Groene gekte bij overheid: 'Leveringszekerheid energie is achterhaald'

We hebben onze oude schoenen - conventionele vormen van energieopwekking - weggegooid voordat we nieuwe hadden. (Foto: publiek domein CC0)

Groene gekte bij overheid: 'Leveringszekerheid energie is achterhaald'

THEMA'S:

In de Sovjet Unie was een chronisch gebrek aan wc-papier. Als je aan een partijlid vroeg hoe dat kwam, zei die zonder met zijn ogen te knipperen: omdat de consumptie zo hoog is.

Overheid faalt

Creatieve ideologische praatjes vullen echter geen reële gaatjes. Als nieuwe bedrijven niet eens meer op het net aangesloten kunnen worden en anderen stilgelegd moeten worden omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen, heb je als overheid gefaald.

Energiekrimp als gewenste ontwikkeling

Dat falen kun je verhullen door net te doen alsof dit een nieuwe ontwikkeling is, vooral als je - vanuit groen-ideologische motieven - de energiekrimp eigenlijk best wel prima vindt. Zelfs een gewenste ontwikkeling.

COV WhatsApp-banner

Leveringszekerheid gaat op losse schroeven

Hoe anders te verklaren dat het College van Rijksadviseurs in een rapport voor de overheid niet oproept tot en vakkundige voorstellen doet om de huidige energieproblemen op te lossen, maar integendeel de leveringszekerheid definitief op losse schroeven zet?

Tijdperk ten einde

„Erken dat de huidige leveringszekerheid onhoudbaar is”, roepen de adviseurs de overheid op, want het tijdperk waarin energie altijd en overal beschikbaar moet zijn voor iedereen die erom vraagt, zou ten einde zijn.

Netbeheerders kunnen vraag niet aan

En waarom lukt de levering niet meer? "De netbeheerders kunnen de vraag niet meer aan." Waarom niet? "Enerzijds door de snelle toename van decentrale duurzame opwekking, anderzijds door de snelle opkomst van grote elektriciteitsgebruikers”, aldus het advies.

Vul de peiling in: ziet u een persoonlijk CO2-budget zitten?

Energietransitie

De adviseurs geven dus zelf toe - zij het niet openlijk - dat wat zo pontificaal "energietransitie" heet in feite een flop is. Al die lelijke windturbines en 'decentrale' zonnepanelen hebben de leveringszekerheid ondermijnd, in plaats van versterkt.

Gesubsidieerde elektrische auto's

En waar komt die snelle opkomst van grote elektriciteitsgebruikers vandaan? Zou dat iets te maken hebben met het subsidiëren van electrische auto's die voortdurend stroom staan te trekken in plaats van te tanken bij een benzinestation?

Klimaatagenda leidt tot ramp

De klimaatagenda leidt tot een ramp, zeker nu Poetins Rusland geen gas meer wil leveren. We hebben immers onze oude schoenen weggegooid voordat we nieuwe hadden. En nu we blootvoets verder moeten strompelen, jubelen de rijksadviseurs in een officieel advies dat dit de toekomst is.

Teken het Manifest tegen Klimaatdwang

Ontsla deze rijksadviseurs

Deze rijksadviseurs zijn groene ideologen en zouden per omgaande ontslagen moeten worden. Ze leggen hun ideologische kaarten open op tafel als ze betreuren dat netbeheerders nu nog wettelijk verplicht zijn om ook aansluitingen te maken voor industrie "die niet past in de klimaatdoelen”.

'Duurzame samenleving' plus 'Europese samenwerking'

Een nieuwe energiewet moet zich niet meer bekommeren om een energiesysteem dat aan de vraag kan voldoen, maar moet de "de transitie naar een duurzame samenleving stimuleren", aldus de adviseurs, die ook pleiten voor Europese samenwerking. Ook dat laatste past perfect in het linkse profiel.

Cultuur onder Vuur adviseert

Cultuur onder Vuur heeft ook een oplossing voor de energiecrisis. Zuiver de ambtenarij van deze ideologische elementen en vervang ze door echte, vakbekwame ingenieurs, die weten hoe je een efficiënt energiesysteem op poten zet en dat ook graag willen. Liefst zo snel mogelijk, voordat de Nederlandse samenleving, economie en bedrijfsleven onherstelbare schade hebben opgelopen.

Laatst bijgewerkt: 15 september 2022 08:15

Doneer