Week van de Lentekriebels: Eindelijk valt Rutgers door de mand

In de ophef over het inmiddels verwijderde promotiefilmje dat kinderen schaamteloos seksualiseert, probeert Rutgers de eigen seksuele voorlichting met extra nadruk als één groot kinderfeestje voor te stellen. (Beeld: Twitter)

Week van de Lentekriebels: Eindelijk valt Rutgers door de mand

THEMA'S:

Dankzij het schandaal rond de Week van de Lentekriebels krijgt de al jaren doorgaande, zwaar gesubsidieerde seksualisering van schoolkinderen door het ‘kenniscentrum’ Rutgers eindelijk de aandacht die het verdient. Nu de methodes nog waarop Rutgers zijn bedenkelijke koopwaar aan de man brengt.

Ophef rond Pim Lammers

De virale ophef doet denken aan die rond Pim Lammers, de pedofilie promotende kinderboekenschrijver die zich vorige maand onverwachts moest terugtrekken uit de Kinderboekenweek, omdat dit blijkens het doorslaand succes van de petitie door Gezin in Gevaar voor veel Nederlanders net even te ver ging.

Tenenkrommende seksuele gesprekjes

Net als Pim Lammers lijkt nu ook Rutgers nu te ver te zijn gegaan met een al even viraal gegaan – inmiddels door Rutgers zelf verwijderd - promotiefilmpje, waarin ouders, waaronder een koppel homoseksuele ‘ouders’, tenenkrommende gesprekjes over seksualiteit voeren met kleine kinderen die daar overduidelijk geen enkele behoefte aan hebben en tekenen van hevige schaamte en verlegenheid vertonen.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

(Homo)seksuele propaganda

Gezin in Gevaar timmert over dit onderwerp – de doelbewuste seksualisering van kinderen door Rutgers – al jaren aan de weg, zoals de talrijke artikelen op deze website bewijzen. Keer op keer hebben we erop gewezen hoe deze instelling met staatssteun seksuele en homoseksuele propaganda op scholen verspreidt, achter de rug van ouders om.

Bedenkelijke koppelverkoop

Rutgers doet dit verderfelijke seksuele zendingswerk niet alleen gesubsidieerd, maar ook geprivilegieerd. Een school die eenmaal met hen in zee gaat, zwemt in feite een fuik in. Zij moeten zich bedienen van erkende lesmethodes via ‘Gezonde School’ en verplicht een GGD adviseur in de arm nemen. Ook moeten ze een docent ‘Gezond School-coördinator’ aanwijzen, die – ook weer verplicht - op cursus moet.

Rutgers aangeklaagd in Tweede Kamer

SGP-leider Kees van der Staaij heeft dit aangeklaagd in de Tweede Kamer. Scholen zijn niet blij met deze verplichtingen, volgens Van der Staaij, want zij ervaren dit als “tijdrovende en kostbare rompslomp.” Een docent op cursus kan immers geen les geven. Veel geld, aldus Van der Staaij gaat bovendien naar de ondersteuningsstructuur van GGD’s.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Gedwongen winkelnering

En nu komt het: de seksuele vorming bij ‘Gezonde School’ en GGD is “al jaren het domein van één grote marktpartij: Rutgers.” Een gevalletje van gedwongen winkelnering dus: scholen hebben weinig keus. Als zgn. kennisinstituut ontvangt Rutgers bovendien van de overheid een instellingssubsidie. Die wordt o.a. gebruikt om zelf lesmaterialen te ontwikkelen. Daardoor vervalst Rutgers in feite de concurrentie met andere aanbieders van lesmethoden.

Rutgers mag over mededingers oordelen

De bevoorrechting van Rutgers door de overheid gaat nog verder. Scholen kunnen om zich te onderscheiden een vignet ‘Gezonde School’ halen. Daarvoor moeten zij hun lesmaterialen inzake seksuele vorming overleggen. En wie beoordeelt die? Rutgers! Deze concurrent mag dus over de producten van zijn eigen mededingers beslissen.

Corrupte structuren

Ten slotte traint Rutgers ook nog eens de genoemde adviseurs van de GGD, die scholen verplicht in de arm moeten nemen, willen ze aan het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School deelnemen. Wat voor ideologische visie op seksualiteit zullen die door Rutgers getrainde ‘adviseurs’ hebben? Wiens lesmaterialen zullen die aanbevelen? Dit zijn gewoonweg corrupte structuren.

COV WhatsApp-banner

Globalistische eenheidsmoraal

In feite rolt Rutgers met staatssteun de globalistische visie op seksualiteit uit zoals die door internationale internationale organen als de Verenigde Naties, de WHO en een oerwoud aan ongrijpbare NGO’s als Rutgers zelf een is, opgedrongen wordt. Zo voedt Rutgers, zonder dat hun ouders zich dat bewust zijn, kinderen op in een globalistische eenheidsmoraal, die op gespannen voet staat met de natuurwet en – niet toevallig - een regelrechte omkering behelst van de traditionele christelijke zedelijkheid.

Enige mogelijke conclusie

Rutgers is op sociale media de ophef rond ‘Lentekriebels’ en het wijselijk verwijderde promotiefilmpje nu druk aan het ‘spindoctoren’. Er kan echter maar één conclusie zijn, die bovendien al veel eerder zou moeten zijn getrokken: niet alleen moet de 'Week van de Lentekriebels' worden gestopt, in het belang van het Nederlandse schoolkind, de rechten van de ouders en van behoorlijk bestuur dient ook de staatssteun aan Rutgers onmiddellijk worden ingetrokken.

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2024 10:39

Doneer