Wie is toch de man achter Klaus Schwab?

Wie is toch de man achter Klaus Schwab?

THEMA'S:

Deze week vindt in Davos het World Economic Forum plaats. De bijeenkomst is wereldberoemd – of wereldberucht – geworden door de coronacrisis. Even beroemd is de drijvende kracht achter het WEF, de Duitser Klaus Schwab. Maar door wie laat Schwab zich inspireren?

Grenzeloze wereld

Schwab is wereldberoemd geworden tijdens de coronacrisis als opinieleider. De richting waarin hij wijst is een richting waar wereldleiders als Justin Trudeau, Mark Rutte, Joe Biden en Emmanuel Macron naartoe willen. Dat is een grenzeloze wereld. Zonder landsgrenzen, maar ook zonder mijn en dijn: geen privé-eigendom dus. Ook een wereld zonder gezinnen en huishoudens. Een wereld waarin de overheid overmachtig is, en dan liefst een overheid die in pas loopt met de groenrode nieuwe wereldorde. Wie wil weten hoe zo’n leven eruit ziet moet maar kijken naar communistisch China.

Twee mannen veranderden Schwabs leven

Waar haalt Schwab deze waanzin vandaan? De vraag is eerder: van WIE haalt Schwab deze waanzin vandaan? Zelf zegt Schwab in zijn boek The World Economic Forum: A Partner in Shaping History–The First 40 Years 1971 – 2010 dat er twee mannen zijn die zijn leven veranderd hebben. De eerste is Henry Kissinger, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Kissinger had en heeft een gigantisch netwerk. Alle deuren gaan voor hem open. Zijn steun aan het World Economic Forum in de jaren zeventig is beslissend geweest voor het welslagen ervan.

Schwab kissinger landscape

Klaus Schwab (rechts) met Henry Kissinger (links).

Henry Kissinger

Kissinger was de man die China opende voor de wereld, door warme diplomatieke banden aan te knopen met Mao Zedong, het monster dat tientallen miljoenen de hongerdood indreef. Kissinger maakte het moordregime van Mao respectabel en zelfs salonfähig. China werd het voorbeeld van een land van gelijkheid en later ook welvaart. Een belangrijke achtergrond van de huidige Chinaverheerlijking bij Westerse intellectuelen. Belangrijk ook was dat Kissinger een deken van zwijgen legde over de gruwelijke wandaden van Mao en zijn communistische handlangers.

Helder Camara

Maar wie is de tweede man die het leven van Schwab veranderd heeft? Dat is monseigneur Helder Camara. Camara was een katholieke aartsbisschop van Braziliaanse komaf, die leefde van 1909 tot 1999. Binnen de katholieke Kerk was hij een voorvechter van de bevrijdingstheologie, een stroming die de katholieke orthodoxie wil vervangen met revolutionair marxisme. Inclusief geweld, onderdrukking en klassenstrijd.

Domheldercamara

Dom Helder Camara

'Voorbeeld op cruciaal moment van mijn leven'

Schwab memoreert in een video: “Eén voorbeeld was voor mij waarschijnlijk een cruciaal moment in mijn leven. Ik reisde voor het eerst naar Brazilië, ontmoette een priester die in die tijd bekend stond als de priester van het arme volk. Zijn naam was Dom Hélder Câmara.” Later schreef Schwab: “Op het European Management Symposium van 1974 (het huidige WEF) trad Dom Hélder Câmara, de rooms-katholieke aartsbisschop van Olinda en Recife, Brazilië, op en versterkte daarmee de rol van het forum als platform voor provocerende maar vitale stemmen.”

"Oneerlijke verdeling"

Camara wierp zichzelf bij het World Economic Forum op als “de woordvoerder van twee-derde van de mensheid die te lijden heeft onder de oneerlijke verdeling van de natuurlijke hulpbronnen.” Schwab schrijft: “Dom Hélder voorspelde dat de ontwikkelingslanden op een dag de leidende economische machten zouden kunnen uitdagen en met hen in conflict zouden kunnen komen. Hij verweet multinationals dat zij een groot deel van de mensheid in erbarmelijke omstandigheden houden. Hij riep op tot een grotere sociale verantwoordelijkheid, een eerlijker verdeling van de rijkdom en een heroverweging van "de valse waarden van een 'verspilde maatschappij'" om welvaart voor alle mensen te bereiken.”

Domheldercamara wef

Dom Helder Camara spreekt op het World Economic Forum.

Communistische moordpartijen kregen theologische rechtvaardiging

Het is alsof je Jesse Klaver hoort spreken. Maar ook Fidel Castro, Mao Zedong en Che Guevera. Gewelddadige communistische revolutionairen die actieve steun kregen van Camara. Hun moordpartijen en roofpraktijken kreeg theologische rechtvaardiging en respectabiliteit door de bevrijdingstheologie die Camara uitdroeg. Deze theologie streeft de “bevrijding” van de armen na. Althans dat zegt het. Want de armen moeten het natuurlijk niet in hun hoofd halen om traditionele christelijke gezinswaarden uit te dragen en prijs te stellen op behoud van privé-eigendom. De armen moeten meewerken aan de communistische revolutie: een wereld zonder privé-eigendom, met absolute gelijkheid en een almachtige overheid. You will own nothing and be happy is immers het devies.

Paus Franciscus

Naast Schwab heeft Camara ook invloed uitgeoefend op paus Franciscus. Daaruit blijkt nog meer hoe belangrijk het is om de marxistische invloed van bevrijdingstheologie op de wereldleiders van vandaag te begrijpen. Bij zijn bezoek aan Brazilië in 2013 roemde Franciscus de impact van Camara. In zijn geschriften spreekt Franciscus de taal van de bevrijdingstheologie: “De voorkeursoptie voor de armen” komt er constant in terug. De paus is “Agenda Bijdrager” van het World Economic Forum en heeft meerdere aanbevelingsbrieven geschreven voor het WEF.

Banner coronacoup

Kerk veroordeelt ideeën achter Great Reset

Het is droevig te zien hoe de leider van de katholieke Kerk de Great Reset steunt. Terwijl de Kerk van oudsher de verdediger is van de christelijke beschaving. Als geen ander hebben pausen als Leo XIII en Pius XII de principes van subsidiariteit en echte vrijheid uitgedragen. Als geen ander hebben ze de socialistische ideeën achter de Great Reset veroordeeld. Tegen de communisten, maar ook tegen de fascisten.

Camara was fascist

Saillant detail daarbij is dat Klaus Schwabs leermeester Helder Camara zelf een fascist was in de jaren 1930. Hij was lid van de Hoge Raad van de Braziliaanse Integralistische Actie (BIA), een fascistische club. Dat was geen jeugdzonde, maar lag in directe lijn met zijn latere marxistische streven. "De prelaat van vandaag is dezelfde priester van gisteren", zei BIA-leider Plinio Salgado in 1966, toen Camara de bevrijdingstheologie uitdroeg. Een logische vaststelling als je inziet dat fascisme en socialisme twee loten aan dezelfde boom zijn: de Revolutie.

Domheldercamara integralist

Helder Camara spreekt zijn fascistische groepering toe.

Christelijke beschaving

De grootste vijand voor Camarra was de christelijke beschaving, zoals die uitgedragen wordt door de katholieke Kerk en vorm krijgt in soevereine koninkrijken maar ook in zelfstandige bedrijven en hechtte gezinnen. In deze beschaving wordt het recht op privé-eigendom erkend als een heilig recht. In deze beschaving is niet alles platgewalst door egalitaire staatsdwang, maar geldt er hiërarchie, traditie en subsidiariteit. Dit is het grootste obstakel voor de groenrode nieuwe wereldorde.

COV WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2022 09:53

Doneer