Baudet valt kruis en christendom aan, verraadt de goede zaak en wendt zich tot neprechts

Baudet valt kruis en christendom aan, verraadt de goede zaak en wendt zich tot neprechts

THEMA'S:

Stichting Civitas Christiana, waar de campagne Cultuur onder Vuur toe behoort, is een onpartijdige organisatie, en houdt zich bezig met politiek vanuit het oogpunt van de ideeën die de organisatie dierbaar zijn, van de waarden van de christelijke beschaving die ook op politiek gebied een rol kunnen spelen.

Schadelijke uitingen van Thierry Baudet

Het is in deze ideologische en onpartijdige zin dat wij met sympathie een reeks standpunten van sommige politici hebben gevolgd, ter verdediging van de boeren, van het heilige recht op privé-eigendom, van het ongeboren kind en tegen de dictatuur van de "politieke correctheid". Dit zijn zaken die, in het algemeen, de steun krijgen van Nederlanders die echt begaan zijn met hun land. Om diezelfde reden veroordelen wij de recente verklaringen van de heer Thierry Baudet als uiterst schadelijk voor diezelfde standpunten, en een regelrecht verraad van een belangrijk deel van zijn eigen achterban.

"Loserreligie"

In een interview met het YouTube-kanaal Geopolitics & Empire (17 oktober 2022) verklaarde de FvD-leider: "Ik vind dat het christendom mannelijkheid mist. Het is voor mij te veel een loserreligie. Een verliezersideologie. De andere wang toekeren, altijd dat kruis, altijd dat lijden. Ik bedoel, waar is het succes, waar is het gevecht, weet je?"

Valse en hatelijke beschuldigingen

Een dergelijke verklaring toont een weerzin tegen de wortel van Nederland: het christendom. De monniken die in ons land de strijd tegen het water hebben gewonnen, met de dijken en de waterbeheersing, ontbrak het hen aan mannelijkheid? Ontbrak het hen aan succes? De ideologie die zelfbeheersing predikt, deugdzaamheid, standvastigheid in het verdedigen van ideeën gecombineerd met een temperamentvol evenwicht, ontbreekt het haar aan mannelijkheid? Natuurlijk niet. Behalve een valse en hatelijke beschuldiging aan het adres van het christendom, is het niets meer dan een diatribe meer geschikt voor een boze tiener, zonder enige basis in de werkelijkheid.

Minachting voor Onze Heer Jezus Christus

Anderzijds geeft de verklaring van de heer Baudet blijk van een ontoelaatbare minachting voor Onze Heer Jezus Christus, zijn leer en zijn moraal. Behalve dat het totaal ongegrond is. Welk "teken" heeft meer "succes" gehad dan het Heilig Kruis? Welke houding vormde de meest geavanceerde beschaving in de geschiedenis, als niet de leer van Onze Goddelijke Verlosser? Welke strijders waren mannelijker, dan de kruisridders die de eer van het Heilig Kruis verdedigden?

Enthousiast over onbeschaafd heidendom

De heer Baudet zelf spreekt in hetzelfde interview over een Europa met een beschavingsopdracht, en verklaart zich vervolgens enthousiast over het per definitie onbeschaafde heidense verleden. Hoe moeten we zulke tegenstrijdige uitspraken begrijpen?

Antichristelijk wetsvoorstel van FvD

De duidelijke minachting van de heer Baudet voor het christendom brengt ons op een ander belangrijk punt: Forum voor Democratie heeft op haar website een wetsvoorstel "Wet Bescherming Nederlandse Waarden" gepubliceerd, waarin zij de vrijheid van christenen in Nederland frontaal aanvalt. Wij hebben de heer Baudet hierover al persoonlijk aangesproken en hem gevraagd de antichristelijke aspecten van dit wetsvoorstel te schrappen. Er is niets gedaan. De huidige uitspraken bevestigen de richting die de FvD-leider met zijn partij op wil. Zijn de andere FvD-politici het met hem eens? Hebben zij er niets over te zeggen? Wij geloven niet dat de uitspraken van de heer Baudet de meerderheid van de FvD-politici vertegenwoordigen. Maar wat zullen ze zeggen? In dit geval is zwijgen toestemming.

"Ik ben een fan van Vladimir Poetin"

De heer Baudet verklaart in hetzelfde interview: "Ik ben een samenzweringstheoreticus. Ik geloof dat we worden geregeerd door een wereldwijde samenzwering van kwade reptielen. Mijn mening is dat de enige wereldspeler die hen tegenwerkt Vladimir Poetin is. Dus ik ben een fan van Vladimir Poetin, ik denk dat hij de Dark Knight is. Hij is de held die we nodig hebben."

"Kwaadaardige reptielen"

Dat bepaalde wereldleiders een agenda hebben om de Westerse en christelijke samenleving te vernietigen, daar hoef je geen complottheoreticus voor te zijn. Ze verklaren het zelf openlijk. Je hoeft alleen maar de Agenda 2030 van de VN te lezen om dit te weten. Het gebruik van woorden als "kwaadaardige reptielen" kan bij het grote publiek echter alleen maar tot verwarring leiden en de sterke indruk wekken van een sektarisch taalgebruik zonder basis in de werkelijkheid.

Poetin promoot socialistische regimes wereldwijd

Maar wat echt verontrustend is, is dat de heer Baudet Vladimir Poetin, de "voormalige" kolonel van de KGB, onvoorwaardelijk verdedigt en hem zelfs uitroept tot held en redder van de huidige situatie! Alsof Poetin zelf niet al tientallen jaren een speler is op het wereldtoneel, een helper in de vernietiging van de westerse beschaving. Hijzelf heeft onlangs verklaard dat hij een hybride situatie wil van een Sovjetregime met enkele christelijke "accenten". De grote promotor van socialistische regimes in Zuid-Amerika, de grote bondgenoot van China, de grote onderdrukker van elke Russische oppositie tegen het regime: dát is de held van de heer Baudet.

Poetin en corona

Een dergelijke optimistische kijk op Poetin is in tegenspraak met wat de heer Baudet zelf terecht zegt over de overdreven coronamaatregelen: "Je krijgt massa-surveillance, je krijgt volledige controle, je krijgt een kleine groep mensen die alle productiemacht, alle rijkdom en dergelijke centraliseert, en de vrijheid verdwijnt volledig." Dezelfde tegenstrijdigheid zien we in de volgende verklaring van de FvD-leider: "Ik denk echt dat als mensen dit niet beseffen, dat vrijheid ofwel voor ons allemaal geldt ofwel niets betekent. Als dat fundamentele punt niet wordt begrepen (...) dan gaan we het verliezen. En gaan we allemaal lijden onder de gevolgen daarvan." Nogmaals, wat heeft de heer Baudet te zeggen over Poetins voorkeur voor socialistische regimes in China en Zuid-Amerika, zoals Venezuela en Cuba?

Een neprechts standpunt, dat het ware rechts verraadt

Deze recente uitspraken van de heer Baudet lijken te wijzen op een houding die typisch is voor zogenaamde rechtse politici, die met schizofrene bewegingen uiteindelijk de echte reactie tegen de fouten van het moment in diskrediet brengen. Na dit soort uitspraken maakt links er gebruik van om al degenen die daartegen reageren te bestempelen als "complottheoretici", gekken, sektariërs, enz. Dit is in de recente Europese geschiedenis talloze malen gebeurd, toen vreemde houdingen en uitspraken van "rechtse" leiders links een feitelijk excuus gaven om elke anti-socialist een nazi of een fascist te noemen. Daarmee werd het etiket geplakt op vele goede rechtse bewegingen. Daarmee doet de heer Baudet dus het werk voor links...

FvD-politici moeten duidelijk standpunt innemen

Daarom dwingen de uitspraken van de heer Baudet ons dit valse etiket aan de kaak te stellen en het met alle kracht te verwerpen. De rechtse Nederlanders die nu reageren op het gevaar van links, verdienen het etiket Baudet niet. Het is nu aan de andere FvD-politici om een duidelijk standpunt in te nemen, zodat iedereen precies weet of dit het officiële standpunt van de partij is of niet, en daarnaar kan handelen bij de volgende verkiezingen. Wat ons betreft, wij zullen de vaandels van onze Nederlandse traditie blijven verdedigen, die gebaseerd is op christelijke beginselen, het recht op privé-eigendom, het gezin en vooral de eer van Onze Heer Jezus Christus, die de heer Baudet in zijn laatste verklaringen heeft geminacht.

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2022 08:31

Doneer