De zaak Dokkum: De NTR en politie

De zaak Dokkum: De NTR en politie

THEMA'S:

De zaak Dokkum, de gebeurtenissen voor, tijdens en na de sinterklaasintocht van 2017, is uitgebreid in de media verslagen. Althans, een deel van het verhaal. Want uit documenten die Cultuur onder Vuur in handen heeft, vrijgegeven na WOB-verzoeken van o.a. hoofdrolspeelster Jenny Douwes, blijkt dat er zich onder de oppervlakte nog veel meer heeft afgespeeld. Lees het volledige verslag hier. In drie afzonderlijke delen belichten we daarnaast de kwalijke rol van achtereenvolgens burgemeester Waanders, de ESS, en de politie en NTR. Tot slot deel 3: De NTR en politie.

De NTR is de publieke omroep die al jaren het bekende Sinterklaasjournaal maakt dat wordt uitgezonden op de NPO. De omroep is er verantwoordelijk voor dat er sinds 2014 anderskleurige Pieten op de buis kwamen en er sinds 2019 zelfs helemaal geen echte Zwarte Pieten meer in het journaal te zien zijn. De omroep claimt onafhankelijk te zijn en deze verandering te hebben doorgevoerd omdat de maatschappij erom vroeg. Maar de zaak Dokkum wekt de indruk dat de NTR helemaal niet zo onafhankelijk is en bewust een actieve rol gespeeld heeft in het geven van een nationaal podium aan Zwarte Piethaters.

Grote druk

In een dubbelinterview van Jenny Douwes en burgemeester Marga Waanders met de Leeuwarder Courant, gedaan na de beruchte intocht in Dokkum, doet de laatste off the record een opmerkelijke uitspraak. Douwes vraagt Waanders of ze heeft overwogen om de activisten van Kick Out Zwarte Piet een andere plek te geven om te demonstreren, niet in het centrum tussen de kinderen, maar elders in Dokkum, waar het veilig is. Waanders antwoordt dat ze dat niet heeft overwogen. “Je wilt niet weten wat er dan gebeurd, hoe groot die druk is,” zegt ze. Verbaasd vraagt Douwes: “Druk van wie?” Maar daarop wil Waanders geen antwoord geven. Heeft de burgemeester onder druk gestaan om de activisten van KOZP midden in het centrum van Dokkum neer te zetten, met alle risico’s van dien? Van wie dan?

Publieke omroep

Het antwoord ligt voor de hand. De druk is afkomstig van publieke omroep NTR. De NTR is immers de regisseur van de nationale sinterklaasintocht en daarnaast uitgesproken voorstander van verandering van de figuur Zwarte Piet. Bovendien geeft de NTR op de eigen website toe dat er veel overleg is met de intochtgemeentes over het uiterlijk van Zwarte Piet en dat het de gemeentes zoveel mogelijk wil meenemen in de visie van de NTR. Het kan dus heel goed zijn dat de NTR van Waanders heeft geëist dat de activisten van KOZP tijdens de intocht een prominente plaats krijgen en waarschijnlijk komt het idee van de ‘dynamische demonstratie’ ook bij de omroep vandaan.

Sinterklaasjournaal op de NTR. Bron: Youtube

Motief

Het is niet moeilijk hier een motief voor te bedenken. Ten eerste zou de sensatie van een dergelijke demonstratie ongetwijfeld extra kijkcijfers opleveren, iets waar elke omroep op wordt afgerekend. Ten tweede, en belangrijker nog, zichtbaarheid van anti-Zwarte Piet activisten op de nationale televisie zou een rechtvaardiging zijn voor het argument van de NTR dat die niets anders doet dan uitvoeren wat de samenleving vraagt. Met het in beeld brengen van de demonstranten kan de illusie worden gewekt dat er veel tegenstand is tegen Zwarte Piet. Vervolgens kan de NTR betogen dat er in de sinterklaasuitzendingen een ‘gulden middenweg’ moet worden gevonden, die recht doet aan voor- en tegenstanders. Bijvoorbeeld een roetveegpiet. Zodoende kan de NTR heel sluw de ogenschijnlijke neutraliteit in stand houden maar tegelijk zijn linkse anti-Piet agenda doorvoeren. Dat de tegenstand in werkelijkheid uit een heel klein clubje mensen bestaat die speciaal daarvoor uit Amsterdam moet worden opgehaald, maakt voor de NTR niet uit.

Laakbaar

Dat een Nederlandse publieke omroep druk uitoefent op een burgemeester om een ideologische keuze te maken en de veiligheid van gewone mensen en kinderen daaraan ondergeschikt maakt, is uiterst opmerkelijk. In een artikel in het NRC zegt de NTR later dat de locatie van demonstraties een zaak van de gemeente is. Maar dat wordt door de gemeente ontkent: de NTR bepaalt mede de route én de plaats waar wordt gedemonstreerd. Het is duidelijk dat beide instanties graag extreemlinkse demonstranten in beeld hebben maar geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de overduidelijke risico’s daarvan. De indruk die uit de WOB-documenten naar voren komt, is echter dat de gemeente gelijk heeft dat de NTR de vormgever van de demonstratie is geweest.

Politiefoto’s

Maar het is niet alleen deze publieke omroep die zijn onpartijdigheid vergeet en ideologische keuzes maakt. Dat doet zelfs de politie. In de vrijgegeven documenten zit een uitgewerkt plan van de mediadesk van politie Noord-Nederland. Daarin staan instructies voor gebruik van de social media-kanalen van de eenheid. De allereerste instructie is dat de politie bij het in beeld brengen van Zwarte Piet de zogenaamde 70/30-afspraak van de NTR overneemt. Dat betekent dat ernaar gestreefd wordt dat het beeldverslag dat gepubliceerd wordt op de social mediakanalen 70% echte Zwarte Pieten bevatten en 30% anderskleurige Pieten. Kan de lezer zich voorstellen dat medewerkers van de politie bij elke foto en video gaan tellen hoeveel echte Zwarte Pieten en hoeveel nep-Pieten zichtbaar zijn, en aan de hand daarvan besluiten of de foto of video gepubliceerd wordt? Toch is dit precies wat er gebeurt.

Activist Jerry Afriyie wordt afgevoerd door politie

Tegenstelling

De tegenstelling tussen de overheid en het gewone volk is schrijnend zichtbaar. Het ministerie van Sociale Zaken, de plaatselijke burgemeester en zelfs de politie, in de rug gedekt door de NTR en alle grote media, drukken een ideologische agenda door die haaks staat op wat gewone Nederlanders willen. Niemand verkleedt zich als Zwarte Piet om daarmee zwarte mensen belachelijk te maken. Maar de vermeende gekwetstheid van zwarte mensen wordt als excuus opgevoerd om onze cultuur en tradities sluipenderwijs uit te hollen en af te schaffen.

Sinistere krachten

Het handelen van bestuurders en ambtenaren kan deels verklaard worden door een verlangen om publiekelijk te deugen, zoals bij burgemeester Waanders overduidelijk het geval is. Maar er gaan ook sinistere krachten schuil achter de lobby om Zwarte Piet af te schaffen. Die krachten ijveren niet werkelijk voor de belangen van minderheden of voor een ‘rechtvaardige samenleving’. Nee, het doel is de omverwerping van de westerse, christelijke cultuur in Nederland, om daarna op de puinhopen een communistische, totalitaire staat te vestigen. Dankzij de lange mars door de instituten zijn de neocommunisten nu overal als bestuurders en ambtenaren in de positie om dit plan tegen de wil van het volk te realiseren. Achter de schermen natuurlijk, maar dankzij de WOB-documenten hebben we er een glimp van kunnen opvangen.

Dit was het laatste deel in de serie artikelen over de zaak Dokkum.

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2022 12:18

Doneer