Een symbolische mesaanval kondigt de onthoofding van het Westen aan

Een symbolische mesaanval kondigt de onthoofding van het Westen aan

THEMA'S:

Twee bloedige onthoofdingen door islamitische militanten in Frankrijk schokten de wereld. De Franse regering en de media proberen de aanslagen te framen als enkel het werk van geïsoleerde fanatici die aan de geradicaliseerde islam zijn blootgesteld. Een dergelijke evaluatie is een vergissing. Er zit iets onheilspellends in deze afschuwelijke daden.

Zekerheden

Deze misdaden hebben het signaal afgegeven dat het politieke en sociaal-economische model van het Westen gefaald heeft. Ze kondigen de afbraak aan van een systeem dat ooit vrede en samenwerking verzekerde, maar nu chaos en terreur oplevert. Deze acties schokken de zekerheden van een samenleving die ooit meende dat ze de formule voor een goed leven had gevonden.

Diversiteit

Het mislukte model is de liberale orde die lange tijd een waardevrije manier van leven heeft gepromoot buiten het domein van de vaste principes en de gedefinieerde moraal. Binnen een klimaat van economische welvaart en voortschrijdende technologie geloofden liberale aanhangers dat iedereen vooruit kon in een wereld vol diversiteit en tolerantie. Mensen konden gepassioneerd naar eigen inzicht vrijheid nastreven.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Zelfvernietiging

Zo’n samenleving is gedoemd te mislukken omdat ze de zaden van haar zelfvernietiging bevat. Wanneer de liberale orde decadent wordt, keert ze zich om en vernietigt ze de structuren en instellingen die haar in stand houden. Dit is wat nu gebeurt met de burgerlijke onrust die overal ter wereld de kop opsteekt.

Haat jegens orde

Het liberale Westen heeft een tolerantie gegenereerd ten opzichte van alles wat niet getolereerd kan worden in een gezonde samenleving, zoals de radicale islam. Ongebreidelde vrijheid leidt tot slavernij aan de hartstochten en tot haat jegens orde. Een waardevrije samenleving verkwanselt het leven, de deugd en alles wat de moeite waard is.

Symbolische slagen

Zo stort de belofte van een vreedzame, terughoudende wereld nu in door gebeurtenissen als de onthoofding van een leraar in Parijs en van een devote zestig jaar oude katholieke dame in een basiliek in Nice. Het waren symbolische slagen voor het Westen die steeds vaker voorkomen.

Bloedig instrument

Dit waren geen gewone sterfgevallen. Ze waren bedoeld om een boodschap naar een breed publiek te sturen van de meest militante moordenaars, die de vreedzaamste slachtoffers kozen. Bij de manier van sterven was het mes betrokken als een bloedig instrument van terreur waartegen weinig bescherming bestaat, vooral van dichtbij. Dit gebruik van de eenvoudigste wapens getuigt dat iedereen een terrorist kan worden door met dit allergewoonste gebruiksvoorwerp te zwaaien.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Geen plaats is veilig

De bedoeling is ook duidelijk. Elke plaats, zelfs de meest geheiligde of onschuldige, kan een terreurscène worden. Geen enkele plaats is veilig, zelfs geen heiligdom of school. De daad is een oorlogsverklaring aan het christelijke Westen door degenen die de rationele orde ervan haten.

Symboliek

De onthoofdingen waren bewust symbolisch. Het meest symbolische aspect was de onthoofding. Die is symbolisch voor de wens om de samenleving te scheiden van haar rationele fundamenten. Het brein is het orgaan waardoor het intellect de wil stuurt en de ongebreidelde hartstochten onderdrukt. De onthoofding in de katholieke kerk in Nice wijst op de symboliek van het hoofd. Het vertegenwoordigt de geestelijke denkprocessen waardoor de ziel haar liefde voor God overweegt en uitdrukt.

Glorie van God

De westerse christelijke beschaving was de vrucht van de vereniging van materiële en geestelijke zaken. Ze combineerde het goede, het ware en het mooie en bracht een samenleving voort die geleid werd door het licht van de Evangeliën en die gericht was op de grotere glorie van God. De vereniging van lichaam en ziel is het perfecte beeld hoe de samenleving zou moeten zijn.

Volg COV op Telegram

Anarchie

Door het hoofd van het lichaam te scheiden, weten de vijanden van het Westen dat ze die essentiële rationele en spirituele schakel vernietigen die alle handelen zou moeten leiden. Ze onderbreken dat gesprek in gebed waarmee de ziel zich met God verenigt. Door deze symbolische handelingen kondigen ze het Westen aan dat het tijdperk van geloof en rede voorbij is. De tijd van ongebreidelde anarchie en irrationaliteit is aangebroken.

Nihilisme

Inderdaad, als het hoofd niet meer functioneert, is alles mogelijk. Elke moraal kan omvergeworpen worden; elke hiërarchie kan omvergeworpen worden. Het nihilisme alleen blijft bestaan, want het lichaam is niets zonder hoofd.

Dezelfde beelden in Amerika

Reltrappers

Merkwaardig genoeg is het onthoofden van beelden niet beperkt tot islamitische terroristen. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is dezelfde brandende haat voor het Westen aanwezig in de straten van Portland, Ore., Washington, D.C., en andere plaatsen waar door Antifa geïnspireerde relschoppers verschijnen met guillotines om burgers te terroriseren.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Verbrande vlaggen

Ondanks hun verschillen geven beide groepen dezelfde duidelijke boodschap af met een bewuste symboliek. Dezelfde opstand tegen het christelijke Westen is te zien in Oregon, zij het met verbrande Bijbels en Amerikaanse vlaggen. Bij deze reltrappers bestaat dezelfde wens om de samenleving in Amerika te onthoofden, zij het dan met de efficiëntere guillotine.

Vuilbekkend

De Antifa mensen zien wijzen alles af wat de hiërarchie en de morele orde vertegenwoordigt en paraderen rond terwijl ze de wet overtreden en politieagenten aanvallen, die de orde vertegenwoordigen. Deze in het zwart geklede, vuilbekkende militanten zijn onheilspellende figuren die weinig goeds voorspellen voor de toekomst van het land. De overheid reageert op de ordeverstoorders voor een groot deel met ontkennen van het probleem of het bagatelliseren van de reikwijdte ervan.

Identiteit

De Franse regering treedt op tegen extremisten die deel uitmaken van het “islamitische separatisme” in Frankrijk. Ze geven echter toe dat zowel de doelwitten als het aantal personen dat bereid is hen aan te vallen onbegrensd lijken. De leiders hebben ook een beroep gedaan op de noodzaak om de Franse identiteit en waarden te verdedigen – die moeilijk te definiëren zijn in het postmoderne, seculiere Frankrijk.

Nachtelijk geweld

In Portland verdedigen gemeenteambtenaren het destructieve geweld van de “meestal vreedzame” protesten als vrijheid van meningsuiting die beschermd moet worden. Ze geven de schuld aan de federale overheid voor het uitlokken van het nachtelijk geweld.

Bestel moskeerapport

Het Westen krijgt de schuld

De reactie van andere vertegenwoordigers van de liberale orde in Frankrijk en Amerika is om te verklaren dat er behoefte is aan méér ongebreidelde vrijheid, tolerantie en diversiteit. Sommigen geven het Westen zelfs de schuld van de onthoofdingen vanwege zijn koloniale verleden.

Christelijke orde

Zulke zelfvernietigende gedachten en handelingen maken onthoofders alleen maar overmoediger. De enige manier om op deze zelfmoord van het Westen te reageren is door de absurde en liberale ideeën van de Verlichting te verwerpen die dit mogelijk maken en terug te keren naar de rationele en morele christelijke orde. Niets anders zal het Westen van de ondergang redden.

(Dit is een vertaling van het artikel A Symbolic Knife Attack Announces the Decapitation of the West door John Horvat II, tfp.org)

Cultuur onder Vuur verdedigt de Nederlandse cultuur en christelijke tradities, met 100 procent inzet en 0 euro subsidie. Help ons vandaag nog met een gift!

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 06:31

Doneer