De nieuwe dierenwet – De wereld op z’n kop

Is de nieuwe wet alleen maar diervriendelijk, of een nieuwe aanval op het privé-eigendom? (foto: CC BY-SA 4.0)

De nieuwe dierenwet – De wereld op z’n kop

THEMA'S:

Mag een kat in de toekomst niet meer binnen gehouden worden? Mogen vogels nog wel in een kooitje? Kunnen boeren nog wel varkens houden? Wordt een konijnenhok in je tuin straks verboden? Dat kan realiteit worden nadat vorige week een wet is aangenomen in de Eerste Kamer waarin staat dat dieren vanaf 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. Maar welke ideologie heeft voedingsbodem gegeven voor deze wet? En wat zegt dit over de verhouding tussen de mens en dieren en de natuur in het algemeen?

Wetswijziging

De nieuwe wet is aangenomen door een meerderheid van onder meer D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, JA21 en Volt. 89 van de 150 Kamerleden waren vóór het wetsvoorstel. Forum voor Democratie stemde per ongeluk voor, maar liet achteraf weten tegen te zijn. Het nu aangenomen amendement is een aanpassing op de Wet Dieren waarin staat dat dieren een eigen waarde hebben. De wetswijziging houdt in dat dieren zich per 1 januari 2023 niet meer hoeven aan te passen aan hun huisvesting. De huisvesting moet straks ruimte bieden voor natuurlijk dierengedrag. Denk aan zwemwater voor een eend en vliegruimte voor een parkiet. Maar ook dat de hond niet de hele dag aan de lijn mag zitten. De wet gaat over alle dieren, dus niet alleen over huisdieren, maar ook over landbouwhuisdieren.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Reacties

De boeren zijn erg bezorgd over de nieuwe wet. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) denkt de politici hoogstwaarschijnlijk ‘niet goed gerealiseerd hebben’ wat het amendement inhoudt wat de gevolgen zijn. Dierenliefhebber Martin Gaus denkt dat er niets van de wet terecht komt en vindt die krankzinnig. Ook veel baasjes van huisdieren zijn bezorgd en vrezen controles achter de voordeur.

Je mag je bovendien afvragen, juist omdat de wet bij particulieren zo moeilijk uitvoerbaar is, dat het echte doelwit de boeren zijn. Het stikstofbeleid heeft voor de regering niet goed uitgepakt, daarom zetten de aanval op privé-eigendom langs deze route in. Want hoe gaan de Nederlandse boeren concurreren met het buitenland als ze de intensieve veehouderij moeten opgeven? Boeren moeten voor deze wet uitkijken. Dan Haag wil de koeien vrijmaken, maar boeren worden de kooi van socialistische regelgeving ingejaagd.

Regering door rechters

De nieuwe wet is opvallend vaag en laat veel ruimte voor interpretatie. Zo geeft de wet geen definitie wat natuurlijk gedrag bij een dier is. Uiteindelijk zal de concrete implementatie van de wet er dus van afhangen hoe rechters de wet interpreteren. Wat dan de uitkomst gaat zijn weten we na de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Die uitspraken zijn vaak links gekleurd en in lijn met wat dierenrechten- en milieuactivisten graag willen. Daarmee is het begrijpelijk dat meer en meer mensen het gevoel hebben dat we in een dikastocratie terecht gekomen zijn: een regering door rechters.

Dierenrechten?

Dierenactivisten gaan ervan uit dat dieren net zoals mensen rechten hebben. Dieren zijn volgens hen autonome wezens die met respect en waardigheid behandeld moeten worden en die recht hebben op vrijheid. Veel dierenrechtenbewegingen verklaren dat mens en dier gelijkwaardige wezens zijn.
Maar dit is niet het geval. De mens is hoger dan alle dieren. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. De mens heeft ook een onsterfelijke ziel en verstand. Dieren hebben dat niet. Aan het begin van de schepping stelde God de mens boven de dieren. In Genesis zegt Hij tegen Adam en Eva: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen der zee, de vogels in de lucht en over alle levende wezens, die zich op de aarde bewegen." (Gen 1: 28).

Katholieke leer duidelijk

De mens is dus heerser over het dierenrijk, toch is het verkeerd om dieren onnodig te laten lijden of wreed te behandelen. Een slecht bijeffect van wreedheid tegen dieren is dat het schade toebrengt aan de ziel van de mens. De heilige Thomas van Aquino zegt dat we niet wreed moeten zijn tegen dieren "opdat niemand door wreed te zijn tegen de dieren ook wreed wordt tegen de mensen". (Summa contra gentiles, bk. II, cxii). De katholieke leer is duidelijk: dieren hebben geen rechten. De Katholieke Encyclopedie zegt: "Alleen een persoon, dat wil zeggen een wezen dat beschikt over verstand en zelfbeheersing, kan het voorwerp zijn van rechten en plichten." God schiep dieren voor de mens en niet omgekeerd.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Domesticeren

De mens heeft een unieke gave om dieren te kunnen temmen, om ze te domesticeren, te veredelen. Zo kan een kat, die familie is van roofdieren zoals de leeuw en de tijger, helemaal tam en gedomesticeerd worden. Toch blijven er bij een kat altijd ook momenten dat het roofdier weer naar boven komt (zie foto bovenaan artikel). Hoe dan ook, een mens is het enige wezen dat een dier op zo’n intensieve manier van ‘karakter’ kan laten veranderen. De moderne mens wil hier niets van weten en verbiedt liefst het houden van katten en honden, omdat ze hun natuurlijke gedrag niet zouden kunnen vertonen.

Wolvenknuffelaars

Tegelijk heeft de moderne mens last van een valse groene sentimentaliteit. Hij denkt dat elk dier goed is, en dat alleen de mens slecht is. Maar er zijn 'huisdieren' en 'huisdieren'. Heel goede, maar ook die echte roofdieren zijn. De natuur is niet onberispelijk en vriendelijk, zoals dezelfde milieupropaganda het voorstelt, die de mens als het grootste roofdier op aarde presenteert . Terwijl tegelijkertijd een krokodil, een verscheurend monster, voorgesteld wordt als een lief dier dat niets kwaads in de zin heeft. In dezelfde lijn ligt de trend om wolven te beschermen, ondanks het gevaar dat ze vormen voor mensen en dieren (schapen, kippen etc.). De realiteitszin is ver te zoeken bij wolvenknuffelaars. We vinden die meer bij boeren die een organisatie als “No Wolves Benelux” steunen.

Hypocrieter

De sentimentele houding ten aanzien van dieren wordt pas echt absurd in het licht van abortus. Dezelfde progressieven die tekeer gaan tegen een te strakke halsband bij de hond, vinden het perfect normaal dat een aborteur met de schedel van een ongeboren kind kraakt. Veel hypocrieter kun je het niet krijgen.

Laatst bijgewerkt: 4 juni 2021 14:33

Doneer