De formatie begint. Teken nu het manifest voor de Nederlandse cultuur.

De formatie begint. Teken nu het manifest voor de Nederlandse cultuur.

THEMA'S:

De verkiezingen zijn voorbij, maar dat geldt niet voor de bedreigingen van de Nederlandse cultuur. Weliswaar is het politieke spectrum, mede dankzij het lobbywerk van Cultuur onder Vuur, opgeschoven in de goede richting. Veel meer dan voorheen was er tijdens de verkiezingsstrijd oog voor de verdediging van de eigen Nederlandse tradities. Wel blijft het nog te veel bij incidentele pleidooien, zoals dat van CDA-leider Buma voor het Wilhelmus.

Manifest aan alle fractieleiders

Cultuur onder Vuur vreest bovendien dat van de mooie beloftes na de verkiezingen weinig overblijft. Om dat te verhinderen en de politiek bij de les te houden, presenteert het zijn ‘Manifest aan alle fractieleiders’. Daarin wordt het parlement opgeroepen om los van alle partijpolitiek de verdediging van de Nederlandse cultuur tot uitgangspunt van beleid te maken. Niet meer en niet minder.

Politiek onder druk zetten

Leest u het manifest hieronder. U kunt zich hierbij aansluiten door het digitaal te ondertekenen. Met het Manifest aan alle fractieleiders kunnen we de politiek onder druk zetten, om de aandacht voor de Nederlandse cultuur tijdens de verkiezingscampagnes daadwerkelijk in beleid om te zetten.

Aan alle fractieleiders van het parlement

Nederland en zijn cultuur zijn in gevaar. Dit komt door decennia van ongebreidelde massa-immigratie.

Deze verkiezingen hebben duidelijk gemaakt dat kiezers de verdediging van de Nederlandse cultuur een topprioriteit vinden.

Dit dient na 15 maart leidend te zijn voor de hele breedte van de politiek. Daarom roepen wij alle partijen op de volgende stellingen tot uitgangspunt van beleid te maken:

- De Nederlandse politiek moet het Nederlands belang vooropstellen.

- De Nederlandse tradities moeten bij wet beschermd worden, bijvoorbeeld met een zwarte piet-wet.

- Artikel 1 tegen discriminatie moet worden afgeschaft, omdat het Nederlanders in de praktijk tot tweederangsburgers in eigen land maakt.

- Er moet een stop komen op immigratie uit islamitische landen.

- Er moet opnieuw grensbewaking worden ingevoerd.

- Het toetredingsproces van Turkije tot de EU moet onmiddellijk worden afgebroken.

- De praktijk van dubbele paspoorten moet worden afgeschaft.

Wij roepen de politiek op tot de integrale verdediging van de Nederlandse cultuur, samen met de christelijke waarden die haar dragen.

Alleen zo kan de veiligheid en duurzaamheid van ons land, onze cultuur, onze democratie en rechtsstaat gewaarborgd blijven.

Fractieleiders, ken uw plicht. de ogen van Nederland zijn op u gericht!

Laatst bijgewerkt: 1 december 2023 07:00

Doneer