Géén hoofddoekje bij het politie-uniform!

Petitie aan David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Géén hoofddoekje bij het politie-uniform!

Politiek-correcte politiecommissarissen willen dat het islamitisch hoofddoekje gedragen kan worden bij het uniform. Terwijl de gedragscode van de politie dit verbiedt en de meerderheid van de Nederlanders tegen is.

Het politie-uniform moet onpartijdigheid uitstralen. Het moet zeker niet de islamitische overtuiging uitstralen die zoveel criminelen en terroristen uitdragen!

Teken daarom de petitie aan justitieminister David van Weel, de hoogste baas van de Nederlandse politiediensten. Hij moet de islamisering van de politie onmiddellijk stoppen!

Lees meer