Amerikaanse publicist: hoe Nederland afglijdt naar een narcostaat

Drugsgebruik leidt van kwaad tot erger, maar drugshandel zo mogelijk nog meer. Daarom is 'liberalisering' van drugs zo funest voor de samenleving. (Beeld: YouTube)

Amerikaanse publicist: hoe Nederland afglijdt naar een narcostaat

THEMA'S:

Als we de term "narcostaat" horen, denken we meestal aan bepaalde landen, waarschuwt de Amerikaanse publicist James Bascom. We denken dan aan Mexico, Colombia, misschien Italië en sommige Afrikaanse landen. Daar heerst de drugsmaffia straffeloos, worden journalisten en advocaten vermoord en worden politici met de dood bedreigd.

Drugsgeweld: ramp die erger wordt

Nu niet meer. Dankzij globalisering, een krampachtige houding van overheden, culturele acceptatie van drugsgebruik en massale immigratie brengt de lucratieve internationale drugshandel hetzelfde geweld en dezelfde corruptie naar de eerstewereldlanden in Noord- en West-Europa, waaronder Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het VK. Hoewel de tienduizenden drugsgerelateerde moorden van Mexico per jaar in westerse landen niet voorkomen, zijn ze wel getuige van het ergste drugsgeweld in hun geschiedenis. Het is een ramp die alleen maar erger wordt, maar die er echt aan zat te komen.

Mocro Maffia

Een krachtig teken van deze drugsbendecrisis was de moord in juli 2022 op Peter R. de Vries, een bekende Nederlandse journalist en gerenommeerd misdaadverslaggever. De Vries, die betrokken was bij de vervolging van een Marokkaanse drugsbaron, werd doodgeschoten in het centrum van Amsterdam, waarbij zijn moordenaars de daad op video vastlegden. Hoewel zijn moord een schokgolf door het land en de rest van Europa veroorzaakte, was de dood van De Vries slechts de laatste in een reeks van moorden georkestreerd door Marokkaanse bendes, de zogenaamde Mocro Maffia. In reactie daarop heeft de Nederlandse regering 500 miljoen euro toegezegd om de georganiseerde misdaad te bestrijden, maar de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam hebben gewaarschuwd voor een "cultuur van misdaad en geweld die geleidelijk Italiaanse trekjes krijgt".

COV WhatsApp-banner

‘Nederland narcostaat 2.0’

"Ik noem Nederland een 'narcostaat 2.0'", zei Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse PolitieBond, in een interview met de Zweedse omroep SVT. "We zijn geen Mexico, met 14.000 doden, maar in onze parallelle economie is er sprake van verstoring van de openbare orde, en zijn er ongekende aantallen mensen met persoonlijke beveiliging - politici, rechters, officieren van justitie, politiepersoneel, journalisten - omdat er nog steeds een ernstig risico is van de georganiseerde misdaad. Het is een enorm probleem, dat op alle fronten wordt aangepakt, maar we hebben nog een lange weg te gaan." De vrees is dat de toevloed van drugsgeld in het land onvermijdelijk zal leiden tot een dodelijke spiraal van overheidscorruptie, passiviteit en wetteloosheid die bijna onmogelijk om te buigen is.

Permanente politiebescherming

Vroeger konden vooraanstaande burgers dankzij de lage criminaliteit in het land zonder beveiliging reizen. Dat is allemaal veranderd. De Nederlandse premier Mark Rutte - die vroeger alleen naar zijn werk in Den Haag fietste - heeft nu permanente politiebescherming. Prinses Amalia, de dochter van koning Willem-Alexander, moest vorig jaar afzien van haar plannen om de colleges aan de universiteit fysiek bij te wonen, uit angst dat ze zou worden aangevallen of ontvoerd.

Afgehakt hoofd van bendelid

De brandstof voor de drugshandel is cocaïne, het meest winstgevende verdovende middel voor de drugsmaffia. Met tientallen miljarden euro's op het spel zijn de drugsbendes niet gewoon straatschoffies, maar georganiseerde internationale misdaadsyndicaten. De politie heeft overal in het land enorme ‘fabrieken’ ontdekt die voor miljarden euro's aan cocaïne, ecstasy, methamfetamine en heroïne produceren. Bendes gebruiken automatische wapens en zelfs granaten in hun gevechten om territorium. Illustratief voor de gruwelijke methoden van de drugsmaffia: de politie vond zeven geluidsdichte containers in de buurt van Rotterdam die werden gebruikt om rivaliserende bendeleden te ondervragen en te martelen, en in 2016 werd in de straten van Amsterdam het afgehakte hoofd van een Marokkaans bendelid gevonden.

Vul de peiling in: ziet u een persoonlijk CO2-budget zitten?

Amsterdam bij nacht: ‘wetteloze jungle’

De Nederlandse politie, overweldigd door de stroom van drugs, is eenvoudigweg niet in staat om het probleem aan te pakken. De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond erkende dat de binnenstad 's nachts "wetteloos" wordt en verandert in een "jungle". "In de binnenstad is 's nachts crimineel geld leidend. Het gezag is niet langer aanwezig," zei hij, eraan toevoegend dat "de politie deze situatie niet langer aankan."

Nieuwe fase: narco-terrorisme

Hetzelfde gebeurt in de hele westerse wereld. In buurland België passeert de haven van Antwerpen jaarlijks voor naar schatting 60 miljard euro aan illegale drugs. De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werd onder verhoogde bescherming geplaatst nadat de politie een complot ontdekte om hem te ontvoeren. "Ik denk dat we in een nieuwe fase zijn beland, een nieuwe fase die narco-terrorisme heet, een fase waarin de narco-terroristen proberen de samenleving te destabiliseren en hun greep op de samenleving te krijgen," zei Van Quickenborne tegen The Associated Press. "En natuurlijk zullen we nooit toestaan dat onze landen narcostaten worden zoals je ze soms ziet in Latijns-Amerika." In reactie hierop kwamen ministers van zes Europese landen - Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje - afgelopen oktober in Amsterdam bijeen om wederzijdse samenwerking in de strijd tegen de drugsmaffia te bespreken.

Enorme hoeveelheden drugs

Vooral cocaïne loopt uit de hand. In Frankrijk steeg de inbeslagname van cocaïne door de politie van 1,6 ton in 1990 tot 26,5 ton in 2021. In februari 2021 nam de Duitse politie in Hamburg 16 ton cocaïne in beslag met een straatwaarde van 1,5 miljard euro, een Europees record. In januari 2023 nam de Spaanse politie op de Canarische Eilanden 4,5 ton cocaïne ter waarde van 105 miljoen euro in beslag. In de VS steeg de totale hoeveelheid drugs die door de Border Patrol in beslag werd genomen tussen 2016 en 2021 van 29,5 naar 50 ton. Toch vormen de door de politie in beslag genomen drugs een kleine fractie van het totaal.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Oorzaak drugsprobleem volstrekt helder

De feiten over de drugshandel - doden, overdoses, arrestaties, hoeveelheid in beslag genomen drugs - zijn gemakkelijk te meten. Moeilijker te kwantificeren en nog moeilijker om toe te geven zijn de diepere, meer filosofische redenen voor de stratosferische stijging. Hoewel de wereldwijde drugshandel ter waarde van 600 miljard euro ontegensprekelijk complex is, kunnen de belangrijkste oorzaken ervan volledig worden toegeschreven aan onze permissieve, postchristelijke, libertaire cultuur die de westerse wereld domineert.

Liberalisme maakte drugsgebruik salonfähig

De belangrijkste reden voor de drugscrisis is de Westerse liberale ideologie die sinds de jaren 1960 illegaal druggebruik heeft gedestigmatiseerd. Dankzij de invloed van het christendom werd drugsgebruik vroeger gezien als een zonde, iets wat alleen criminelen en zwervers doen. Dit christelijke morele kader werd vervangen door een libertijns individualisme dat alle moraliteit relatief maakte en de maatschappij reduceerde tot een zandhoop van individuen die elke daad konden stellen - zelfs zelfvernietigende - zolang ze anderen geen fysieke schade berokkenden.

‘Medische marihuana’

Westerse liberalen verspreidden voorts mythen en drogredenen over druggebruik die met succes de publieke opinie in het voordeel van de druggebruiker deden beslissen. Ze beweerden dat het tolereren van "soft drugs" zoals marihuana het drugsprobleem zou oplossen. "Medische marihuana' was niet alleen goed, maar ook noodzakelijk om het lijden te verlichten. Legalisatie zou de zwarte markt elimineren en de drugscriminaliteit verminderen. Eén voor één begonnen Westerse landen met het decriminaliseren of invoeren van een "tolerant" drugbeleid, te beginnen met Nederland. Slechts enkele decennia later, nu de negatieve effecten van wijdverspreid drugsgebruik duidelijk worden, hebben veel landen spijt van die beslissing.

Vul de peiling in: ziet u een persoonlijk CO2-budget zitten?

Drugs en criminaliteit: onverbrekelijke eenheid

Een belangrijke reden hiervoor - afgezien van de groeiende consensus over de ernstige gevolgen van illegale drugs voor de gezondheid - is dat drugs en criminaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Criminelen behoorden altijd al tot de grootste gebruikers van drugs, en waar drugs vrij verkrijgbaar zijn, volgt criminaliteit bijna onvermijdelijk. Bovendien zorgt de legalisatie van drugs voor een uitbreiding van de zwarte markt, in plaats van een beëindiging ervan. Wanneer drugs gelegaliseerd worden, neemt de consumptie noodzakelijkerwijs toe. Drugsbendes leveren drugs bijna altijd goedkoper dan hun legale (en belaste) concurrentie. In Europa en de Verenigde Staten heeft de legalisatie van marihuana geleid tot grotere winsten voor drugsbendes dan ooit tevoren.

Marihuana is 'poortdrug'

Marihuana is in feite een 'poortdrug' ofwel opstapje naar harddrugs zoals cocaïne en heroïne. Niet iedereen die marihuana rookt, gaat over op cocaïne, maar bijna iedereen die cocaïne gebruikt, is ooit begonnen met marihuana. Wanneer een cultuur van drugsbedwelming eenmaal gevestigd is, wanneer druggebruik gewoon een levensstijl wordt, is het min of meer onvermijdelijk dat harddrugs volgen. Er is geen morele rechtvaardiging om de grens bij marihuana te trekken als er geen absolute moraal bestaat.

Drugshandelaren vooral moslims

Dezelfde linksliberalen en socialisten die de drugwetten versoepelden waren tegelijkertijd verantwoordelijk voor de immigratiecrisis die rechtstreeks verantwoordelijk is voor een groot deel van de drugcrisis. Decennialang hebben deze links-liberalen en socialisten geijverd voor het opheffen van grenzen (via de Europese Unie), en tegelijkertijd het opheffen van handelsbarrieres (via de globalisering). Beide waren onmisbare voorwaarden voor de drugshandel. Ze moedigden ook grootschalige immigratie naar het Westen aan, meestal uit arme landen in Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Hoewel ‘politiekcorrecte’ commentatoren weigeren dit te erkennen, is het gewoon een feit dat deze immigranten, meestal moslims, in Europa onevenredig verantwoordelijk zijn voor de drugshandel en het geweld dat ermee samenhangt.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Nu is woke aanjager van drugshandel

In het derde decennium van de 21st eeuw zijn de extreem-linkse aanhangers van de woke ideologie een cruciale promotor van de drugsbendes. Deze radicale progressieven zien drugdealers en criminelen als een onderdrukte klasse die in oorlog is met de onderdrukkende structuren van het Westen, met name de politie, de rechtsstaat en het "racistische" antidrugsbeleid. Woke progressieven en drugdealers zijn bondgenoten in de oorlog om het ‘kapitalisme’, de vrije markt en wat er overblijft van de traditionele christelijke moraal en de West-Europese beschaving omver te werpen. Uiteindelijk zijn beiden anarchisten die de staat willen elimineren en vervangen door een tribale samenleving "zonder goden of meesters".

Nederland glijdt af tot narcostaat

Het afglijden van Nederland naar de status van ‘narcostaat’ vernietigt de rechtsstaat, het sociale weefsel van de samenleving en de traditionele Nederlandse cultuur. Een krachtig politieoptreden is absoluut noodzakelijk. Maar alleen door de wortels van de drugcrisis aan te pakken, kan het Westen hopen deze plaag van de 21ste eeuw echt uit te roeien.

Laatst bijgewerkt: 2 juli 2023 19:23

Doneer