Stop de onteigening van de boeren!

Petitie aan Christianne van der Wal, minister van Natuur en Stikstof

Nederland loopt vast. De stikstofpolitiek legt sector na sector lam. De boeren zijn hiervan het eerste slachtoffer, terwijl de Nederlandse landbouw en veeteelt tot de schoonste ter wereld behoren.

De stikstofpolitiek is het gevolg van het feit dat Nederland milieuverplichtingen is aangegaan die niet in het nationale belang zijn. Als gevolg daarvan dreigt de regering nu succesvolle boerenbedrijven met onteigening. Dit terwijl boeren van ons kleine land een van de grootste en milieuvriendelijkste landbouwexporteurs ter wereld hebben gemaakt.

De overheid heeft door het ondoordacht sluiten van internationale milieuverdragen de stikstofcrisis zelf veroorzaakt. Het wil die nu oplossen door onze boeren te onteigenen en tot herstructurering te dwingen. Dit is grof onrecht. Hiermee schendt de overheid het eigendomsrecht van de boeren, die het betreffende land soms al generaties lang in bezit hebben.

In plaats van uitgangspunt maakt de stikstofpolitiek van onze boeren een sluitpost. Dit mag niet doorgaan.

Teken daarom vandaag de petitie aan minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof en verzoek haarbeleefd maar dringend de stikstofpolitiek direct een halt toe te roepen en definitief overboord te zetten.