Cultuur onder Vuur Congres 2019

Op 19 oktober 2019 vond het Cultuur onder Vuur Congres plaats in de Philharmonie te Haarlem. Hieronder ziet u een terugblik op het congres.

Youtube thumbnail congres opening copy

Openingswoorden door Hugo Bos, campagneleider van Cultuur onder Vuur.

Bekijk video >>

Youtube thumbnail congres hertog

Z.H. Hertog Paul van Oldenburg is voorzitter van Stichting Civitas Christiana en sprak op het Cultuur onder Vuur Congres 2019 over contrarevolutionaire strijd.

Bekijk video >>

Youtube thumbnail congres kinneging

Prof. dr. Andreas Kinneging sprak over de rol van de elite in een democratische samenleving.

Bekijk video >>

Youtube thumbnail congres rijkers

Henk Rijkers presenteerde op het Cultuur onder Vuur Congres 2019 het schoolboekenrapport dat Cultuur onder Vuur heeft uitgebracht over linkse indoctrinatie in het onderwijs.

Bekijk video >>

Youtube thumbnail congres karskens

Arnold Karskens sprak op het Cultuur onder Vuur Congres 2019 over zijn rechtszaak tegen de NOS en het zwartboek dat hij samengesteld heeft over de onjuiste en sterk gekleurde berichtgeving die de NOS verspreidt.

Bekijk video >>

Youtube thumbnail congres wanningen

Jean Wanningen sprak op het Cultuur onder Vuur Congres 2019 over het desastreuze beleid van de Europese Centrale Bank en de gevolgen daarvan voor o.a. de pensioenen.

Bekijk video >>

Youtube thumbnail congres paterelias

Pater Elias Leyds sprak op het Cultuur onder Vuur Congres 2019 over de mens als gevangene van zijn eigen rede.

Bekijk video >>

Youtube thumbnail congres hugo henk

Hugo Bos interviewt Henk Rijkers over een artikel van de Franse priester Guy Pagès die uiteenzet dat de islam in alle opzichten voldoet aan de criteria van een sekte en dus niet binnen de godsdienstvrijheid valt.

Bekijk video >>

Youtube thumbnail congres wentzel

Ir. Cyril Wentzel sprak over de feiten en fictie omtrent de klimaatreligie.

Bekijk video >>

Doneer