Bijbelverhaal bij boerenprotest toont de ware aard van stikstofpolitiek

Bijbelverhaal bij boerenprotest toont de ware aard van stikstofpolitiek

THEMA'S:

Het boerenprotest van woensdag in Stroe, bij Barneveld heeft een diepe indruk gemaakt op Nederland. Ook door de schrijnende verhalen van boeren, die vrezen voor de staatsroof van land dat al generaties in de familie is.

Koning liet oog vallen op land van boer

Eén boer deelde niet alleen zijn zorgen, ook plaatste hij wat nu gebeurt in het licht van de Heilige Schrift. Hij vertelde het verhaal van Nabot. Deze boer, zo lezen we in 1 Koningen 21, bezat een mooie wijngaard vlakbij het paleis van koning Achab. “Geef mij uw wijngaard,” zei de vorst. “Ik geef er u een betere voor terug, of wanneer ge dit liever hebt, de waarde in geld.”

Onteigend en gestenigd

Uitkopen dus, net als nu. Maar net als nu met de dreiging: wie niet meewerkt, wordt eenvoudigweg onteigend. Dat ondervond Nabot op wel heel dramatische wijze, toen hij weigerde “het erfdeel van mijn vaderen te geven”. De vrouw van Achab, koningin Izébel, liet hem valselijk beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. “En men bracht hem buiten de stad, waar hij dood werd gestenigd.”

Lees ook: 10 redenen om het socialisme af te wijzen

Bijbelse geschiedenis herhaalt zich

Het is een geschiedenis, zo zei de melkveehouder, die zich herhaalt in het Nederland van nu. “Dezelfde kwestie, grond die de overheid graag wil hebben. Dezelfde principes, een boer die zijn grond niet wil verkopen omdat zijn geschiedenis en zijn toekomst verbonden zijn aan die plek. Hoewel er in het huidige Nederland niet letterlijk gemoord wordt, sterft er iets in mij als boer.”

Profeet Elia roept de koning tot de orde

De melkveehouder legt Den Haag de keuze voor. “Wie wilt u zijn? Nabot, Achab of Izébel. Of, en die rol is er ook nog, die ene profeet die de overheid wijst op de dwaling.” Want nadat Achab zich meester gemaakt had van Nabots wijngaard, stuurde God de profeet Elia naar de vorst. “Op de plaats, waar de honden het bloed van Nabot hebben gelikt, zullen ze ook het uwe oplikken”, zei God via Elia. “Ik zal onheil over u brengen en u wegvagen; al wat man is in Achabs huis, slaaf of vrije, zal Ik uit Israël verdelgen.”

Bestel Groen is het nieuwe rood

Boetekleed

Pas door deze dreiging kwam koning Achab tot inkeer. Hij scheurde zijn mantel, trok het boetekleed aan en “liep peinzend rond”. Laten we hopen dat de Achabs en Izébels van vandaag eenzelfde berouw aan de dag leggen. Vooral nu er nog een weg terug is. Een weg die het privé-eigendom van boeren eerbiedigt, en daarmee ook Gods gebod “Gij zult niet stelen.”

Bovennatuurlijke bijstand

Want dat is stikstofpolitiek ten diepste: diefstal. Stelen door de staat. Het is een schending van een van de meest fundamentele principes van onze burgerlijke samenleving en onze christelijke beschaving. Dáár moeten we op wijzen. Keer op keer. Als de boeren het lot van Nabot voor ogen houden en in de geest van Elia spreken, zal hun protest zeker bovennatuurlijke bijstand krijgen.

COV WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 13:19

Doneer