Hugo Bos tegen stikstofminister Van der Wal: Keer op uw schreden terug!

Hugo Bos tegen stikstofminister Van der Wal: Keer op uw schreden terug!

Campagneleider Hugo Bos bood op donderdag 14 juli namens Cultuur onder Vuur alle 77.000 handtekeningen tegen de stikstofpolitiek aan de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, aan. In zijn speech legde hij aan de minister uit waarom het stikstofbeleid verkeerd is. Niet alleen omdat stikstof alleen op papier een probleem is, maar omdat het heilig recht op privé-eigendom van de boeren door het kabinetsbeleid geschonden wordt. Bos deed een dringende oproep aan de minister om moedig te zijn en op haar schreden terug te keren. Hieronder de volledige tekst van zijn speech.

Nederland in nood

Hooggeachte mevrouw minister Van der Wal,

Nederland is in nood. In grote nood. Toen ik als campagneleider van Cultuur onder Vuur vanuit Veenendaal hierheen reed, wapperde op kruispunten en gebouwen, vanuit weiden en akkers, langs straten en autowegen mij onze nationale driekleur tegemoet. Het leek wel alsof het er steeds meer werden, naarmate ik dichterbij Den Haag kwam. Waren het er duizenden, of zelfs tienduizenden? Overal wapperde de Nederlandse vlag.

Wanhoop onder de bevolking

Het zou een indrukwekkend vertoon van nationale eenheid geweest zijn, ware het niet dat al die vlaggen ondersteboven hangen. Het is droevig om te constateren: in plaats van een uitdrukking van fierheid, is onze vlag vandaag de uitdrukking geworden van wanhoop onder de bevolking, in het bijzonder de boeren. En waarom is er deze wanhoop? Waarom deze indringende noodkreten? Omdat ons privé-eigendom dreigt te worden afgenomen. En hoe noemen we het afnemen van privé-eigendom? Dat heet: diefstal.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Wat is eigendom?

Wanneer iemand met veel moeite een bootje maakt en een visnet en hij gaat vissen op de Noordzee, van wie is de vis dan die hij vangt? En als iemand zijn stukje grond omploegt en graan zaait en daarna oogst, van wie is dat graan dan? Het is het eigendom van die visser die vis gevangen heeft en het graan is het eigendom van die boer die graan gezaaid en geoogst heeft. Wat is eigendom? Eigendom is de vrucht van arbeid. Het recht op de vruchten van iemands arbeid wordt het eigendomsrecht genoemd.

De mens is vrij

Ik ga hier uit van een veronderstelling die ik niet ga bewijzen, omdat ik geloof dat ieder mens met gezond verstand dit toegeeft: de mens is van nature vrij. Dat wil zeggen, hij heeft een geboorterecht om op eigen kracht te voorzien in wat hij nodig heeft. Wat gebeurt er met het graan dat de boer verkoopt? Hij verwerft een kapitaal. Wat is kapitaal? Het is opgebouwd bezit. Zoals iemand recht heeft op de vruchten van zijn arbeid, heeft hij ook recht op de opeenhoping van die vruchten. En dit volgt ook uit het feit dat de mens vrij is. Hij vergaart voor zichzelf, voor zijn eigen toekomst en die van de zijnen: eigendom.

Communisme

Het is gemakkelijk in te zien, voor iedereen die zich een beetje verdiept in de communistische leer, dat alles wat wij gezegd hebben over eigendom het tegendeel is van wat de communisten willen. De communist, marxist, socialist, heel links, gaat ervan uit dat alle ongelijkheid een onrechtvaardigheid is. Eigendom genereert ongelijkheden. Daarom is eigendom een van de bronnen van onrechtvaardigheid. Het moet vernietigd worden!

Burgers als werkezels

Dit verklaart waarom in alle landen waar het communisme werd ingevoerd, een van de eerste stappen altijd de landbouwhervorming was. Cuba, Venezuela, Peru, Rusland, Vietnam, enz. Alles gaat over in handen van de staat, die de burgers vervolgens gebruikt als werkezels, zonder dat zij volledig recht hebben op de vruchten van hun arbeid.

SKS aanbieden minister vd Wal

De minister is zichtbaar ongemakkelijk als Hugo Bos het kabinetsbeleid vergelijkt met communisme.

Bolkestein over privé-eigendom

Wat heeft de partijprominent van uw VVD, de heer Frits Bolkestein, gezegd over privé-eigendom? Ik citeer: "Het zal u niet verbazen dat dit recht op privé-eigendom een centraal element vormt van het liberalisme."

77.000 handtekeningen

Vandaag staan we hier voor u met 77.000 petities van Nederlanders die u oproepen om het privé-eigendom van de boeren, en van alle burgers en bedrijven, te verdedigen en te beschermen. U kunt de geschiedenis ingaan als de minister die de Nederlandse boeren en vissers de nek omgedraaid heeft. De minister die boeren onteigent heeft en het heilig recht op privé-eigendom afgebroken heeft.

Terugkeren vergt moed

Maar u kunt ook de geschiedenis ingaan als de minister die op haar schreden teruggekeerd is. Dat vergt moed. U kunt de geschiedenis ingaan als iemand die ingezien heeft dat we onze boeren nodig hebben, de minister die het heilig recht op privé-eigendom gered heeft. Dit is een keerpunt in de geschiedenis, nu is het moment om tot bezinning te komen.

SKS aanbieden minister vd Wal 3

Campagneleider Hugo Bos naast de enorme stapel ingevulde petities die na wekenlang intensief campagnevoeren verzameld zijn.

Stelen door de staat

Stikstofbeleid is stelen door de staat. Dat is de boodschap van meer dan 77.000 Nederlanders aan u, minister. Het is diefstal van een staat die hongert naar grond. Grond voor windmolenparken, voor zonnepaneelvelden, voor massale toestroom van asielzoekers en andere linkse plannen. Aan dit stikstofbeleid moet een einde komen. Stikstof is geen ‘vervuiling’. Het is een grondstof van het leven. Planten kunnen niet groeien zonder stikstof. Niet stikstof, maar het stikstofbeleid zelf is het probleem.

Onredelijk beleid

U kunt als kabinet wel iets door het parlement krijgen, maar daarmee is een onredelijk beleid nog niet gerechtvaardigd. Aan het beginsel van privé-eigendom, de grondslag van de christelijke beschaving, mag een overheid nimmer voorbijgaan, zonder legitieme reden. De socialistische totalitaire systemen van de twintigste eeuwen hebben overtuigend laten zien tot welk onrecht dit kan leiden. Niet toevallig hoorde ook toen de boeren en andere grondbezitters tot de eerste slachtoffers.

Groen is het nieuwe rood

Daarom heeft Cultuur onder Vuur het boek hierover, dat ik u samen met de petitie aanbiedt, de titel meegegeven: Groen is het nieuwe rood. Onder dekmantel van het milieu wordt immers een socialistische agenda uitgerold, waarvan onteigening van boeren prioriteit heeft. Soms gebeurd dit door rechtstreeks onteigenen, maar ook wordt het, door het niet verlangen van vergunningen, voor boeren en vissers simpelweg onmogelijk gemaakt om hun bedrijf voort te zetten, een indirecte manier van onteigenen.

Vernietiging levenswerk

Dat dit immense persoonlijke schade oplevert voor de betrokken boeren hoeft geen betoog. Geld is immers niet alles. Zelfs al krijg je als boeren een redelijke vergoeding, dan nog is de ongevraagde vernietiging van je bedrijf, veelal een levenswerk en niet zelden van generatie op generatie doorgeven, een zware persoonlijk slag. Eén waarvoor u persoon verantwoordelijk zou zijn, wanneer u dit beleid voortzet.

Cov aanbieden vdwal screen1

Stikstofminister Van der Wal luistert aandachtig maar reageert ook geïrriteerd: "Ik word niet de minister van Onteigening!"

Grondroof is verarming

Maar ook voor Nederlandse economie zou de grondroof van de boeren letterlijk en figuurlijk een grote verarming betekenen. Het is al zo vaak gezegd, maar het kan niet genoeg herhaald worden: de Nederlandse boeren behoren tot de beste en schoonste voedselproducenten ter wereld. Waaraan hebben zij dit verdiend? Bovendien, juist in een tijd van oorlog en internationale instabiliteit, waarin de voedselzekerheid steeds meer aan het wankelen raakt, is het waanzin om boeren van hun land te verdrijven en daarmee ons land de mogelijkheid te ontnemen om zo goed mogelijk in de eigen voedselbehoefte te voorzien.

Troosteloze schrale gronden

Daar komt nog bij dat de tegenstelling tussen ‘natuur’ en boerenbedrijf een kunstmatige is. Een wei met koeien hoort vanouds bij het Nederlandse landschap. Dat is nooit anders geweest. Als symbool van ons buitenleven zijn onze weidekoeien door onze schilders talloze malen vereeuwigd, van de ‘De stier’ van Paulus Potter tot aan de Haagse School. Dankzij hen denken buitenlanders bij ‘Holland’ allereerst aan groene weiden onder blauwe wolkenluchten, niet aan de troosteloze schrale gronden met heideplantjes, waarin de stikstoffanaten ons land willen omtoveren.

Nederland geen socialistisch land

Er is geen stikstofprobleem, er zijn alleen maar problemen door de virtuele werkelijkheid die gecreëerd is door Europese bureaucraten. Nederland is de tweede exporterende landbouwnatie en heeft prachtige boerenbedrijven en vissers waar het trots op mag zijn. Nederland moet geen socialistisch land worden, maar een christelijke beschaving blijven met vrij ondernemerschap, innovatie en landbouw.

Wij stoppen niet met vreedzaam maar krachtig actievoeren, totdat dit beleid helemaal en volledig van tafel is. Minister Van der Wal, alle ogen van Nederland zijn nu op u gericht. Stop het stikstofbeleid, stop het stelen door de Staat!

Bekijk ook de video van het aanbieden van de petitie:

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 11:26

Doneer