Stop nu Sylvana’s Zwarte Pietenjacht!

Petitie aan mevrouw Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam

Stop nu Sylvana’s Zwarte Pietenjacht!

Deze petitie is gesloten.

--

Geachte mevrouw Halsema,

Zwarte Piet maakt sinds jaar en dag onderdeel uit van het belangrijkste Nederlandse volksfeest: dat van Sinterklaas en Zwarte Piet.

In uw gemeenteraad stuurt raadslid Sylvana Simons om haar moverende redenen systematisch en structureel aan op een compleet verbod op Zwarte Piet.

Niet alleen wil zij Amsterdammers elke mogelijkheid ontnemen om nog Zwarte Pieten in te zetten, zij wil dat verbod zelfs laten vastleggen in de Algemene Politieverordening.

Dat verbod is een ontoelaatbare aantasting van burgerlijke vrijheden. Het zou bovendien een erkenning inhouden van het beledigend als ‘racistisch’ wegzetten van Zwarte Piet en alle Nederlanders die hem verdedigen.

Zwarte Piet is een figuur die ons als Nederlanders verbindt. Het zijn juist zijn bestrijders die voor verdeeldheid zorgen.

Daarom verzoek ik u beleefd maar dringend als burgemeester van Amsterdam het belang van alle burgers voorop te stellen en geen duimbreed toe te geven aan het drijven van mevrouw Sylvana Simons tegen Zwarte Piet, maar integendeel alles in het werk te stellen om dit Nederlands cultuurgoed voor Amsterdam en heel ons land te bewaren.

Lees meer