Energieprijzen exploderen door ‘groenflatie’

De temperatuurstijging van de atmosfeer is licht gedaald.

Energieprijzen exploderen door ‘groenflatie’

THEMA'S:

De explosie van de elektriciteits- en gasprijzen is grotendeels een gevolg van het Europese klimaat- en energiebeleid. De gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf zijn desastreus. Groen beleid drijft de inflatie op: groenflatie.

Gemiddelde temperatuurstijging vermindert

Maar eerst, zoals altijd, de temperatuurcurve. De afwijking van de wereldgemiddelde temperatuur van satellietmetingen ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 1991-2020 is in januari tot vrijwel nul gedaald, of nauwkeuriger gezegd tot 0,03 °C. De gemiddelde temperatuurstijging sinds het begin van de satellietmetingen is licht gedaald tot 0,13 °C per decennium. Als men de temperaturen van de laatste paar jaar middelt, is er een opwarmingspauze van 7 jaar en 3 maanden. In het Duitse regeerakkoord staat: “Wij zullen ons klimaat-, energie- en economisch beleid afstemmen op het 1,5 graden-pad”. We zitten al 7 jaar constant op het 1,2 graden pad, beste Bondsregering!

Groenflatie2

Wat is de toekomst van de opwarming?

De afgelopen weken zijn er twee uitspraken geweest van klimaatwetenschappers over de temperatuurontwikkeling tot 2050. Enerzijds verklaarde prof. Hans von Storch in een interview op SWR2:

“We zullen de 2 graden-doelstelling niet halen… Tenzij we de klimaatverandering beperken…. en niet op 5 graden uitkomen, zodat we ermee kunnen leven, hoewel dat natuurlijk wel een uitdaging zal zijn voor de ecosystemen en de samenleving.” (minuut 1:10)

Anderzijds gaf prof. Judith Curry (Over de drempel van 1,5 en 2 °C gaan – of niet) de hoop dat de opwarming in de komende 30 jaar zeer waarschijnlijk tussen 1,5 en 2 graden zal liggen (ten opzichte van 1850-1900), zelfs als we de CO2-uitstoot gewoon op het huidige niveau laten (IPCC 4.5-scenario). De reden hiervoor is dat rekening moet worden gehouden met natuurlijke invloeden.

‘Alle componenten wijzen op afkoelingsperiode’

Curry wijst op het volgende:

– er zijn al 25 jaar geen vulkanische invloeden van betekenis geweest en het is niet erg waarschijnlijk dat dit zo zal blijven;

– de zonneactiviteit kan zwak blijven sinds de laatste zonnecyclus;

– de Atlantische Multidecadale Variabiliteit staat op het punt zijn negatieve fase in te gaan.

“Alle componenten van de natuurlijke variabiliteit wijzen op een afkoelingsperiode van 2020-2050,” aldus Curry.

Schommeling in oceaanstroming

De Atlantische Multidecadale Oscillatie (AMO) heeft haar hoogtepunt bereikt en levert niet langer een groeiende positieve bijdrage zoals in de afgelopen 30 jaar het geval was. Let op het temperatuurverschil van -0,4°C in 1975 en +0,23°C in 2021. De Atlantische Multidecadale Oscillatie is een schommeling in de Noord-Atlantische oceaanstroming die over een periode van 50-70 jaar een verandering in de temperatuur van het zeeoppervlak veroorzaakt.

Groenflatie3

Atlantische Multidecadale Oscillatie van 1850-2021

Curry komt tot de volgende waarschijnlijkheidsverdeling in de temperatuurontwikkeling ten opzichte van het referentiekader van 1850 tot 1900. De rode lijn is de huidige opwarming van 1,2 °C. 0,4 °C aan de linkerkant van de schaal betekent dus een afkoeling met 0,8 °C ten opzichte van de huidige 1,2 °C. Een opwarming van meer dan 2 °C heeft dus een waarschijnlijkheid van minder dan 10 %.

Groenflatie4

Groene politiek bewerkt energieprijsexplosie

Wat staat er in het (Duitse) regeerakkoord ? “Wij zullen ons klimaat-, energie- en economisch beleid afstemmen op het 1,5 graden-pad” (Coalitieakkoord blz. 54). Laten we Von Storch citeren:

“Het gaat niet om de uitstoot hier thuis…. Of we hier nu minder uitstoten of niet – dat is tamelijk irrelevant voor de mondiale koolstofbalans.” (minuut 21:34)

De belangrijkste oorzaak van de energieprijsexplosie is de groene politiek in Europa en Duitsland

Emissiecertificaten zijn belangrijkste prijsopdrijvers

De media hebben intussen de kwestie van de exploderende elektriciteits- en gasprijzen opgepikt. Het wordt steeds duidelijker hoe dramatisch de prijsstijging is voor de particuliere huishoudens, maar vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Maar als het om de oorzaken gaat, komt men meestal niet tot des poedels kern. De belangrijkste prijsopdrijvers zijn de Europese emissiecertificaten, die zijn gekatapulteerd tot meer dan 90 €/t CO2.

Elektriciteitsprijzen verdubbeld of verdrievoudigd

Alleen al door de politiek gewenste schaarste en de prijsstijging van de Europese CO2-certificaten zijn de elektriciteitsprijzen verdubbeld tot verdrievoudigd. Op het huidige niveau van 93,8 €/t CO2 belasten de certificaten elektriciteit op basis van bruinkool met 9 cent/kWh, elektriciteit op basis van steenkool met 7 cent/kWh en elektriciteit op basis van gas met 4 cent/kWh. Ter vergelijking: de prijs van elektriciteit op de beurs bedroeg de afgelopen jaren 4-5 cent/kWh. Daarnaast was er de stijgende gasprijs, die de stijgende vraag naar elektriciteit als gevolg van de sluiting van 20.000 MW aan kolengestookte elektriciteitscentrales in Europa in de afgelopen vier jaar moest opvangen en die eveneens schaars werd.

Groenflatie5

Europese CO2-emissiecertificaten zijn in vijf jaar tijd vertienvoudigd.

Veel ondernemers wanhopig

Naast de stijging van de elektriciteitsprijzen als gevolg van de emissiecertificaten, treft de wet inzake de handel in brandstoffen het Duitse mkb. In 2022 zal voor benzine, diesel, stookolie en aardgas 30 € /t CO2 moeten worden betaald.

Dit komt overeen met

9,5 cent/liter diesel

9,0 cent/liter benzine

0,72 cent /kWh aardgas

Voor een middelgroot bedrijf met een aardgasverbruik van 1 miljoen kWh betekent dit een extra kostenpost van € 720.000. Veel ondernemers in de metaal- en kunststofverwerkende industrie weten niet meer hoe zij zich moeten redden. En hoewel de energieprijzencrisis rond de jaarwisseling al in volle gang was, heeft de federale regering het CO2-tarief per 1 januari 2022 verhoogd van 25 naar 30 €/t CO2.

Groenflatie6

Prijzen van kunstmest stijgen sterk.

Armen hardst getroffen

Maar de grote klap moet nog komen. Want nu stijgen ook de kunstmestprijzen en daarmee de voedselprijzen. Het verbieden van olie- en gasexploratie door de beursgenoteerde westerse oliemaatschappijen van Shell tot BP door groene richtlijnen van investeerders zal de olie- en gasprijzen, maar ook de tarwe- en sojaprijzen wereldwijd blijven opdrijven. Alleen China, Rusland en de Arabische oliemaatschappijen zullen hiervan profiteren. De armen in de wereld zullen het hardst worden getroffen.

Dit artikel is geschreven door Fritz Vahrenholt, vertaald door Martien de Wit, en met toestemming overgenomen van www.clintel.nl.

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2022 13:34

Doneer