Cultuur onder Vuur houdt lezing voor vissers in Volendam

Cultuur onder Vuur houdt lezing voor vissers in Volendam

THEMA'S:

Cultuur onder Vuur reist het land door om onze boodschap tegen klimaatdwang en onteigening overal te verspreiden. Met straatcampagnes, flyeren in winkelcentra, en ook met lezingen. Zaterdag waren we in Volendam, voor een lezing aan vissers en mensen uit de visserij.

Een zonovergoten dag in Volendam, maar voor de visser schijnt de zon niet. We waren uitgenodigd door de Stichting tot Behoud Visserij Nederland. Aanwezig waren tientallen vissers die in hun bestaan bedreigd worden door zogenaamde milieumaatregelen die in feite niets anders zijn dan socialistische ideeën en radicaal linkse plannen. De vissers zien de noodzaak om zich te organiseren, want als ze niet in actie komen is er straks geen visserij meer.

Hugo lezing vissers 2

Terugvechten loont

De nieuwe stichting zet zich in voor het behoud van de Nederlandse visserij, die dreigt uit te sterven. Nederlandse vissers voelen zich niet vertegenwoordigd door de huidige vertegenwoordigers van visserijbelangen. De stichting voert daarom zelf rechtszaken om onrechtvaardige plannen van de overheden te stoppen. Ze heeft al diverse rechtszaken gewonnen, bijvoorbeeld een zaak tegen het met maar liefst 85% inperken van de visrechten, die ook nog na 15 jaar automatisch vervallen. Het is een vorm van onteigening, zonder dat er een passende vergoeding tegenover staat. De rechter stelde de vissers in het gelijk. Dat bevestigt dat terugvechten loont en dat je als vissers niet over je heen hoeft te laten lopen.

Zes weken gevangenis

Bij de lezing was ook aanwezig Jan Nieboer, van het Democratisch Energie Initiatief, een groep mensen van allerlei achtergrond, die ijvert voor een alternatief voor de energiepolitiek. Het huidige energieakkoord is ondertekend door veertig zogenaamde maatschappelijke organisaties, maar die vertegenwoordigen niet de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Volgens Nieboer krijgt ons land steeds meer kenmerken van een dictatuur. Hij heeft zelf 6 weken in de gevangenis gezeten, omdat hij vanwege zijn acties tegen windturbines veroordeeld werd voor het 'in gevaar brengen van de democratie'.

Rechtspraak CC BY NC 2 0

Klimaatrechtspraak vertoont steeds meer barsten, zo zien we in de zaken van Greenpeace en Milieudefensie. Foto: CC BY NC 2 0.

Passend voorbeeld

Onze lezing, gehouden door campagneleider Hugo Bos, ging over privé-eigendom en onteigening. Om uit te leggen wat het recht op privé-eigendom is, gebruikte hij een voor het aanwezige gezelschap passende vergelijking. Een man vervaardigt een hengel, gaat naar zee en vangt een vis. De vis wordt daarmee zijn eigendom - hij kan de vis weggeven, verkopen of opeten. Eigendom is dus de vrucht van arbeid. Als de visser een net maakt waarmee hij 100 vissen vangt, worden die eveneens zijn eigendom. Hij kan zijn gezin voeden en de rest van de vissen verkopen. Hij verwerft dan een kapitaal, oftewel: opgebouwd bezit. Zoals iemand recht heeft op de vruchten van zijn arbeid, heeft hij ook recht op de opeenhoping van die vruchten. Hij vergaart voor zichzelf, voor zijn eigen toekomst en voor die van zijn gezin. Dit is een natuurlijk recht, gebaseerd op de vrijheid van de mens om te arbeiden voor zichzelf en zijn naasten. Het recht op privé-eigendom is daarom heilig en onschendbaar.

Socialisme ontneemt hoop

Onteigening van boeren en vissers, zoals de klimaatagenda beoogt, is een ernstige schending van dit recht en moet daarom fel bestreden worden. Nederlandse vissers ondervinden aan den lijve dat onteigening het afnemen van hun recht is om de vis te vangen waarmee ze een toekomst voor henzelf en hun gezinnen kunnen veiligstellen. De klimaatagenda is in werkelijkheid een socialistische agenda, waarin geen privé-bezit meer bestaat. Socialisme ontneemt daardoor arbeiders (vissers) van de hoop en de mogelijkheid om hun bezit te vermeerderen en hun toestand te verbeteren.

Lees ook: Cultuur onder Vuur komt met Manifest tegen Klimaatdwang in Algemeen Dagblad

Hoe moet je actievoeren

De lezing riep veel herkenning en instemming op. De mensen achter Stichting tot Behoud Visserij Nederland wilden vooral weten hoe je moet actievoeren. Daarin heeft Cultuur onder Vuur namelijk jarenlange ervaring. Campagneleider Hugo Bos vertelde over de succesvolle acties die we gedaan hebben, hoe je politici onder druk zet, hoe je de publieke opinie jouw kant op beweegt, en nog veel meer ins en outs van het actievoeren. Hoe meer organisaties succesvol actie gaan voeren tegen socialistische politiek, hoe beter het voor ons land is. Het bundelen van krachten en het delen van kennis is daarvoor een vereiste. Daarom gaat Cultuur onder Vuur door met het houden van lezingen, voor boeren, voor vissers, voor scholen en andere gezelschappen. Wilt u ook een lezing van Cultuur onder Vuur? Stuur een mail aan: [email protected]

Teken het Manifest tegen Klimaatdwang

Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 16:55

Doneer