Pauselijk bezoek aan Marokko

Paus Franciscus

Pauselijk bezoek aan Marokko

THEMA'S:

Paus Franciscus brengt op 30 en 31 maart a.s. een bezoek aan Marokko. Voor dit bezoek heeft het Vaticaan een speciaal logo laten ontwikkelen waarin het kruis is samengevoegd met de halve maan; de symbolen van het christendom en de islam.

Dubieus logo

Zoals u aan het logo kunt zien, is er van de vorm van het kruis van Christus nog maar weinig over. In twee verschillende kleuren afgedrukt en met een boog om het kruis in te kunnen passen in de islamitische halve maan die het omringt. Je moet wel heel erg je best doen hier nog een crucifix in te herkennen. Het logo laat het kruis als achtergrond zien, de halve maan is op de voorgrond geplaatst.

Haat voor het kruis

In het bijbehorende artikel laat het Vaticaan weten dat de kleuren groen en rood het gastland, Marokko, symboliseren en dat de kleuren wit en geel voor het Vaticaan staan. Opmerkelijk is dat een deel van het kruis in het logo in de kleur groen is afgebeeld; de kleur die binnen de islam nu juist zo belangrijk is. Het was volgens de overlevering (Tabarani, al-Mu`jam al-Awsat) de favoriete kleur van Mohammed: “The most beloved of colors to the Messenger of Allah (Allah bless him and give him peace) was green.” Dezelfde Mohammed die volgens de overlevering een hekel had aan het kruis en tegen een christen zei: “O zoon van Hatem, haal dat stuk afgoderij van je nek” (islamweb.net, boeken, Amali Ibn Bushran 23). Een ander voorbeeld van de haat voor het christelijke kruis is de eschatologische voorspelling dat Christus terug zal komen en alle kruizen zal breken (sahih Bukhari 2476). Dit is zelfs de titel van dit hoofdstuk in deze Hadith collectie; ‘the breaking of the cross and the killing of the pigs’.

Absurd

Volgens het Vaticaan is de bedoeling van het logo de ontmoeting tussen paus Franciscus en de Marokkaanse koning, de aanvoerder of de gezagvoerder van het islamitische geloof volgens de Marokkaanse grondwet artikel 19, te symboliseren. Dit alles in het teken van de interreligieuze ontmoeting tussen de twee als vertegenwoordigers van beide religies. Gezien bovenstaande is dit absurd. Bovendien symboliseert het kruis de kruisiging van Jezus Christus die nu juist door de islam wordt ontkend (soera 4:157-158). Diegenen die dit wel geloven -waaronder dus ook de paus- zijn volgens dit koranvers ‘vol twijfels’ en hebben hierover ‘geen zekere kennis’ en ‘vermoeden’ dit alleen maar.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Bekering

Na presentatie van het logo voor het pauselijke bezoek aan Marokko kwam er dan ook een storm van kritiek hierop. Het zou suggereren dat de halve maan zegeviert, het kruis wordt bijna geheel omhuld door de halve maan en andere soorten van kritiek. Het bezoek van de paus staat in het teken van de ontmoeting tussen Franciscus van Assisi 800 jaar geleden en de Sultan. Sint Franciscus was een man van vrede, ontegenzeggelijk. Maar dit verhaal wordt tegenwoordig vaak aangehaald om de mogelijkheid van het in vrede samengaan van alle religies naar voren te brengen. Sint Franciscus ging echter niet op gesprek bij de Sultan om hem halverwege tegemoet te komen, maar om hem te bekeren tot het ware geloof in de Zoon van God.

Onderwerping

Sint Franciscus zou het kruis nooit verbuigen tot twee halve manen, laat staan het geheel opsluiten in een derde, zoals dit logo doet. Zijn naamgenoot, de huidige paus, heeft dringend betere adviseurs nodig. Want een symboliek waarin je eigen identiteit letterlijk buigt voor die van de ander, leidt niet tot ontmoeting, maar tot onderwerping.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 07:16

Doneer