De Volkskrant censureert met twee maten

De Volkskrant censureert met twee maten

THEMA'S:

Als je advertenties gaat weigeren omdat ze een opinie bevatten, “begeef je je op een hellend vlak”. Met die woorden verdedigt Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, het plaatsen van een opvallende advertentie in zijn krant. Met het kopje ‘RUTTE Het grootste gevaar voor de volksgezondheid’ trekt die advertentie erg de aandacht.

De Volkskrant

De premier komt er in de advertentietekst niet best af: “Onder het mom van ‘pas op voor corona!’, stort hij [Rutte] duizenden in het ongeluk door bij het instellen van de lockdown geen rekening te houden met mentale en sociale aspecten van de volksgezondheid.” Straf geformuleerd en bovendien op de man gespeeld. In reactie op het programma Spraakmakers, liet Klok echter weten dat zijn redactie “de goede gewoonte” zou hebben zich “niet te veel” met de inhoud van advertenties te bemoeien. Zolang het maar “niet strafbaar is wat er staat.” Mooi. De vrijheid van meningsuiting lijkt bij de hoofdredacteur van de Volkskrant in goede handen.

Krant weigerde

Toch keek Cultuur onder Vuur er nogal van op. Vorige maand boden wij namelijk tegen betaling het Coronamanifest van Cultuur onder Vuur aan de Volkskrant aan. Deze verklaring is – maar dan in nette bewoordingen – eveneens kritisch op het gevoerde coronabeleid en bovendien onderbouwd met talloze voetnoten die verwijzen naar internationale persbronnen en wetenschappelijke literatuur. U voelt hem al aankomen. Pieter Klok, die op dat moment kritiek op het coronabeleid kennelijk nog niet als een acceptabele opinie zag, heeft de advertentie geweigerd. Censuur zo u wilt.

Media laat zich muilkorven

De mond vol hebben van vrijheid van meningsuiting, maar intussen zelfs betaalde advertenties nog tegenhouden, vanwege een – op dat moment – onwelgevallige inhoud: kritiek op het coronabeleid van Rutte III. Kunt u nagaan hoe ruimhartig het beleid is als het over de redactionele inhoud gaat! Het doet Cultuur onder Vuur plezier dat het inzicht bij de hoofdredacteur van de Volkskrant inmiddels zover is voortgeschreden dat kritiek op het coronabeleid in advertentievorm in zijn krant weer mogelijk is. Dat hij echter wel degelijk censurerend ingrijpt, wanneer een advertentie (of de afzender ervan) hem niet bevalt, had hij er bij Spraakmakers eerlijkheidshalve wel bij moeten vertellen. Dan had hij ook voorkomen, dat de gecensureerde het nu zelf moet doen.

Cultuur onder Vuur verdedigt de Nederlandse cultuur en christelijke tradities, met 100 procent inzet en 0 euro subsidie. Help ons vandaag nog met een gift!

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:30

Doneer