse samenleving. Al in 2016 gaf de rechtse columnist Ivan Rioufol zijn boek de titel mee La guerre civile qui vient (‘De burgeroorlog die eraan komt’).

Lees ook: Franse oud-generaals waarschuwen voor burgeroorlog. En de Nederlandse?

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

'Antiracisme'

Rioufol staat met zijn zorgen niet alleen. Dat blijkt niet alleen uit Fondapol, maar ook uit de open brief die een twintigtal oud-generaals onlangs aan president Macron schreven. Daarin roepen ze hem op ernst te maken met het bezweren van een komende “maatschappelijke explosie” als gevolg van “dodelijke gevaren” die de samenleving bedreigen en die duizenden mensenlevens zou kunnen gaan kosten. De generaals hebben daarbij allereerst het haatzaaiende ‘antiracisme’ op het oog dat mensen tegen elkaar opzet. Maar ook waarschuwen zij voor de “islamitische horden” die de buitenwijken van de grote steden steeds meer in bezit nemen en onderwerpen aan de sharia, die wezensvreemd is aan de Franse cultuur.

Conservatiever dan babyboomers

In een onderzoek van enige jaren geleden stelde de Universiteit van Tilburg eveneens vast dat Nederlandse jongeren aanmerkelijk conservatiever zijn dan babyboomers. Opvallend is de dat de conservatieve beweging onder hen “erg focust op het Nederlands burgerschap in culturele zin”, aldus promovenda Quita Muis. Net als hun generatiegenoten elders in Europa zien zij “bepaalde ontwikkelingen, zoals lossere familiebanden en vrijheden op het gebied van abortus en euthanasie als een bedreiging voor de traditionele Nederlandse identiteit.”

Laatst bijgewerkt: 7 juni 2021 13:53

Doneer