Campagne voeren ontaardt in framen

Campagne voeren ontaardt in framen

THEMA'S:

In de aanloop van de verkiezingen in ons land voor de provinciale staten en voor het waterschap waren er twee afschuwelijke aanslagen.

Tramschutter in Utrecht

In Christchurch, Nieuw-Zeeland schoot iemand in een moskee weerloze en onschuldige gelovigen dood, velen raakten gewond. Nog maar een paar dagen later, op maandag 18 maart, werden in ons eigen land in een tram in Utrecht drie mensen doodgeschoten en anderen raakten hierbij gewond. Dit soort aanslagen raakt ons allemaal; we weten immers dat publieke plaatsen als een gebedshuis, het openbaar vervoer, een school plekken zijn waar wij zelf of onze geliefden ook kunnen komen. Een schutter die nietsontziend en planmatig een dergelijke daad uitvoert en zoveel mogelijk slachtoffers wil maken, niemand kan zich daartegen verdedigen.

Duit in zakje

De grilligheid van dergelijke aanslagen maakt dat wij er maar moeilijk vat op kunnen krijgen. Wel weten we allemaal dat het werk van politie, veiligheidsdiensten, ambulance- en ziekenhuispersoneel onmisbaar is en van groot belang. De diensten waren in Nieuw-Zeeland nog bezig voor mensen te zorgen die hulp nodig hadden, te onderzoeken wat de dader bewogen had, de mensen tot kalmte te manen omdat de schrik er goed in zat, toen in Nederland academici als Leo Lucassen, politici als Frans Timmermans, Sjoerd Sjoerdsma van D’66 op Twitter en de Religiewerkgroep van GroenLinks, de Linkerwang al gauw begonnen te suggereren dat Baudet van het Forum voor Democratie, Wilders van de PVV en telegraafjournalist Wierd Duk een ‘klimaat schiepen waarin dit kan gebeuren.’ Ook de acteur Nasrdin Dchar deed even een duit in het zakje. Het zal je maar gezegd worden na een aanslag waarbij vijftig mensen om het leven zijn gekomen dat iemand suggereert dat jij daar debet aan bent of dat jij tot een dergelijke aanslag in ons land inspireert.

Iets vreemd

Wat deze roeptoeters niet hadden voorzien gebeurde helaas afgelopen maandag; iemand schoot in een tram voor zover het zich nu laat aanzien willekeurig op mensen waarvan sommigen dit met de dood hebben moeten bekopen en anderen nog in het ziekenhuis worden verzorgd. Terecht vroegen onze politie en veiligheidsdienst om kalmte en tijd voor henzelf eerst de zaken goed uit te zoeken alvorens er volledige informatie kan worden verschaft. De meeste politieke partijen besloten de campagne voor die dag stil te leggen, alleen Forum voor Democratie liet de geplande bijeenkomst doorgaan. Hierna gebeurde iets vreemds.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Part noch deel

Alle politieke opponenten hekelden het besluit van de FvD om toch bijeen te komen, omdat dit ‘onfatsoenlijk’ zou zijn en ‘respectloos’. Dezelfde politici die nu wél kritiek gaven, deden er het zwijgen toe toen hun collega’s Wilders en Baudet op niet mis te verstane wijze in één adem werden gekoppeld aan de bloedige aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland waar zij part noch deel aan hadden. Over de gebeurtenissen in Utrecht en wat de dader bewogen heeft, moet iedereen stoppen met speculeren want we weten nog niets, maar deze oproep tot stilte werd beslist niet in acht genomen na de aanslag in Nieuw-Zeeland. Die werd direct gekoppeld aan rechts-extremistisch gedachtegoed en er werd al gauw gesuggereerd dat Baudet, Wilders, maar ook de Amerikaanse president Donald Trump een klimaat scheppen waarin dit kan gebeuren. Met twee maten meten heet dat in goed Nederlands. En zo bedrijft men tóch campagne terwijl men zegt de campagne ‘uit respect’ stil te hebben gelegd en een collega-politicus verwijt dat hij wel zijn achterban toesprak die avond.

Framing misstaat premier

Het wordt nog erger. Gisteravond zat onze premier, Mark Rutte, aan tafel bij Pauw en Jinek (NPO 1) aansluitend op het verkiezingsdebat op dezelfde zender. Rutte hekelde hier mr. Hiddema van het Forum voor Democratie dat deze narcistisch met de eigen partij bezig zou zijn geweest de bewuste maandagavond dat het FvD wél de bijeenkomst door liet gaan. Opmerkelijk. In het filmpje van die avond zegt Hiddema iets heel anders; hij zegt hier juist dat men zijn partij (en voorman Baudet) schuld probeert ‘aan te wrijven’ van de aanslag in Nieuw-Zeeland. Precies zoals ook is gebeurd, zie bovenstaande links. Dáar ging het commentaar van Hiddema over, maar de premier draait dit om en doet alsof Hiddema hier steen en been klaagt dat de campagne stopgezet werd n.a.v. de aanslagen. Behalve Pauw en Jinek zelf zaten er nog twee andere journalisten aan tafel, niemand corrigeerde Rutte hierop. Dat is framing en misstaat een premier óók in campagnetijd.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 08:47

Doneer