Apocalyptische projecties op basis van onbetrouwbare wiskundige modellen

Apocalyptische projecties op basis van onbetrouwbare wiskundige modellen

THEMA'S:

Als het Guinness Book of Records een wedstrijd zou uitschrijven voor het domste gedrag van een persoon ooit, dan valt de prijs waarschijnlijk op degene die zelfmoord pleegt uit angst om te sterven.

Coronavirus

Dit is precies wat de hedendaagse wereld doet met betrekking tot de epidemie van het coronavirus. Dat wil zeggen, een sociale herhaling van wat het SARS-Cov2-virus bij verzwakte organismen oproept: een overreageren van het immuunsysteem dat leidt tot het blokkeren van de longen en tot de dood door verstikking. We kunnen dit illustreren met Italië, het eerste westerse land dat te lijden heeft onder de aanval van het virus vanuit China.

Chinese oorsprong

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bagatelliseerde aanvankelijk de uitbraak van het virus in de Chinese stad Wuhan en feliciteerde het communistische regime met zijn inspanning om de epidemie in te dammen. Maar op 17 februari heeft de WHO via de Italiaans-Amerikaanse wetenschapper Ira Longini, een van haar meest relevante adviseurs, een volledige draai gemaakt en op basis van statistische gegevens van de Chinese autoriteiten geschat dat het virus 66% van de 7,7 miljard inwoners van de planeet zou besmetten en de dood van 45-50 miljoen mensen op alle continenten teweeg zou brengen.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Dodental

De journalist Alberto Rossi heeft berekend dat als het land niet sneller dan andere landen was geweest bij het isoleren van de onvrijwillige verspreiders van het virus, het aantal besmette Italianen tussen de 36 en 40 miljoen zou liggen en het dodental zou oplopen tot 400-450.000, het equivalent van de slachtoffers van Italië in de Tweede Wereldoorlog: 330.000 soldaten en 130.000 burgers.

Apocalyptische berekeningen

Berekeningen van andere journalisten waren nog apocalyptischer: "Stel dat er uiteindelijk maar 30% besmet is, bijna 20 miljoen" - stelde Francesco Sisci zich voor in Il Sussidiario van 9 maart. "Als daarvan – laten we er flink wat van aftrekken - 10% in een [ademhalings] crisis terechtkomen, betekent dit dat ze zonder intensieve therapie gedoemd zijn om te sterven. Er zouden twee miljoen directe sterfgevallen zijn, plus al die indirecte sterfgevallen als gevolg van een ineenstorting van het gezondheidssysteem.

Banner coronacoup

Neil Ferguson

Een week later bracht het Imperial College of London een studie uit onder leiding van prof. Neil Ferguson, die vervolgens als basis diende voor vele regeringen om de drastische opsluiting van hun bevolking op te leggen. De studie voorspelde dat zonder een dergelijke opsluiting er ongeveer 510.000 doden zouden vallen in Groot-Brittannië en 2,2 miljoen in de Verenigde Staten, omdat het een virus is "met een dodelijke afloop die vergelijkbaar is met de H1N1-griep van 1918". [Spaanse griep]. Een spectaculaire, maar vermoedelijk overdreven mededeling. Een reconstructie van het Spaanse griepvirus, uitgevoerd in 2005 in de Centers for Disease Control in Atlanta, toonde evenals latere studies aan dat het honderd keer dodelijker was dan de andere vormen van de griep in de hele twintigste eeuw.

Speculatieve projecties worden seculiere dogma's

Hoewel de gefilterde informatie van Wuhan deze bewering over de dodelijkheid van het virus aanvankelijk niet geloofwaardiger maakte, werden de projecties van het Imperial College bijna als een ‘dogma des geloofs’ beschouwd en hebben ze de Britse regering er zelfs toe gebracht haar houding te veranderen. Zij kwam niet terug op haar inperkingsmaatregelen, zelfs niet toen prof. Ferguson, hoofd van het team, in een tweet het volgende toegaf: "Ik ben me ervan bewust dat veel mensen de pandemische simulatiecode die we gebruiken om de beheersingsmaatregelen tegen Covid-19 te modelleren, graag zouden willen zien en uitvoeren. Om de achtergrond te verklaren - ik heb de code (duizenden ongedocumenteerde regels in C) [het was] 13+ jaar geleden geschreven om grieppandemieën te modelleren".

Wankele berekeningen

De onthulling lokte honderden reacties uit op Twitter, die wezen op de extreme kwetsbaarheid van deze programmeertaal, nog verder verzwakt door het grote aantal ongedocumenteerde regels daarin, die bovendien een externe verificatie bijna onmogelijk maken. Tien dagen later presenteerde een team van de Universiteit van Oxford een alternatief model in de veronderstelling dat een veel groter aantal inwoners van de Britse eilanden al besmet zou zijn, zodat het dodental veel lager zou uitvallen.

Volg COV op Telegram

Sterftecijfers is veel lager

De toekomst zal uitwijzen welke projectie de juiste was. Hoe dan ook, een feitelijke bevestiging van het Oxford-model en een ontkenning van de aan SARS-CoV-2 toegeschreven dodelijkheid door de projecties van WHO en het Imperial College kwam uit een studie die op 9 april werd gepresenteerd door het Instituut voor Virologie van de Universiteit van Bonn. Het bestond uit verschillende diepgaande tests die werden uitgevoerd op een steekproef van 1.000 mensen in het dorp Gangelt in de regio Heinsberg, de eerste uitbraak van de epidemie in Duitsland. Le Monde vat de resultaten als volgt samen: "In een Duitse studie wordt het sterftecijfer naar beneden bijgesteld. Uit enquêtes onder de 12.446 inwoners van Gangelt blijkt dat de cijfers vijf keer lager zijn dan de oorspronkelijke beoordeling.

Het valt relatief mee

De onderzoekers stellen dat hun methode alle geïnfecteerde mensen identificeert, inclusief asymptomatische dragers. In feite werd vastgesteld dat het besmettingspercentage 15% van de bevolking bedroeg en dat het sterftecijfer slechts 0,37% bedroeg, vijf keer lager dan wat de John Hopkins University aan het land had toegeschreven. Het lijkt in ieder geval niet verstandig dat regeringen drastische beslissingen nemen, met enorme sociale en economische kosten, op basis van wiskundige modellen die gebaseerd zijn op onzekere gegevens.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2023 07:39

Doneer