Clintel wil klimaatwetenschappelijk tegengeluid inbrengen in Shell-zaak

26 mei 2022. Activisten van Milieudefensie komen onder leiding van directeur Donald Pols dansend de rechtszaal uit. De vraag is echter of hun zaak tegen Shell in hoger beroep zal standhouden. (Beeld: YouTube)

Clintel wil klimaatwetenschappelijk tegengeluid inbrengen in Shell-zaak

THEMA'S:

Een belangrijke ontwikkeling in het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie: Stichting Clintel heeft bij het Gerechtshof Den Haag een verzoek ingediend toegelaten te worden als derde partij.

Clintel wil hoger wetenschappelijk niveau

Dit omdat volgens Clintel-directeur Marcel Crok het eerste vonnis van de rechtbank Den Haag op eenzijdige en aanvechtbare wetenschappelijke meningen is gebaseerd. Dit kan tot grote schade aan het algemeen belang leiden – hetzelfde algemeen belang dat Milieudefensie beweert voor de rechter te vertegenwoordigen. Clintel wil een hoger wetenschappelijk niveau in de zaak brengen. Mits goed geïnformeerd kan het Gerechtshof de zaak immers nog rechtzetten.

‘Klimaatzaak van de eeuw’

Onder invloed van de heersende klimaatideologie, die aantoonbaar ook in kringen van rechters rondwaart, veroordeelde de Haagse rechtbank Shell vorig jaar tot verlaging van zijn CO2-uitstoot met 45% in 2030. Bovendien hield zij Shell verantwoordelijk voor de uitstoot van alle Shell-gebruikers wereldwijd. Milieudefensie maakte met het vonnis publiciteit als ware het een reusachtige overwinning in wat het de ‘klimaatzaak van de eeuw’ noemde.

COV WhatsApp-banner

Eigenmachtig optreden Milieudefensie

De milieuactivisten van Milieudefensie werden door de begunstiging van de rechter zelfs zo overmoedig dat zij eigenmachtig tegen “grote vervuilers” gingen optreden. Met de rechterlijke macht als kennelijke medestander dwongen ze een dertigtal andere ondernemingen per brief tot het opstellen van een ‘klimaatplan’ op straffe van juridische stappen.

Wetenschappelijk tegengeluid niet gewenst

Het Gerechtshof moet nu bepalen of Clintel inderdaad wordt toegelaten als derde partij in de klimaatzaak. Milieudefensie – dat daar overigens niet over gaat - stelde tegenover De Telegraaf het verzoek nog te bestuderen. „Het is aan de rechter om te oordelen of Clintel tot de zaak wordt toegelaten. Wij zien een juridische procedure met vertrouwen tegemoet.” De formulering duidt erop dat Milieudefensie bepaald niet op een wetenschappelijk tegengeluid zit te wachten.

Bestel Groen is het nieuwe rood

‘Shell-vonnis is geen nieuwe wet’

Dat is geen wonder, omdat Clintel aanzienlijke expertise meebrengt met een internationaal netwerk van klimaatwetenschappers. Emeritus hoogleraar Guus Berkhout is de voorzitter van Clintel en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Milieujurist prof. Lucas Bergkamp is adviseur van de stichting en heeft zich in de klimaatproblematiek gespecialiseerd. Hij wijst er in De Telegraaf op dat klimaatactivisten denken dat het Shell-vonnis nieuwe wetgeving is. “Maar dat is het niet. De rechter gaat onterecht op de stoel van de politiek zitten.”

‘Algemeen belang gesimplificeerd’

Ook de claim van Milieudefensie dat het de belangen van alle Nederlanders vertegenwoordigt is vals, zij het dat de wet hun wel de mogelijkheid biedt die houding aan te nemen. Bergkamp: “De klimaatactivisten hebben het ’algemeen belang’ gesimplificeerd en gereduceerd tot uitsluitend snelle emissiereductie. Alle andere belangen, zoals toegang tot betaalbare energie en keuzevrijheid, zijn genegeerd of daaraan ondergeschikt gemaakt. Daarom willen wij ons mengen in deze zaak.”

Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2022 15:20

Doneer