Uw pensioen blijft onder vuur, ondanks Europese rechter

Uw pensioen blijft onder vuur, ondanks Europese rechter

Wie aan de Nederlandse pensioengelden komt, ondermijnt het recht op privé-eigendom. Dat volgt uit een uitspraak vorige week door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De uitspraak bevestigt bovendien het standpunt van Cultuur onder Vuur, dat al sinds 2017 de dreigende onteigening van de Nederlandse pensioengelden aan de orde stelt.

ABP

Dát die dreiging reëel is, bevestigde eerder dit jaar al de voorzitster van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfond, Corien Wortmann-Cool. “Ik weet dat buitenlandse partijen de Nederlandse pensioenmarkt als een strooppot zien waarvan ze grote delen willen inpikken”, zei ze in gesprek met de Vlaamse krant De Tijd. “Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Privébezit

Cultuur onder Vuur heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat een pensioen de gegarandeerde uitkering moet blijven voor onze oudedagsvoorziening, Het pensioen is gebaseerd op “uitgesteld loon” en komt daarom alleen en uitsluitend toe aan de Nederlander die het heeft opgebouwd. “Uitgesteld loon” is “uitgesteld privébezit”. Een pensioenaanspraak is een eigendomsrecht. Iedere andere bestemming voor pensioengelden is dus diefstal.

Geldnood

De Nederlandse pensioenpot is een astronomisch bedrag van 1600 miljard. Dat vormt voor armlastige overheden een grote verleiding. Niet alleen voor Nederlandse, maar ook voor Europese overheden, om maar te zwijgen van bepaalde andere landen in geldnood, die via de EU een oplossing van hun financiële problemen hopen te bereiken (wat ze vaak ook lukt, zie het corona-herstelfonds).

Infuus

De belangrijkste strategie van Brussel (en van de landen die dat via Brussel proberen voor elkaar te krijgen) is het voorstellen en doordrukken van overkoepelende constructies in het kader van een ‘steeds hechtere unie’ (de ‘ever closer union’ zoals de EU-mantra luidt), waarin de Nederlandse pensioengelden stilzwijgend worden meegenomen en die dan weglekken in een financieel noord-zuid infuus, dat zich aan democratische controle onttrekt.

Korting

De uitspraak van de Europese rechter van 25 september week heeft hier niet rechtstreeks betrekking op, maar is toch relevant. Een Oostenrijkse ambtenaar had namelijk een procedure aangespannen vanwege een korting op zijn pensioen. De ambtenaar verloor, want de rechter oordeelde dat korten van een pensioen - bijvoorbeeld vanwege economische tegenwind – geoorloofd is, maar stelde ook vast dat het wezenlijke karakter van de uitkering niet mag worden aangetast.

EU, handen af van onze pensioenen

Pensioenhervorming

De uitspraak van de Europese rechter is een indirecte, maar daarom niet minder welkome versterking van de pensioenaanspraak als eigendomsrecht. De primaire dreiging van het pensioen komt nu echter even niet uit Brussel, maar uit Den Haag. Het pensioenakkoord dat Rutte III deze zomer bereikte, houdt nu juist namelijk precies die ‘aantasting van het wezenlijke karakter’ van het pensioen in. De hervorming ontneemt de Nederlander structureel zijn pensioenzekerheid. Er is sprake van een contractverandering, die zijn eigendomsrecht ondermijnt. Het eigendomsrecht dat gegarandeerd is in artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de EU.

‘Casinopensioen’

Als de pensioenhervorming van Rutte III doorgaat, moet de Nederlander voortaan maar afwachten hoe zijn pensioen er op zijn oude dag uit komt te zien. Het wordt een ‘casinopensioen’, dat afhankelijk is van de economische omstandigheden. “We moeten niet langer spreken van een pensioenbelofte”, zei Wortmann-Cool al begin dit jaar, “ maar van een pensioenverwachting.” Verwachtingen kunnen echter bedrogen uitkomen. En het Nederlandse pensioenstelsel was nu juist ontworpen om dat te voorkomen.

Integendeel

De dreiging uit Den Haag betekent overigens niet dat de dreiging uit Brussel is afgewend, of zelfs maar minder wordt. Integendeel. We houden u op de hoogte.

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 06:50

Doneer