Linkse leerkracht klaagt over weerstand tegen indoctrinatie

Linkse leerkracht klaagt over weerstand tegen indoctrinatie

THEMA'S:

Een schoolleider in Den Haag schreef een opmerkelijk opiniestuk in De Volkskrant. Hij maakt zich zorgen over de invloed van ‘populisme’ op leerlingen. Die zouden twijfelen aan de onafhankelijkheid van de media en aan de wetenschap. Deze leerlingen zijn volgens hem het diploma niet waard.

Schoolboekenrapport

In 2019 publiceerde Cultuur onder Vuur het rapport Schoolboeken: van informatie naar indoctrinatie. Het was de uitkomst van een uniek, maandenlang onderzoek naar de inhoud van schoolboeken in het lager en voortgezet onderwijs in Nederland. Nadat ouders, leerlingen en leraren zich bij ons beklaagden over de linkse teneur in het onderwijs, besloten we een diepgravende bestudering van schoolmateriaal te doen. Onze onderzoekers spitten honderden schoolboeken door. Er ging zoveel arbeid en tijd mee gepaard, dat het niet verwonderlijk is dat het FVD, ongeveer tegelijkertijd als wij aan een dergelijk onderzoek begonnen, voortijdig het werk staakte.

Positief

Het rapport werd in Nederland goed ontvangen. Campagneleider Hugo Bos bood het document officieel aan Kamerlid Harm Beertema van de PVV en Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP aan. Beiden verklaarden het een uitstekend en nuttig rapport te vinden. Het werd tevens naar duizenden journalisten, academici, politici, schooldirecteuren, leerkrachten en ouders gezonden. We kregen vele, positieve reacties, vooral van leerkrachten en bezorgde ouders. Inmiddels zijn zo'n 15.000 exemplaren verspreid en nog steeds komen er wekelijks bestellingen binnen.

Hugo Bos biedt het schoolboekenrapport aan Harm Beertema (PVV) aan

Verlicht

Ons onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat de islam in schoolboeken wordt voorgesteld als een godsdienst van vrede en verdraagzaamheid, wat haaks staat op de historische feiten. De jihad wordt gebagatelliseerd als een ‘innerlijke strijd’ in plaats van de opdracht om de wereld gewapenderhand te onderwerpen. Veel lesstof presenteert de islam als intellectueel en verlicht, in tegenstelling tot het ‘achterlijke’ christendom. Een illustratie in een geschiedenisboek voor de basisschool was tekenend: een woeste, gewapende Viking staat naast een vreedzame, ongewapende Arabier.

Klik hier om kosteloos het Cultuur onder Vuur schoolboekenrapport te bestellen.

Groene hysterie

We vonden in de schoolboeken ook ontelbare voorbeelden van groene propaganda. Kinderen worden bang gemaakt met doemscenario’s over opwarming, klimaatverandering en de schade die mensen toebrengen aan ‘Moeder Aarde’. Met deze groene hysterie worden de jonge geesten rijp gemaakt voor groene dwingelandij, en leren ze de enorme kosten die dit met zich meebrengt te accepteren. Zoals een commentator schreef: scholen lijken wel opleidingsinstituten voor GroenLinks-stemmers.

Bewustwording

Nog steeds sturen medestanders ons voorbeelden toe van linkse indoctrinatie in schoolboeken. Maar waartoe het rapport vooral heeft bijgedragen is bewustwording onder leerkrachten en ouders. Die daardoor in staat zijn hun kinderen te wapenen tegen de indoctrinatie en ze een evenwichtiger beeld op de geschiedenis en de wereld mee te geven. Maar dat de strijd nog lang niet gestreden is, bleek recentelijk. Er zijn in het onderwijs krachten actief die hun uiterste best doen om kinderen te indoctrineren met linkse propaganda.

Populisme

Michiel Beute, afdelingsleider op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, schreef een opiniestuk in de Volkskrant, waarin hij klaagt over de weerstand tegen linkse indoctrinatie in het onderwijs. Hij maakt zich zorgen over de opkomst van ‘het populisme’, over het wantrouwen van de ‘onafhankelijke media’, en over het in twijfel trekken van ‘de wetenschap’. Mensen die niet geloven in de opwarming van de aarde, of vraagtekens hebben bij het coronabeleid, zijn fout. Met heilige verontwaardiging spreekt hij over een leerling die het gewaagd had in een toespraak tijdens zijn diploma-uitreiking kritisch te zijn op het gebrek aan ruimte voor andere geluiden. “De domheid was stuitend. We hadden hem bij de uitgang zijn diploma moeten afnemen.”

Ironie

Een opmerkelijke tirade. De ironie in zijn opinie, namelijk dat hij pleit voor vrijheid, normen en fatsoen op scholen maar tegelijk andersdenkenden wil bestrijden en hun diploma’s afnemen, ontgaat hem geheel. Deze Beute is een goed voorbeeld van de linkse schoolleiders en leerkrachten die hun uiterste best doen om onze kinderen progressief op te voeden, in weerwil van hun ouders. Dat dit evenwel nog maar een mild voorbeeld van bewuste indoctrinatie van leerlingen is, blijkt uit een onthullende video van het Amerikaanse Project Veritas, een platform voor burgerjournalistiek.

Antifa teacher 2

De extreemlinkse Amerikaanse docent Gipe. Let op het communistische symbool op zijn hemd. Bron: Youtube

Revolutionairen

In de video, gemaakt met verborgen camera, vertelt Gabriel Gipe, docent op een openbare middelbare school in Californië, hoe hij in één semester zijn studenten verandert in ‘revolutionairen’. Daartoe gebruikt hij intimiderende tactieken. Bijvoorbeeld een kaart met politiek spectrum dat aan de muur in het klaslokaal hangt. Leerlingen moeten meermaals een politieke vragenlijst invullen, waarna een sticker met hun gezicht in het spectrum geplakt wordt. Gedurende het semester, schuiven ze allemaal op naar links, pocht Gipe.

Wapens opnemen

Verder heeft Gipe in zijn klaslokaal een Antifa-vlag hangen en een poster van de Chinese communistische leider en massamoordenaar Mao Zedong. Zijn leerlingen kunnen extra punten verdienen voor hun eindcijfer als ze meedoen aan lokale socialistische acties. Hij spreekt in het interview openlijk over het ‘opnemen van wapens tegen de staat’. Dit is, kortom, geen docent meer, maar een openlijk-communistische, gewelddadige activist die voor de klas staat. Als wij in Nederland niets doen tegen de voortsluipende linkse indoctrinatie in het onderwijs, zal het niet lang duren of uw kinderen komen ook thuis als radicale revolutionairen, klaar om de wapens tegen de overheid op te nemen.

Antifa teacher 1

Het klaslokaal van docent Gipe. Let op de regenboog- en Antifavlag. Bron: Youtube

Compliment

De klaagzang van Beute is overigens voor onze campagne een compliment. Door onze aanhoudende inzet en onthullingen zijn linkse leerkrachten veel terughoudender geworden in het opdringen van propaganda. Leerlingen durven zich uit te spreken, in de klas zelf, of door ervaringen met ons te delen. De leerling die publiekelijk kritiek uitte op het diversiteitsdenken van zijn school is een goed voorbeeld. Maar de Antifa-docent in Californië is een waarschuwing dat we dóór moeten gaan met onderzoek doen naar linkse indoctrinatie in het onderwijs. Heeft u voorbeelden? Stuur ze naar [email protected].

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:48

Doneer