Amerika moet Oekraïne helpen tegen Poetins 'onrechtvaardige oorlog'

Amerika moet Oekraïne helpen tegen Poetins 'onrechtvaardige oorlog'

THEMA'S:

De Amerikaanse vereniging ter verdediging van Traditie, Familie en Eigendom (TFP), zusterorganisatie van Cultuur onder Vuur, stelt de onrechtvaardige oorlog van president Vladimir Poetin tegen Oekraïne aan de kaak en veroordeelt deze categorisch en dringt er bij de Russische Federatie op aan haar troepen onmiddellijk naar hun kazernes terug te brengen en het Oekraïense volk schadeloos te stellen voor zijn verliezen.

Krachtig straffen

De Amerikaanse TFP prijst president Volodymyr Zelensky en het Oekraïense volk voor hun nobele en heldhaftige verzet ter verdediging van hun vaderland. De Amerikaanse TFP roept president Joseph Biden en politieke leiders wereldwijd op om Rusland krachtig te straffen voor zijn onrechtvaardige oorlog en Oekraïne onmiddellijk en krachtig militair en economisch bij te staan, om zo snel een einde te maken aan de niet te rechtvaardigen invasie.

Straffen op basis van natuurrecht

De verplichting voor Amerika en de wereld om Oekraïne te helpen en de Russische Federatie te straffen voor haar onrechtvaardige oorlog vloeit niet alleen voort uit verdragen en andere internationale overeenkomsten. Zij vloeit veeleer voort uit het natuurrecht en de deugden van rechtvaardigheid en naastenliefde, die iedereen - ook de naties - altijd en overal in de mate van het mogelijke in ere moet houden.

Paus Pius XII

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog heeft Paus Pius XII de naties aan deze ernstige plicht herinnerd:Eén ding is zeker: het voorschrift van vrede is goddelijk recht. Het doel ervan is de bescherming van de goederen van de mensheid, als goederen van de Schepper. Sommige van deze goederen zijn zo cruciaal voor het menselijk samenleven dat hun verdediging tegen onrechtvaardige agressie zonder twijfel volledig legitiem is. De solidariteit van de naties is vereist bij deze verdediging. Zij hebben de plicht het aangevallen volk niet in de steek te laten. De zekerheid dat deze plicht vervuld zal worden, zal de agressor ontmoedigen en dus oorlog voorkomen, of op zijn minst, in het ergste geval, het lijden verkorten. (Pius XII, 'Kerstboodschap op de radio', 24 december 1948)

Oekraïne heeft recht om Poetin te weigeren

Oekraïne had het recht om zich in 1991 te bevrijden van het communisme. Oekraïne heeft het recht om vandaag vrij te blijven en te weigeren zich te laten knechten door Poetins postcommunistische, kosmistische en pan-Slavische nationalisme.

Poetin tegen het christelijke Westen

Het lijkt erop dat het strategische doel van Vladimir Poetin in deze onrechtvaardige oorlog niet alleen de verovering van Oekraïne is, maar ook de vernietiging van de hegemonie van het christelijke Westen. Vanuit dit perspectief speelt de Amerikaanse passiviteit de tiran alleen maar in de kaart, terwijl het handhaven van gerechtigheid door het helpen van het onschuldige slachtoffer van deze immorele agressie Gods barmhartigheid zal brengen over onze zondige natie.

Poetin is geen Karel de Grote

Dienovereenkomstig hekelt de Amerikaanse TFP het verkeerde isolationisme en zelfbedrog van vele Amerikaanse conservatieven die Poetins onverdedigbare autoritarisme goedpraten omdat zij in deze voormalige KGB-kolonel een nieuwe Karel de Grote of Constantijn willen zien met een missie van God om het christendom te herstellen.

Paus Franciscus

De Amerikaanse TFP roept paus Franciscus op om de onrechtvaardige oorlog van Rusland aan de kaak te stellen en van dit historische moment gebruik te maken om Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria toe te wijden, in vereniging met alle katholieke bisschoppen van de wereld, in de exacte bewoordingen waar de Moeder Gods in Fatima in 1917 om vroeg.

Dagelijks rozenkrans bidden

Verder roept de Amerikaanse TFP alle Amerikaanse katholieken op om, zoals Onze Lieve Vrouw bij die gelegenheid verzocht, dagelijks de rozenkrans te bidden en God te vragen tussenbeide te komen en Oekraïne de overwinning te geven in deze onrechtvaardige oorlog, en dat Rusland zich eindelijk van zijn dwalingen bekeert.

Terug in de schoot van de Kerk

Tenslotte smeekt de Amerikaanse TFP Onze Lieve Vrouw van Zarvanytsia om bescherming en voorspraak voor de dappere Oekraïense katholieken en om alle Oekraïners terug te brengen in de schoot van de enige ware Kerk van haar Goddelijke Zoon - de Heilige, Rooms-Katholieke en Apostolische Kerk - zoals vurig gewenst door de heilige Olga van Kiev, haar kleinzoon de heilige Vladimir de Grote, de heilige Josafat de Martelaar en de miljoenen slachtoffers van de communistische vervolging in de Sovjet-Unie, waaronder de zalige Klymentiy Sheptytsky.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 11:59

Doneer