Stop de strijd tegen aardgas!

Petitie aan premier Dick Schoof

Stop de strijd tegen aardgas!

Het gasverbod leidt in de praktijk tot een aanslag op de vrijheid van de Nederlandse burger en diens heilig recht op privé-eigendom. Het behelst een ontoelaatbare dwang van de overheid op de huiseigenaar om van het gas af te gaan.

Allerlei elementaire rechten van de Nederlander worden opzij gezet om een ideologisch project door te kunnen zetten. D66 ijvert zelfs voor het ‘recht’ van de overheid om onze huizen binnen te dringen teneinde ons van het gas af te dwingen.

Tal van deskundigen waarschuwen dat het gasverbod niet alleen tot kapitaalvernietiging en verarming van de bevolking leidt, maar ook vanuit een louter technisch oogpunt onhoudbaar is. Aardgas is goedkoop en schoon. Bovendien blijft het gasnet voor alle denkbare gassoorten een infrastructuur, die zijn waarde behoudt.

Het gasverbod van 2018 wordt nu al door 39 gemeenten in de wind geslagen: ze sluiten nieuwbouwwoningen gewoon aan op aardgas. De klimaatplannen van 2018 worden opgebroken door de realiteiten van vandaag.

Teken daarom de petitie aan premier Schoof en verzoek hem beleefd maar dringend het gasverbod definitief terug te draaien, zodat vrijheid en privé-eigendom van de Nederlandse burger weer gegarandeerd zijn.

Lees meer