Klassen op de knieën voor de islam

Rapport over 'bidden' in de moskee door schoolkinderen

Elke dag gaan hele basisschoolklassen op verplichte excursie naar islamitische moskeeën. Moskeeën die onder directe controle staan van de Turkse overheidsorganisatie Diyanet, en door Erdogan “onze barakken” genoemd worden.

Moskeeën die geregeld predikers uitnodigen van salafistische snit, die ongelovigen honden noemen en oproepen tot jihad.

De Nederlandse schoolkinderen worden door de imam geïnstrueerd te knielen en de islamitische geloofsbelijdenis te bidden. De eerste stap naar bekering tot de islam is gezet.

Beelden vlogen in 2017 de wereld over. Reden genoeg voor Cultuur onder Vuur om een meldpunt te openen. Daar konden bezorgde ouders melding maken van moskee-excursies. Nu presenteren wij de bevindingen in een onthullend rapport: Klassen op de knieën voor de islam.

Ja, stuur mij gratis Klassen op de knieën voor de islam

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.