Help Cultuur onder Vuur tegen discriminatie door de gemeente Bergen (L)

Help Cultuur onder Vuur tegen discriminatie door de gemeente Bergen (L)

THEMA'S:

Cultuur onder Vuur groeit uit haar jasje in Heilig Landstichting. Daarom heeft Civitas Christiana, de overkoepelende stichting waartoe de campagne behoort, het oog laten vallen op het historische pand Auberge de Grote Waaij, gelegen in het dorpje Well, dat weer deel uitmaakt van de Noord-Limburgse gemeente Bergen (L).

Auberge de Grote Waaij

Auberge de Grote Waaij is voor Cultuur onder Vuur een passende locatie die alle ruimte biedt om verder uit te groeien. Dankzij de massale steun van donateurs van Cultuur onder Vuur en enkele bijzondere giften is de aankoop ervan mogelijk geworden. Niets staat nieuwe successen meer in de weg.

Procedures misbruiken

Behalve dan de gemeente Bergen. Getuige een debat in de gemeenteraad, leven daar grote vooroordelen en discriminatoire opvattingen tegen Cultuur onder Vuur. Men opperde daar zelfs procedures te misbruiken om Cultuur onder Vuur te verhinderen haar intrek in het pand te nemen.

Gekunsteld

In dagblad De Limburger viel op 12 oktober te lezen dat de VVD gesteld heeft Cultuur onder Vuur niet in de Grote Waaij te willen omdat deze campagne “religieus” geïnspireerd is. Een onaangename verrassing, te meer daar de discriminerende opmerkingen van de VVD door het college van B&W onweersproken bleven. Daardoor dreigt de gemeente Bergen nu Cultuur onder Vuur tegen te houden met een gekunsteld beroep op het bestemmingsplan.

Discriminatie

Uit de geluidsopname van de raadsvergadering blijkt dat met name de VVD-voorzitter, Pepijn van Rijen, het bont heeft gemaakt. Terwijl de procedure nog moet beginnen, roept hij het College van B&W al op om Cultuur onder Vuur procedureel zoveel mogelijk tegen te werken. Dit is discriminatie op ideologische inhoud en vervolging op basis van religie van een fatsoenlijke organisatie met ANBI status en een breed draagvlak onder de Nederlandse bevolking.

Muilkorven

Het kan niet zo zijn dat de overheid procedures misbruikt om de haar onwelgevallige organisaties een ongelijke behandeling te geven. Het komt erop neer dat bepaalde elementen in de gemeenteraad een organisatie die spreekt namens een groot deel van de Nederlandse bevolking willen muilkorven en weren. Zij willen Cultuur onder Vuur ‘straffen’ voor het verdedigen van de Nederlandse cultuur. Zoals het behoud van Zwarte Piet en al onze overige christelijke tradities.

Obstructie

Nogmaals, dat is geen aantijging van Cultuur onder Vuur. Het is wat deze gemeenteraadsleden zelf zeggen. Het gaat zover dat coalitiepartij VVD zelfs een motie heeft ingediend om Cultuur onder Vuur door obstructie van wettelijke procedures maximaal tegen te werken.

Rechtsgeldig

Gelukkig voor Bergen zijn er in de gemeenteraad ook nog correcte partijen. Raadslid Frans Camps van de partij KERN Bergen wees de VVD er helder op dat zij een onzuiver spel speelt. “Als het (de procedure van de aanvraag van Cultuur onder Vuur) allemaal rechtsgeldig gebeurt, dan hebben wij ons daarbij neer te leggen. Niet meer en niet minder.”

‘Niet slim’

Zo is het. Het CDA speelt intussen een wel heel opportunistisch spel door zich aan te sluiten bij de discriminerende inhoud van de motie, maar die “niet slim” te nomen. Waarom? Omdat een dergelijke openlijke oproep tot obstructie van de procedure van Cultuur onder Vuur de juridische positie van de gemeente voor de rechter alleen maar zou verzwakken. En dat is niet nodig, aldus CDA-woordvoerder Jakob Knoops, want hij heeft er sowieso “alle vertrouwen” in dat het College van B&W ook zonder motie het verzoek van Cultuur onder Vuur “wel op de juiste wijze gaat afhandelen.” Lees: zal tegenhouden.

Berekenend

Het CDA zegt met zoveel woorden: we moeten onze vooringenomenheid niet nu al laten zien, zeker niet zwart-op-wit, anders kan dat later tegen ons gebruikt worden en komen onze bezwaren in de procedure niet meer overtuigend over. De Progressieve Kombinatie Bergen sloot zich bij deze berekenende lijn aan: “We hebben als raad nog voldoende instrumenten” (onuitgesproken, maar duidelijk wel bedoeld: om Cultuur onder Vuur tijdens de procedure al beentje te lichten).

Bewijzen

Dit is onaanvaardbaar. Deze gemeente Bergen (L) dreigt haar machtspositie als overheid te misbruiken om de verdediging van de Nederlandse cultuur te frustreren, en daarmee een groot deel van de Nederlandse bevolking die dit steunt. De bewijzen liggen op tafel. Daarom vraagt Cultuur onder Vuur om uw steun.

Doe uw beklag

Doe op beleefde wijze uw beklag bij de CDA-burgemeester van de gemeente Bergen (L). Dat kan door een brief te sturen aan burgemeester Manon Pelzer, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen. E-mail kan ook: [email protected]. (stuurt u zekerheidshalve een cc naar [email protected]. Een andere mogelijkheid is te bellen met het gemeentehuis van Bergen (0485) 34 83 83 of 14 0485 en beleefd te verzoeken om een correcte procedurele behandeling van Cultuur onder Vuur.

Cultuur onder Vuur verdedigt de Nederlandse cultuur en christelijke tradities, met 100 procent inzet en 0 euro subsidie. Help ons vandaag nog met een gift!

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 06:32

Doneer