De belangrijkste reden om te strijden tegen windturbines

De belangrijkste reden om te strijden tegen windturbines

THEMA'S:

Bijna 3.000 windturbines staan er nu in Nederland. Samen zijn ze goed voor jaarlijks nog geen 1% van het totale stroomverbruik in Nederland. Geen wonder dat klimaatlobbyisten ijveren voor flink bijbouwen van windmolenparken in zee en op land. De Groene Agenda stelt immers dat in 2050 de energievoorziening helemaal duurzaam moet zijn.

Geen draagvlak

Een groot probleem voor de klimaatideologen is dat Nederlandse burgers geen heil zien in windturbines in hun eigen omgeving. Die verpesten het landschap, doen de huizenwaarde dalen, jagen toeristen weg, maken lawaai, doden vogels, en hebben in het algemeen een negatieve impact op de lokale cultuur. De plaatsing van windturbines kan vrijwel nooit op voldoende draagvlak onder de bevolking rekenen. Daarom moeten nationale en lokale overheden steeds vaker naar ondemocratische maatregelen grijpen om hun groene beleid erdoor te krijgen.

Ondemocratische wegen

Zoals in New York in de Verenigde Staten, waar de Democraten recentelijk via een slinkse omweg wetgeving doordrukte die hen in staat stelt om grote windparken te bouwen zonder met de lokale bevolking te overleggen. Maar ook in Amsterdam, waar de zogenaamde bewonerscoöperatie, die de belangen van omwonenden zou moeten verdedigen, niet uit omwonenden bestond, maar enkel uit GroenLinks-politici en andere belanghebbenden. En in Noord-Holland, waar een inwonersreferendum over windturbines en zonnepanelen door de coalitiepartijen in de Provinciale Staten geblokkeerd wordt.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Hoge kosten

Naast de grieven van direct betrokken burgers zijn er tal van andere bezwaren tegen windturbines. Bijvoorbeeld de hoge kosten. Voorstanders snoeven vaak dat windenergie steeds goedkoper wordt en dat windturbines zichzelf inmiddels na enkele jaren terugverdiend hebben. Maar het lijkt erop dat de berekeningen onder die conclusies gebaseerd zijn op veel te rooskleurige cijfers.

Onderhoud is duur

Professor Gordon Hughes van de Universiteit van Edinburgh toonde namelijk in een onderzoek aan dat windenergie de afgelopen twee decennia helemaal niet goedkoper geworden is, maar juist duurder. Dat komt onder meer door hogere onderhoudskosten van nieuwe, grotere type windturbines – onkosten die bovendien flink stijgen naarmate de turbines ouder worden. Oude windmolens kosten bijvoorbeeld meer dan 800.000 euro per jaar aan onderhoud, wat in Nederland zou neerkomen op jaarlijks 2,5 miljard euro! Let wel, dat zijn alleen onderhoudskosten. Daar komen de kosten voor aanschaf, bouw en afbraak nog bij.

Windmolen wiek scaled

Misplaatst vertrouwen

Andere bezwaren zijn de geringe invloed op de CO2-uitstoot (aangenomen dat CO2 schadelijk is voor het klimaat), de schade die het mijnen van benodigde zeldzame metalen aan het milieu toebrengt, de niet-recyclebare wieken die daarom in de grond begraven moeten worden, de slachting onder vogels en zeedieren, en vooral ook de onbetrouwbaarheid van windenergie. De huidige energiecrisis in tal van landen wereldwijd kan niet los gezien worden van het misplaatste vertrouwen in zogenaamde ‘hernieuwbare energie’.

Aanval op christelijke beschaving

Maar het belangrijkste bezwaar is dat windturbines een regelrechte aanval zijn op de christelijke beschaving in Nederland. Dat klinkt gek, maar het is waar. Een van de voorwaarden van beschaving is namelijk een ontgonnen, d.w.z. een door de mens op de natuur veroverd, grondgebied. Dat is in ons land grotendeels door christelijke monniken gerealiseerd in het eerste millennium na Christus. Het heeft een uniek type landschap opgeleverd, met lange vergezichten over vlak land, met dijken, sluizen, bruggen, kanalen, en kaarsrechte bomenrijen langs ingepolderd akkerland.

Autumn 2010575rechtvrij

Urbanisatie van het platteland

Dit unieke landschap wordt grondig verpest door de boven alles uittorende, onnatuurlijk gevormde, opzichtig bewegende structuren van windturbines. Het esthetische resultaat van het eeuwenlange werk van de vergeten monniken die ons land maakten, wordt door de reusachtige turbines teniet gedaan. Ze nemen het gevoel van rust weg dat je in de natuur ervaart en vervangen dat met een gevoel van onbehagen. Het verschil tussen de drukte van de stad en de natuurlijke rust van het platteland wordt hierdoor grotendeels ongedaan gemaakt. Windturbines zorgen in die zin voor verstedelijking van het platteland.

Wraak op plattelanders

Het is niet uitgesloten dat deze verstedelijking een bewust doel is van de groen-liberale D66- en GroenLinkstypes, die meestal in de stad wonen en weinig op hebben met de plattelandse cultuur en mentaliteit. In hun uitspraken hoor je vaak nauw verholen minachting voor de ‘nog niet geëmancipeerde’ plattelanders. Het windmolenbeleid dat in de grote steden wordt bedacht maar daarbuiten uitgerold, kan een soort wraak zijn op de plattelanders die niet wakker liggen van de vermeende klimaatverandering.

Windmolens NL 2 scaled

Recht op privé-eigendom

De verminking van ons unieke landschap en de verstedelijking van ons platteland zijn aanvallen op onze christelijke beschaving. Maar de windturbines betekenen ook een aanslag op een andere voorwaarde voor een christelijke beschaving, namelijk het recht op privé-eigendom. De groene agenda wordt namelijk gefinancierd met ons belastinggeld. Nu heeft een overheid het recht om belasting te heffen, zolang dat het algemeen welzijn van een natie dient en zolang de hoogte van de belasting proportioneel is. Maar beide voorwaarden gaan hier niet op. Ons land is niet gebaat bij klimaatbeleid dat gebaseerd is op een valse ideologie. De belastingen in onze praktisch-socialistische staat gaan daarnaast alle grenzen te buiten. Zo maakt de overheid met zijn hoge belastingen om een groene agenda door te drukken ernstige inbreuk op ons recht op privé-eigendom.

Grootste drijfveer

Er bestaan talloze praktische bezwaren tegen het gebruik van windturbines. Nederlandse burgers hebben daarom alle reden om er tegen in het geweer te komen. Maar de belangrijkste reden om tegen windmolens te strijden is dat ze een aanval vormen op onze christelijke cultuur en beschaving. Uiteindelijk moet dat onze grootste drijfveer zijn om deze gedrochten – en de groene agenda in zijn geheel – uit ons land te bannen.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Laatst bijgewerkt: 23 november 2021 10:55

Doneer