Voorstel in Verenigde Naties leidt tot legalisatie pedofilie

De Verenigde Naties in New York. (Foto: UN Photo/Rick Bajornas via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Voorstel in Verenigde Naties leidt tot legalisatie pedofilie

THEMA'S:

Nieuwe juridische voorstellen binnen de Verenigde Naties maken de weg vrij voor pedofilie. Zij introduceren de gedachte dat aan minderjarigen niets in de weg gelegd zou mogen worden, als ze zelf seksueel contact met een volwassene willen hebben. Zolang het maar de instemming van die minderjarigen heeft.

Tersluikse legalisatie pedofilie

Dit ligt vervat in een nieuwe reeks rechtsbeginselen die het Internationaal Comité van Juristen van de Verenigde Naties (ICJ), het belangrijkste rechtsorgaan van de intergouvernementele organisatie, voorstelt in een rapport dat deze reeks presenteert, de zgn. ‘8 Maart beginselen’.

'Overcriminaliseren' van pedofilie

De liberalisering van pedofilie zit vooral verpakt in ‘Beginsel 16’ door middel van formuleringen die zich keren tegen “overcriminalisering” en een vermeend te snel grijpen naar het strafrecht. Dit beginsel 16 is opgesteld door het in Genève gevestigde ICJ, met hulp van UNAIDS (het VN-orgaan ter bestrijding van AIDS) en het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten:

Lees ook: Kamerlid Van Haga over Pim Lammers: ‘Je moet kinderen beschermen’

'Niet discrimineren op leeftijd'

Dit beginsel 16 is opgesteld door het in Genève gevestigde ICJ, met hulp van UNAIDS (het VN-orgaan ter bestrijding van AIDS) en het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten: "Met betrekking tot de handhaving van het strafrecht moet elke voorgeschreven minimumleeftijd voor instemming met seks op niet-discriminerende wijze worden toegepast. De handhaving mag niet worden gekoppeld aan het geslacht/de sekse van de deelnemers of de leeftijd van instemming met het huwelijk."

'Consensueel seksueel contact' met kinderen

"Bovendien kan seksueel gedrag waarbij personen onder de in eigen land voorgeschreven minimumleeftijd voor instemming met seks betrokken zijn, in feite, zo niet in rechte, instemmend zijn. In dit verband moet bij de handhaving van het strafrecht rekening worden gehouden met de rechten en het vermogen van personen jonger dan 18 jaar om te beslissen over het aangaan van consensueel seksueel gedrag en met hun recht om te worden gehoord in zaken die hen betreffen."

Steun van Amnesty International

Als een minderjarige instemt, zo is blijkbaar de gedachte, kan seksueel contact van een volwassene met hem/haar dan wel verboden zijn, je discrimineert hem/haar of je schendt zelfs zijn/haar mensenrechten wanneer je ondanks zijn/haar instemming er strafrechtelijk tegen optreedt. Anders gezegd, seksueel contact tussen een kind en een meerderjarige kan dan “in feite, zo niet in rechte” in orde geacht te zijn. Over de rechten van de ouders van het kind wordt niets gezegd. Naast andere organisaties heeft Amnesty International haar steun uitgesproken voor de inhoud van het rapport.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Pedofilie: oude wortels in Nederland

De initiatieven om pedofilie breder aanvaardbaar te maken en zelfs te legaliseren blijven niet beperkt tot de Verenigde Naties. In Nederland heeft de beweging tot legalisering van pedofilie oude en diepe wortels in linkse bewegingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH), de Vereniging MARTIJN, het Humanistisch Verbond en het COC. (Zie voor een historisch overzicht hier).

Ook GroenLinks bepleitte acceptatie pedofilie

Progressieve politieke partijen sloten zich hierbij aan. De Pacifistische Socialistische Partij (PSP) en de Communistische Partij Nederland (CPN) steunden de legalisatie van pedofilie en kinderporno. De Politieke Partij Radicalen (PPR) was de laatste partij die expliciet voor het schrappen van de gehele zedenwetgeving was en voorstander van de legalisatie van seksueel contact met kinderen vanaf nul jaar (net als het Humanistisch Verbond). Samen vormden deze partijen later GroenLinks. Niet verbazend dus dat ook partij zich hard maakte voor het “recht op intimiteit en seksualiteit” van peuters.

Jonge Democraten: 'voorlichting' over pedofilie

Omdat pedofilie tegenwoordig voor de overgrote meerderheid van Nederlanders geheel en al onacceptabel is, houden politieke partijen deze standpunten nu veelal voor zich. Dat geldt niet voor D66, althans niet voor de Jonge Democraten, die zich “de politieke jongerenorganisatie van D66” noemen. Op hun website houden zij een pleidooi voor het normaliseren van virtuele kinderpornografie. Bovendien bepleiten zij “voorlichting” over pedofilie op middelbare scholen, zodat er “meer inzicht en nuance” over het onderwerp komt.

Jd pedofilie 1

De pedofilie-motie van de Jonge Democraten.

'Virtuele kinderporno kan pedofielen helpen'

De Jonge Democraten menen bovendien dat virtuele kinderpornografie pedofielen zou kunnen helpen “hun gevoelens te leren kennen”. Het zou hen bovendien afhouden van echte pedofiele handelingen. Weliswaar vinden de linksliberalen het vooralsnog “risicovol” om pedofilie te legaliseren, maar dit is duidelijk wel de richting waarin ze werken. “Gedrag zou alleen verboden moeten worden op het moment dat het schade toebrengt”, aldus de Jonge Democraten, die op één lijn zitten met de VN-juristen door de suggestie dat pedofilie ook wel eens niet schadelijk kan zijn, en dan ‘dus’ geoorloofd is.

Pedofilie impliceert flagrante rechtenschending

De vermeende ‘toestemming’ van het kind – wat die ook waard is, gezien de scheve machtsverhouding ten opzichte van de misbruikende volwassene – lijkt de sluiproute waarlangs pedofilie zich aanvaardbaar probeert te maken. Seksualiteit met kinderen is echter een flagrante schending van het natuurrecht en het goddelijke recht, dat seksualiteit voorbehoudt binnen het huwelijk. Pogingen om pedofilie op een of andere manier aanvaardbaar te maken, zoals vanuit de Verenigde Naties of de Jonge Democraten, moeten dan ook ten scherpste worden afgewezen.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Laatst bijgewerkt: 23 februari 2024 11:03

Doneer