Deze 5 organisaties krijgen subsidie voor hun oorlog tegen Zwarte Piet

Deze 5 organisaties krijgen subsidie voor hun oorlog tegen Zwarte Piet

Honderdduizenden euro's subsidies stromen er elk jaar van de gemeente Amsterdam naar clubs die actief Zwarte Piet bestrijden. Cultuur onder Vuur zet de schijnwerper op vijf organisaties.

1. Stichting Soul Rebel Movement

Soul Rebel Movement (SRM) noemt zich op zijn website een “non-profit organisatie die zich richt op kwetsbare groepen binnen de samenleving.” Het is onbekend wie in het bestuur zitten en wat de inkomsten en uitgaven zijn. Wel is uit het Amsterdams subsidieregister bekend dat de organisatie in 2016 5.000 euro gemeenschapsgeld heeft gekregen voor de Dag van Empathie. De subsidie lijkt tot weinig substantiële activiteit te hebben geleid. De evenementenkalender op de website toont in 2016 een workshop en in 2017 een zomerkamp.

Meer informatie vinden we op een oudere website van de SRM: www.soulrebelmovement.blogspot.com. Daar staat onder andere het verslag van een overval die SRM pleegde op een Amsterdamse slavernijherdenking in 2014. Daar onderbrak SRM ruw de spreker, toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher. Notabene een politicus die óók streed tegen Zwarte Piet. Maar Asscher mag niet spreken, schreeuwden de SRM-demonstranten. Want hij “vertegenwoordigt de Nederlandse regering: dezelfde regering die de zwarte gemeenschap respectloos behandelt”. De demonstranten wilden niet dat Asscher “onze voorouders nog langer beledigt met loze woorden”. Welke voorouders? De Ashanti, het volk waar veel prominente Zwarte Piethaters in Nederland van afstammen? Het volk dat een Afrikaans imperium bouwde op slavenhandel?

Soul Rebel Movement is vooral een vehikel geweest voor het activisme van één man: Jerry Afriyie. Op de website staat hij genoemd als “Oprichter / Coördinator”. Tot februari 2018 plaatste Afriyie geregeld artikelen, verslagen en toespraken.

Eén zo’n toespraak heeft Afriyie gehouden op een demonstratie van Antifa, een groepering die geweld, intimidatie en terroristische tactieken gebruikt om een communistische revolutie te ontketenen. In deze toespraak slaat Afriyie uiterst dreigende taal uit. “Het is oorlog”, wat hem betreft, waarbij wij de kant van de “antifascisten” moeten kiezen. We moeten af van “het witte suprematie-denken” dat via “de bijbel” bij ons terecht is gekomen. Het doet de vraag rijzen of Afriyie ooit de Heilige Schrift heeft opengeslagen. “Mensen hebben zich van mij gedistantieerd,” klaagt Afriyie, “omdat zij AFA problematisch vinden. Maar AFA is niet het probleem. Het probleem zijn de mensen die onrecht zien en van een veilige afstand toekijken. Als je nazi’s hebt, heb je AFA nodig.” Afriyie noemt de antifa’s zelfs “mijn kameraden en medestanders”.

2. Stichting Nederland Wordt Beter

Vanaf 2018 voert Afriyie zijn strijd tegen Zwarte Piet vanuit Stichting Nederland Wordt Beter (NWB). De bestuursleden zijn naast Afriyie (voorzitter) Roelof Jan Minneboo (penningmeester) en Devika Gauri Partiman (secretaris). Het subsidieregister stelt dat de stichting tussen 2016 en 2020 een totaal van 26.500 euro heeft ontvangen. Telkens voor de Dag van Empathie, die jaarlijks op 3 mei plaatsvindt. Indirect profiteert NWB nog meer van subsidie. Medeorganisator van de Dag is Operatie Periscoop, een organisatie die in 2019 127.000 euro ontving. Daarnaast staan op de website van Dag van Empathie elf ‘partners’ van wie velen subsidie ontvangen, zoals Alle Kleuren Oost en Pakhuis de Zwijger.

“De Dag van Empathie”, zo lezen we op www.dagvanempathie.nl, “is een jaarlijks terugkerend moment waarop de diverse samenleving samenkomt om elkaar (opnieuw) te leren kennen” door het uitwisselen van “verhalen, dromen, geschiedenis en ervaringen”. Wie naar de evenementkalender kijkt, ziet echter in 2019 als thema “Deze Woorden Zouden Begraven Moeten Worden”, met als toelichting: “Welke woorden in onze taal zouden eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden en het museum in moeten?”. Dit is goed beschouwd geen ‘uitwisseling van verhalen’ maar afstemming van censuur. Dit onder leiding van Jerry Afriyie en ene Fouad Lakbir.

Nederland Wordt Beter heeft voor de Dag van Empathie een lespakket uitgebracht voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lespakket roept op om “in dialoog [te gaan] over controversiële onderwerpen.” Als eerste noemt het lespakket Zwarte Piet. Daarbij krijgen de kinderen alleen argumenten tegen Zwarte Piet aangereikt. Bijvoorbeeld: “Verandering is altijd goed.” En: “Ik heb me wel eens buitengesloten gevoeld.” De eenzijdigheid is opmerkelijk omdat het de bedoeling is om “ruimte te creëren voor afwijkende of extreme opvattingen”, zo staat er een pagina eerder. Kennelijk mag er geen ruimte zijn voor de mening dat Zwarte Piet een mooie traditie is.

Opname uit het lespakket van de Dag van Empathie. Bij de stelling “Zwarte Piet zou moet [sic] worden veranderd in Piet” worden alleen argumenten tegen de zwarte knecht gegeven.

De lespakket van de Dag van Empathie is niet het eerste wat Nederland Wordt Beter heeft gemaakt. In 2016 kwam het met een uitgebreid lespakket met de titel “De geschiedenis van het Sinterklaasfeest”. Dit lespakket is niet met directe subsidie van de gemeente Amsterdam gemaakt, wel indirect: Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), dat royale subsidies krijgt, werkte eraan mee. Los hiervan verdient het lespakket over het Sinterklaasfeest onze aandacht, omdat het daarin gepleegde plagiaat grond genoeg had moeten zijn voor weigering van elke verdere subsidie voor educatief materiaal van NWB.

Het plagiaat werd in 2017 aan het licht gebracht door Cultuur onder Vuur, dat destijds een - geheel subsidievrij - eigen lespakket over Sinterklaas en Zwarte Piet maakte. Bij bestudering van het NWB-lespakket viel een Cultuur onder Vuur-medewerker op dat delen wel heel erg leek op een artikel van televisieprogramma Andere Tijden.

Lees ook: Lespakket van Jerry Afriyie staat vol plagiaat

Cultuur onder Vuur heeft het NWB-lespakket vervolgens laten analyseren door speciaal programma Quetext. Dat meldde 165 keer plagiaat in de tekst van 20 pagina’s. Trek de gevallen van correcte citering en zelfplagiaat af en je houdt alsnog 100 tot 120 gevallen van plagiaat over. Een voorbeeld: “In april 1930 publiceerde De Groene Amsterdammer een special, het ‘Neger-Nummer’, met allerlei invalshoeken over de mensen die toen ‘negers’ werden genoemd. In dit nummer publiceerde Melis Stoke (pseudoniem van Herman Salomonson) een felle aanklacht tegen de racistische bejegening van de gekleurde mens in Nederland.” Tot op de letter hetzelfde staat in een artikel dat schrijfster Usha Marhe publiceerde in 2014 op haar website.

Het meest in het oog springt les 3 van het lespakket, getiteld Karikaturen. Dat gedeelte omvat drie pagina’s en is volledig overgeschreven uit het boek Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur van Jan Nederveen Pieterse (pp. 152-159). Slechts hier en daar is een zinnetje weggelaten of toegevoegd. Het boek van Nederveen Pieterse wordt onderaan de geplagieerde tekst vermeld, onder het kopje ‘Bronnen’. Nergens in het lespakket wordt melding gemaakt van volledige overname van Nederveen Pieterse’s tekst, al helemaal niet of hij instemt. Hier is onmiskenbaar sprake van “het overnemen van stukken, gedachten, [of] redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk”, zoals de Dikke van Dale plagiaat definieert.

3. Stichting New Urban Collective

Een organisatie die geregeld opduikt bij activiteiten van Nederland Wordt Beter is het New Urban Collective. Dit is naar eigen zeggen een “sociale onderneming met de missie jongeren van diverse achtergronden te empoweren”. In 2016 - 2020 kreeg NUC een totaal van 27.000 euro aan subsidie. Eerder ontving het al geld van de Open Society Foundation, het fonds waarmee de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros links activisme stimuleert. Dat geld is onder andere besteed aan het symposium “Moving Traditions: Zwarte Piet Hoort Thuis In Het Museum”. Daarnaast heeft NUC geld gekregen van ABN AMRO en KPMG. Het doet de vraag rijzen of de gemeente niet subsidie aan NUC had moeten weigeren. Immers de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 stelt: “Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als: [..] de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de activiteit te realiseren” (hoofdstuk 4, artikel 9, lid 2).

De linkse miljardair George Soros subsidieerde via zijn Open Society Foundation een symposium over “Zwarte Piet Hoort Thuis In Het Museum”. Bron afbeelding: Flickr/World Economic Forum.

De bestuursleden van Stichting New Urban Collective zijn Mitchell Esajas (“VOORZITTER”), Jessica de Abreu (“Penning meester” [sic]), Thiemo Heilbron (“Secretaris”) en Walter Zantinge (“Marketing en PR”). NUC krijgt subsidie van de gemeente Amsterdam voor ‘The Black Archives’. Dit is een bibliotheek met volgens NOS meer dan 4.000 boeken. De bibliotheek is sinds 2016 gevestigd in een pand dat eigendom is van de Vereniging Ons Suriname (VOS), dankzij een tip van Zwarte Piethater Quinsy Gario. VOS ontvangt zelf subsidie van de gemeente Amsterdam. Het is onduidelijk waarom NUC gemeenschapsgeld nodig heeft voor deze zolderbibliotheek, die niet wezenlijk anders is dan de boekenverzameling van een heemkundig gezelschap.

‘The Black Archives’ moeten volgens NUC de “enorme verborgen geschiedenis over de Afrikaanse - en Surinaamse diaspora in Nederland” ontsluiten. Een uitgebreidere missieverklaring vinden we in het artikel “Lessen uit een verborgen geschiedenis van de Zwarte Radicale Traditie”, dat op 28 maart 2018 verscheen op www.theblackarchives.nl. Het artikel steekt de loftrompet op wat het zwart radicalisme noemt. Dit is marxisme aangepast naar de zaak van ‘zwarte bevrijding’. Daarbij wordt niet de proletariër, maar de neger geëmancipeerd. Niet van de bourgeoisie, maar van de blanke.

Lees ook: De giftige slang van zogenaamd antiracisme in Nederland

De auteur noemt een stoet aan ‘zwart-radicale’ auteurs en activisten. Ons enigszins bekend is Anton de Kom, een (vanuit verzetsoptiek) marginale figuur die artikelen schreef voor communistische kranten in de Tweede Wereldoorlog maar die bij de recente politiek-correcte zuiveringen in de canon van de Nederlandse geschiedenis is opgenomen. Belangrijker is de rol van de minder bekende Otto Huiswoud. Hij wordt uitgebreid bejubeld door ‘The Black Archives’. Huiswoud was medeoprichter van de Communistische Partij in de VS en reisde de wereld rond om voor Comintern – een marionet van de Sovjet-Unie, waar Stalin op dat moment tientallen miljoenen mensen de dood in dreef – revolutie te ontketenen.

Elders op de website van ‘The Black Archives’ vinden we lange tirades tegen Zwarte Piet. Het is onduidelijk wat het verband is met de bibliotheek, die geen wetenschappelijke literatuur over deze traditie lijkt te bevatten. Saillant detail is dat Femke Halsema, huidig burgemeester van Amsterdam, een veeg uit de pan krijgt: “Femke, die zichzelf waarschijnlijk beschouwt als toegewijd aan rechtvaardigheid en gelijkheid, is een voorbeeld van veel blanke liberalen die eigenlijk antiracistische activisten onder de bus gooien door deze kwesties in de Nederlandse context te bagatelliseren.”

Mitchell Esajas krijgt subsidie voor een amateurbibliotheek in het pand van een gesubsidieerde organisatie. Bron afbeelding: YouTube/NOS op 3

De drijvende kracht achter NUC en de auteur van waarschijnlijk de meeste artikelen op de website is voorzitter Mitchell Esajas. Antropoloog van opleiding en werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam, besteedt Esajas veel van zijn tijd aan activisme. Hij noemt zich op de website van ‘The Black Archives’ een “onderdeel van de beweging KOZP”, d.i. Kick Out Zwarte Piet. Deze groepering werd in 2018 genoemd in een rapport van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over terroristische dreigingen in Nederland. Tegenover NOS noemde Esajas de vernielingen en brandstichtingen door Black Lives Matter in de Verenigde Staten een “begrijpelijke en natuurlijke tegenreactie voor mensen die geen andere uitweg zien”.

Lees ook: De ideologie van Black Lives Matter: niet ras, maar revolutie

Esajas was organisator van de demonstratie ‘tegen racisme’ op de Dam in Amsterdam van 31 mei 2020. Deze demonstratie was flagrant in strijd met de geldende coronamaatregelen, maar genoot de volle steun van burgemeester Halsema. Sterker nog zij begaf zich in het publiek met een button op die steun gaf aan het protest. Dit tot verontwaardiging van veel Nederlanders, die bijvoorbeeld hun horecagelegenheid niet mochten uitbaten of hun moeder niet mochten bezoeken in het verpleeghuis. Erger nog was de boodschap die op Esajas’ demonstratie werd verkondigd. De rapper Akwasi Owusu Ansah stond naast Esajas te scanderen dat hij blanke Nederlanders “kapot zou maken”. Akwasi deed er nog een schepje bovenop: “Op het moment in november dat ik een Zwarte Piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.” Esajas stond erbij en keek ernaar.

Lees ook: Demonstrant op de Dam: 'Ik trap Zwarte Piet in zijn gezicht'

Wie denkt dat deze vertoningen de deur dicht doet bij de gevestigde orde komt bedrogen uit. Tegen Het Parool zei Esajas op 14 juli 2020 dat hij “al langs geweest [is] bij burgemeester Halsema, die aangaf dat de gemeente graag meewerkt. Na het reces hebben we een afspraak staan met ­Rutte en Tweede Kamerleden om het manifest met eisenpakket te overhandigen.” Tot zover het onderdrukt-zijn van Esajas.

4. Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis

Tot nog toe hebben we organisaties behandeld die elk in de orde van tienduizenden euro’s krijgen. Geen onaanzienlijke bedragen, te meer omdat ze afgedragen worden door hardwerkende burgers. Maar het is weinig in vergelijking met de bedragen die naar het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) gaan. Deze organisatie kreeg in 2016 - 2020 in totaal 2.058.633 euro van de gemeente Amsterdam. De andere financier van NiNsee is het Mondriaan Fonds, een publiek cultuurfonds dat voor het overgrote deel door de Rijksoverheid c.q. de belastingbetaler gefinancierd wordt. Dat maakt NiNsee een feitelijk volledig door de burger betaalde organisatie.

Mitchell Esajas neemt namens ‘kennisinstituut’ NiNsee deel aan een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

Waar besteedt NiNsee dit gemeenschapsgeld aan? Onder andere deelname aan anti-Zwarte Piet-protesten. Zo liet NiNsee zich in 2015 vertegenwoordigen door Mitchell Esajas bij de Sinterklaasintocht in Meppel. NiNsee betaalde ook mee aan het (deels geplagieerde) lespakket over het Sinterklaasfeest van Afriyie’s Nederland Wordt Beter. In 2016 laakte NiNsee-directeur Antoin Deul “de haat en venijn waarmee veel voorstanders van Zwarte Piet het debat wensen te voeren”. Voorstanders dus die - anders dan Deul zelf - op eigen kosten opkomen voor hun ideaal. Los daarvan roepen het anti-Zwarte Piet-activisme en de dito retoriek de vraag op in hoeverre NiNsee een nationaal instituut is dat zich met Nederlands slavernijverleden bezighoudt. NiNsee legt in ieder geval meer prioriteit bij het veranderen van de toekomst dan het herdenken van het verleden.

NiNsee voert ook de instutionele lobby tegen Zwarte Piet. In 2016 organiseerde het een bijeenkomst tussen ouders die tegen de zwarte kindervriend waren en de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Met resultaat: de Kinderombudsvrouw kwam eind september 2016 tot de conclusie dat “de figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en daarmee in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest.”

Sinds 2017 treedt NiNsee minder op de voorgrond in de strijd tegen Zwarte Piet. Het instituut gooit echter graag olie op het vuur van het ‘antiracistisch’ extremisme. Daar grijpt het Keti Koti voor aan, de jaarlijkse Surinaamse herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863. Bij de herdenking in 2020 sprak NiNsee-voorzitster Linda Nooitmeer haar steun uit voor Black Lives Matter. Dit terwijl BLM-activisten in de Verenigde Staten door de straten trokken en een spoor van vernieling en geweld achterlieten. Volgens Nooitmeer is het optreden van BLM het gevolg van institutioneel racisme. De strijd hiertegen is “hard nodig”. (Op dezelfde herdenking prees burgemeester Halsema BLM als “onstuitbare nieuwe volksbeweging” en herhaalde zij de leus “Black Lives Matter”.)

Lees ook: Amsterdam: geen geld voor schuilkerk, wel voor Zwarte Piethaters

NiNsee-voorzitster Nooitmeer zei in juli 2020 tegen nieuwswebsite dekanttekening.nl dat “[d]e generatie die de afgelopen weken aan het demonstreren was, [hier is] geboren. Het is goed dat deze jonge mensen hun plek opeisen.” Met “deze jonge mensen” bedoelt ze de BLM-demonstranten die onder andere op de Dam stonden en daar aankondigden Zwarte Piet in elkaar te trappen. Deze “jonge mensen” zetten het werk voort van mensen die “zich al jaren geleden [uitspraken] tegen zwarte piet”, aldus Nooitmeer.

Het instituut NiNsee heeft op zijn website prominent het ANBI-logo staan. De ANBI-status vereist echter publicatie van jaarrekeningen. Dat heeft NiNsee al vier jaar niet gedaan. Dit zou voor de Belastingdienst reden kunnen zijn om de ANBI-status van deze organisatie in te trekken.

5. Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

De grootste vis in de anti-Zwarte Piet-vijver van Amsterdam is ongetwijfeld het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). In 2016 - 2020 ontving deze instantie 2.340.550 euro. Net als NiNsee leeft MDRA bijna uitsluitend van gemeenschapsgeld. Het kreeg in 2019 643.240 euro aan inkomsten. Daarvan was 629.038 euro subsidie. Dat is 98%. Het overgrote deel van deze subsidie kwam van de gemeente Amsterdam, de rest van omliggende gemeenten.

Met deze subsidies runt MDRA een meldpunt, waar burgers melding kunnen maken van discriminatie. Dit terwijl afgelopen jaren het instellen van meldpunten voor linkse indoctrinatie door rechtse politici en burgerbewegingen als Cultuur onder Vuur, steevast op de verontwaardiging van het politiek establishment kon rekenen. Dit establishment steunt zelf meldpunten, maar dan voor de linkse obsessie met discriminatie. De burger krijgt terecht de indruk dat meldpunten een privilege van politiek-correct linkse mensen zijn. Daardoor hangt er een geur van politieke vooringenomenheid rond meldpunten. Zo ook rond MDRA.

Persbericht van de website van MDRA, waarin aangekocht wordt dat de organisatie Kick Out Zwarte Piet zal assisteren bij Sinterklaasintochten.

Toen in november 2019 de Sinterklaasintochten plaatsvonden, verklaarde MDRA zijn steun aan “actiegroep Kick Out Zwarte Piet bij de registratie en afhandeling van meldingen van incidenten met een discriminatoir karakter tijdens de lokale intochten”. Het ging hier niet zozeer om het discrimineren van zwarte personen, maar om “incidenten” rond “de figuur van Zwarte Piet”. Kortom: meldpunt MDRA steunde een meldpunt van KOZP waar burgers medeburgers konden verraden die het lef hadden zich als traditioneel volksfiguur Zwarte Piet te verkleden.

MDRA steunde het anti-Zwarte Piet-meldpunt van KOZP in alle opzichten. “Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam registreert de meldingen, zorgt dat andere antidiscriminatievoorzieningen over de gegevens in hun regio kunnen beschikken en zal KOZP ondersteuning bieden bij mogelijke aangiftes wanneer strafbare feiten zich voordoen. Uiteraard neemt het Meldpunt Discriminatie ook rechtstreekse klachten in behandeling.” Zo kon de burger in de rechtszaal vervolgd worden met advocaten die door zijn eigen belastinggeld betaald waren.

Lees ook: Opmerkelijk: “onpartijdige” officier van justitie leidt organisatie die Zwarte Piet bestrijdt

De steun van MDRA aan KOZP wordt begrijpelijker als we zien dat Mitchell Esajas als secretaris in het bestuur zetelt. Voorzitster is Jacobien Vreekamp. Zij is werkzaam als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Volgens een OM-publicatie uit 2017 is zij speciaal belast met de vervolging van discriminatiemisdrijven. Zo kreeg ze voor elkaar dat twintig mensen veroordeeld werden voor “opruiing, bedreiging of belediging van politica Sylvana Simons”. Vreekamp is dus als officier van justitie actief op maatschappelijk uiterst gevoelige thema’s, terwijl zij voorzitster is van een organisatie die een uitgesproken politieke positie inneemt op deze thema’s. Dit terwijl officieren van justitie in “onpartijdigheid” en “onafhankelijkheid” hun beroep moeten uitoefenen, zoals beroepsorganisatie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak stelt.

Esajas en Vreekamp oefenen hun functie onbezoldigd uit. Zo niet de directeur. In 2019 had Karen Schadee de dagelijkse leiding bij MDRA. Zij kreeg daarvoor een brutoloon van 100.060 euro. Dit voor een organisatie met slechts 7,8 fte aan personeel.

Subsidie en algemeen belang

Publieke gelden dienen alleen verstrekt te worden aan zaken die in het algemeen belang zijn. Dit principe vindt zijn neerslag in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013, die als weigeringsgrond noemt dat een project in strijd is met het algemeen belang. De grondlijnen van dit algemeen belang zijn welbekend. Het zijn principes als privé-eigendom, gezin, ordehandhaving en vrij ondernemerschap. Zij vormen het fundament van onze samenleving. Subsidies die in lijn zijn met het algemene belang, kunnen dan ook op de brede steun van de Nederlandse bevolking rekenen. Daarbij hebben veel Nederlanders wel (terecht) het idee dat subsidie corrumpeert. Wie niet hard moet werken voor zijn geld, maar het zo van de overheid krijgt, is minder gemotiveerd om efficiënt de klus uit te voeren.

In het geval van Amsterdamse subsidies aan de bestrijding van Zwarte Piet is er duidelijk sprake van steun aan een zaak die niet in lijn is met het breed gekende algemeen belang. Daarnaast zijn het typisch subsidies die inefficiënt en zelfs verkwistend worden ingezet, bijvoorbeeld om de directrice van een kleine organisatie van bruto jaarloon van een ton te geven. Maar dit zou geen misstand zijn om een brochure aan te wijden. Hooguit een kritisch artikel van een lokale krant. Maar de subsidies die in deze brochure worden besproken, hebben een bijzonder schadelijk doel: de ondermijning van de Nederlandse cultuur en tradities als Zwarte Piet. We moeten terdege beseffen wat er gebeurt als de subsidieontvangers hun doel bereiken. Dan is niet slechts de helperfiguur bij het Sinterklaasfeest van kleur gewisseld. Dan verliest het Nederlandse volk de authentieke viering van tradities die hun oorsprong hebben tot diep in de middeleeuwen, toen onze natie ontstond. Uiteindelijk verliezen Nederlanders dan elke gedeelde cultuur en traditie, omdat die altijd uitgaan van het eigene. Juist dat eigene wordt door Zwarte Piethaters voorgesteld als intrinsiek kwaad dat uitgeroeid moet worden.

Lees ook: De echte geschiedenis van Zwarte Piet

Het is veelzeggend dat Zwarte Piethaters nooit met een overtuigend cultureel Nederlands alternatief komen als ze Zwarte Piet verdrijven of een standbeeld vervangen. Ze vervangen Michiel de Ruyter met Anton de Kom. Niet vanwege de Nederlandse elementen in het leven en werk van De Kom, maar juist vanwege de niet-Nederlandse zaken: zijn Surinaamse afkomst, zijn kritiek op Nederland, zijn vaderlandvijandige ideologie van het communisme. Het eindresultaat van de culturele revolutie die Zwarte Piethaters voorstaan, is dat Nederland ophoudt te bestaan en opgaat in een wereldstaat die op atheïstisch-communistische leest geschoeid is - het Chinese model dat onder westerse intellectuelen in toenemende mate bewonderd wordt.

Dit artikel is in juli 2020 verschenen in Zwartboek Zwarte Piet: Hoe activisten subsidie misbruiken voor het ondermijnen van de Nederlandse cultuur. Overname alleen met bronvermelding.

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2022 15:39

Doneer