Wilders, houd koers! Géén compromis in de strijd tegen massa-immigratie

Wilders, houd koers! Géén compromis in de strijd tegen massa-immigratie

Geert Wilders is de grote winnaar van de verkiezingen.

Wij kiezers hebben massaal JA gezegd tegen een flinke inperking van de massa-immigratie. 400.000 immigranten per jaar is onhoudbaar!

Maar nu komt de asielstop in gevaar. En moeten wij Wilders een hart onder de riem steken!

Linkse krachten spannen samen om de grenzen open te houden.

Sterker nog, om nóg meer migranten naar Nederland te krijgen:

  • Media en politici lanceren de leugen dat we meer arbeidsmigranten nodig hebben vanwege de vergrijzing.

  • VVD drukt na de verkiezingen zo de Spreidingswet door, die gemeenten dwingt asielzoekers op te nemen.

  • De EU wil méér asielzoekers. Hans Leijtens, baas van de Europese grenswacht Frontex, wil extra "legale routes" voor immigranten. U en ik lijden volgens hem aan teveel "angst voor buitenlanders"!

Pro-immigratie links is er duidelijk op uit de verkiezingswinst van 22 november ongedaan te maken.

Onder het mom van 'naastenliefde' worden hele volksstammen binnengelaten.

Veiligelanders uit Algerije en Marokko krijgen in veruit de meeste gevallen een verblijfsvergunning. En voorrang op sociale huurwoningen.

Onze eigen kinderen en kleinkinderen hebben het nakijken.

Eigen volk laatst!

Het echte motief van de immigrationisten:

De Nederlandse cultuur definitief uitwissen.

Door de sleutels van onze grensposten nu helemaal aan de Europese Unie te geven.

En door massaal islamieten te importeren, die vijandig staan tegenover de Nederlandse christelijke cultuur.

Geert Wilders staat nu onder intense druk.

Niet alleen van de publieke omroep en partijen als D66, maar ook van linkse krachten binnen NSC en BBB. Die willen vooral 'compromis'.

Maar de PVV-leider mag geen compromis sluiten op een wezenlijk punt: dat Nederland de asielinstroom drastisch vermindert.

Geert Wilders moet zijn rug recht houden. En hij moet weten: wij staan achter hem als hij de grenzen gaat sluiten! Breng deze boodschap nu over bij Geert Wilders, door de petitie aan de PVV-leider te tekenen. Laat hem weten dat u hem steunt in het terugdringen van de asielinstroom!

De kiezer erkent dat Wilders tegen de verdrukking in belangrijke thema’s heeft aangekaart: allereerst de islamisering en het verlies aan Nederlandse soevereiniteit.

Maar ook de waanzinnige verspilling van belastinggelden aan het vermeende klimaatprobleem.

Maar Wilders is nu aangewezen op de vorming van een coalitie.

Daarin schuilt een gevaar: namelijk dat andere partijen de formatieonderhandelingen misbruiken om zijn agenda af te zwakken, zo niet te vervalsen.

Wij verzoeken Wilders daarom vriendelijk maar dringend zijn rug recht te houden.

En op het centrale punt waar alles om draait, het behoud van Nederland en de Nederlandse cultuur, geen enkel water in de wijn te doen.

Geen druppel!

Teken vandaag nog de petitie aan Geert Wilders. Help hem koers te houden en een asielstop af te dwingen!

Lees meer