Energieakkoord kost duizenden euro's per Nederlander

Energieakkoord kost duizenden euro's per Nederlander

THEMA'S:

Tijd voor bezinning op het klimaatbeleid. Nu de klimaathysterie nieuwe dimensies aanneemt en de milieumystici ons een funest Klimaatakkoord willen opleggen, zou men haast het reeds operationele Energieakkoord vergeten. Die kosten blijken astronomisch, zo blijkt uit een nieuw rapport: zevenmaal hoger dan ons in 2013 werd voorgespiegeld door minister Kamp. Is uw energierekening dit jaar al flink gestegen, volgend jaar is een gezin met twee kinderen 1600 euro kwijt aan het Energieakkoord. Daar doet het Klimaatakkoord straks nog een flinke schep bovenop.

107 miljard euro (!)

Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid presenteerde deze week het rapport “De Kosten van het Energieakkoord” dat woensdag in Den Haag door Frits Bolkestein in ontvangst is genomen uit handen van initiatiefnemer Theo Wolters. Drie jaar onderzoek en berekeningen door twee duurzame ingenieursbureaus, vaak aangepast aan nieuwe overheidsdocumenten, leverde een nog voorzichtige schatting op van de kosten van het in 2013 gesloten Energieakkoord: 107 miljard euro.

Valse voorlichting

Die kosten liggen zes tot zevenmaal hoger dan minister Kamp destijds zei: hij schatte de kosten op 13 tot 18 miljard euro. De verduurzaming die het akkoord voor 2020 en 2023 stelde, geven nog kosten tot aan 2038, door de exploitatiesubsidies en verplichtingen die de overheid is aangegaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor warmtepompen en windenergie op zee. De piek van de kosten ligt in 2020, maar dat is nog niet de helft van de totale kosten: daarna volgt nog minstens 57 miljard euro.

Door subsidies voor onder andere windmolens, levert het Energieakkoord tientallen miljarden aan kosten op tot 2038 (!)

Financiële problemen

De bevolking is dus niet eerlijk ingelicht over de kosten: 107 miljard is nog een voorzichtige schatting. Het rapport is gebaseerd op een spreadsheet, waarin men verschillende factoren kan meenemen. Het is heel goed mogelijk dat de kosten nog hoger uitvallen. Veel gezinnen zullen door de flinke stijging van de energierekening in de financiële problemen komen. “Dat is een buitengewoon zorgwekkend vooruitzicht,” aldus Bolkestein bij de inontvangstneming: “De suggestie wordt gewekt dat deze kosten dragelijk zijn, als wij maar de grootste lasten bij de industrie neerleggen. Dat wordt weerlegd in het rapport.”

De burger betaalt

De kosten raken vooral de middeninkomens, maar ook de lagere inkomens. Wat er ook gezegd wordt over het bedrijfsleven, die de grootste klap zouden opvangen: het raakt vooral kleinere bedrijven en het wordt doorgerekend naar de burger. Lasten die voor bedrijven verhoogd worden, worden uiteindelijk door de burgers betaald. “Alle meerkosten van de energietransitie komen uiteindelijk terecht bij de burger: hoe je dat ook verdoezelt,” zegt Bolkestein, “het rapport benadrukt dat de wijze van verrekening van de kosten, grotendeels via de energierekening en buiten het overheidsbudget om, de mensen treft waar ze het kwetsbaarst zijn: in hun besteedbare inkomen.”

Energiearmoede

Bovendien staat onze welvaart op het spel. “Ook de economie wordt in het hart getroffen,” aldus Bolkestein: “…namelijk in de omzet van het MKB, de banenmotor van het land en het anker van onze sociale structuur.” In Duitsland is er reeds sprake van Energiearmut: een half miljoen huishoudens zijn afgesloten van energievoorziening: een doemscenario dat ook in Nederland dreigt te ontstaan.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Klimaatakkoord

Het beleid dat uit het Energieakkoord volgt, heeft al ingrijpende consequenties voor het inkomen van de Nederlandse burger. Maar in vergelijking met het Klimaatakkoord is het nog maar een eerste opstapje. In tegenstelling tot de belangrijkste doelstelling in het Klimaatakkoord, de opvolger van het Energieakkoord, is CO2-reductie helemaal geen doelstelling van het Energieakkoord. Sterker nog: bepaalde maatregelen leiden juist tot meer CO2-uitstoot. Zoals bijvoorbeeld de verbranding van biomassa, die meer CO2 uitstoot dan steenkool. De klimaattafels hebben een nieuw beleid in de steigers gezet, wat tot grote onrust en verdeeldheid in de samenleving leidt.

Ecototalitarisme

Het Energie-en Klimaatakkoord streven verschillende doelstellingen na: die eerste streeft immers naar meer groene energie, terwijl de tweede de uitstoot van CO2 moet tegengaan. Naast dat er op klimaat dus inconsequent beleid wordt gevoerd, is de nagestreefde vermeden opwarming bovendien zo klein dat zij niet eens meetbaar is (!). De Groene Lobby wil niettemin het Nederlandse volk de kant van een Groene dictatuur opdrukken, zonder de burgerlijke vrijheden en zelfstandigheid, om zelf te bepalen in welke auto je rijdt en wat voor een vlees je eet. Is de publieke mening hiertegen gekant? Dat is dan jammer voor de democratie.

De energiemaatregelen van de regering zijn peperduur en beperken onze vrijheid verregaand. Terwijl ze niets bijdragen aan een beter milieu! Teken daarom vandaag nog de petitie aan Mark Rutte, zodat hij het desastreuze klimaatbeleid onmiddellijk stopt:

Geen groene gekte, Rutte stop klimaatdwang!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 09:39

Doneer