Stop verplicht moskeebezoek

Petitie aan Eppo Bruins, minister van Onderwijs

Stop verplicht moskeebezoek

Er moet een eind komen aan de islamisering en indoctrinatie via school, zoals het islamitisch laten ‘bidden’ van Nederlandse schoolkinderen tijdens excursies naar de moskee.

Het is uit den boze dat kinderen daar leren met hun voorhoofd op de grond te buigen naar Mekka, onder leiding van een imam. Laat staan dat zij daarbij de woorden ‘Allahu Akbar’ leren, de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.

De Nederlandse cultuur is gebaseerd op christelijke waarden, niet op de islamitische. Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal.

Scholen zijn geen indoctrinatieplaatsen van de islam. Teken daarom de petitie aan onderwijsminister Eppo Bruins en eis een onmiddellijk einde aan het ‘bidden’ in de moskee door Nederlandse schoolkinderen!

Lees meer