Massa-immigratie dwingt woningeigenaren woning goedkoper van hand te doen

Minister Hugo de Jonge (CDA) ontneemt woningbezitters recht om woning voor beste prijs te verkopen. (Foto: Roel Wijnants, via Flickr, CC BY-NC 2.0)

Massa-immigratie dwingt woningeigenaren woning goedkoper van hand te doen

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil woningbezitters via de gemeente dwingen hun woning te verkopen aan mensen met een laag- of middeninkomen.

Aanslag op privé-eigendom

Dit is een aanslag op het heilig recht op privé-eigendom, dat de grondslag vormt van een geordende christelijke samenleving. Het is ook in strijd met artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de EU. Wanneer woningeigenaren niet meer zelf kunnen bepalen aan wie zij hun woning verkopen, is die in feite gedeeltelijk al door de staat onteigend.

Groot maatschappelijk verzet

De nieuwe aanslag van Rutte IV op het privé-eigendom volgt op de grootschalige uitkoop en onteigening van Nederlandse boeren ten behoeve van woningbouw, die al op groot maatschappelijk verzet hebben geleid. De kans is groot dat daar nu het verzet van woningeigenaren nog bij komt. Te meer daar de regering studeert op 'verbetering' van de zgn. baatbelasting: dat is gemeentelijke belastingheffing naar aanleiding van - ongevraagde - verbeteringen van de omgeving, zoals rioolsanering of parkeerplaatsen, die omliggende huizen meer waard zouden maken.

COV WhatsApp-banner

Massa-immigratie gaat maar door

De ondermijning van het eigendomsrecht speelt zich af tegen de achtergrond van een doorgaande en stijgende massa-immigratie, die de woonruimteschaarste alleen maar verder opvoert en de regering, onmachtig of onwillig de immigratie te beperken, tot steeds draconischer inbreuken op het privé-eigendom verleidt. De reactivering van de ‘wet verplaatsing bevolking’ en de spreidingswet, die gemeenten dwingt grote getalen asielzoekers te huisvesten, bewijzen hoezeer de immigratie de eerste regeringsprioriteit is.

Ook ‘cruciaal beroep’ krijgt voorrang

Koopwoningen tot 355.000 euro, zowel bestaande als nieuwbouw, mogen straks niet meer aan iedereen worden verkocht. Dat is echter een grens waarmee in de toekomst ongetwijfeld geschoven zal worden, wat de onzekerheid over het privé-eigendom verder zal vergroten. Behalve aan immigranten zullen gemeenten zullen straks ook voorrang kunnen geven aan mensen met een ‘cruciaal beroep’, zoals leraren, verpleegkundigen en politie-agenten.

Steeds meer twijfels rijzen

Hoewel zich aanvankelijk een meerderheid voor het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aftekende, rijzen er bij steeds meer partijen twijfels. Niet alleen bij coalitie-partijen VVD en D66, maar ook bij BBB, JA21 en PVV. FvD is fel afwijzend. Gevreesd wordt o.a. dat de regeling de doorstroming zal belemmeren. Een twitteraar meent: "Dit is toch bizar? Als je je huis verkoopt en je krijgt biedingen van 330.000 en van 300.000 kan de gemeente straks bepalen dat je het bod van 300.000 aan moet nemen? Hoe kan een Kamermeerderheid hier voor stemmen?"

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 11:25

Doneer