Minister Kaag erkent “teruglopende publieke steun voor klimaatpolitiek”

Minister Kaag erkent “teruglopende publieke steun voor klimaatpolitiek”

THEMA'S:

‘Nederlanders zijn conservatiever dan je zou denken’. Dit is wat het hele kabinet, maar met name D66, na de recente Provinciale Statenverkiezingen verbeten moest toegeven. In een interview met de Britse krant de Financial Times klaagt Sigrid Kaag over de geringe steun van Nederlanders voor de radicale klimaatplannen van D66. Dit is niet alleen slecht nieuws voor de Nederlandse klimaatdrammers, maar ook voor hun Europese consorten.

Massale steun voor de Nederlandse boeren

De regeringscoalitie heeft in electoraal opzicht een ongekend pak slaag gekregen bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart dit jaar. Niet alleen werd de BBB in alle provincies de grootste, maar ze haalden ook nog een vijfde van de Senaatzetels binnen. Dit was het antwoord van het Nederlandse volk op het radicale klimaat- en immigratiebeleid van Rutte IV. Maar ook vanuit het buitenland werd de strijd in Nederland tussen de boeren en de regering op de voet gevolgd.

Lees ook: Niet Brussel maar het kabinet laat de boeren stikken

Nederlanders enthousiasmeren voor klimaat “niet altijd makkelijk”

Rutte IV heeft zich voorgenomen om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Hiervoor moeten de boeren hun veestapel drastisch verkleinen en andere maatregelen nemen die het voortzetten van hun werk onmogelijk maken. In onze publicatie Groen is het nieuwe rood uit 2020 heeft Cultuur onder Vuur hier destijds hele hoofdstukken aan gewijd. Hierin wordt de achterliggende agenda van onteigening beschreven die zich de afgelopen maanden voor onze neus ontvouwd heeft. De boerenprotesten van de afgelopen jaren riepen dan ook veel sympathie op van het Nederlandse volk dat hen – terecht – beschouwt als de spreekwoordelijke kanaries in de kolenmijn. Dit toont volgens Kaag aan dat “Nederland ironisch genoeg veel conservatiever is dan je zou denken.”

Bestel Groen is het nieuwe rood

Kaag ontkent de voeling met de kiezer kwijt te zijn

De D66-minister zegt – ondanks de electorale dreun – onverminderd te willen blijven vasthouden aan de klimaatplannen van haar partij. Ze laat aan de Financial Times weten dat ze het grote succes van BBB niet beschouwt als teken dat ze de voeling met de kiezer verloren is. Minister Kaag wijst naar andere Europese klimaatplannen die van de baan zijn, zoals het EU-verbod op het produceren van benzine en diesel auto’s vanaf 2030. “Dit is iets waar veel liberale democratieën mee te maken krijgen.”

Steeds meer weerstand tegen de gevestigde orde

Minister Kaag maakt zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die niks meer heeft met de gevestigde politieke partijen en de weerstand die zij bieden. Het gebrek aan steun is volgens de D66-minister te wijten aan het feit dat de klimaatplannen “ófwel slecht worden gecommuniceerd, of verkeerd begrepen, en omdat ze komen ten tijde van grote onveiligheid en onzekerheid.” Hieruit blijkt dat zij haar rol als politicus – namelijk om het volk te vertegenwoordigen en niet het volk haar wil op te leggen – totaal uit het oog is verloren. “Het is crisis in Nederland” aldus minister Kaag, “en doen alsof dat niet zo is, brengt de oplossing niet dichterbij.” Crisis is het zeker. Maar minister Kaag is volgens steeds meer Nederlanders geen onderdeel van de oplossing maar van het probleem.

Laatst bijgewerkt: 13 maart 2024 13:03

Doneer