ChristenUnie-minister volgt met ‘vleestaks’ de VN-klimaatagenda

Klimaatbelasting dreigt nu ook al voor uw dagelijkse lapje vlees. (foto: Wikimedia)

ChristenUnie-minister volgt met ‘vleestaks’ de VN-klimaatagenda

THEMA'S:

Henk Staghouwer, minister van Landbouw voor de ChristenUnie, onderzoekt de mogelijkheid van een ‘vleestaks’: extra belasting op vlees. Die belasting moet consumenten negatieve ‘prikkels’ geven en van het vlees af dwingen.

Landbouwbeleid moet ‘voedselbeleid’ worden

Dit komt niet uit de lucht vallen, vertelt de minister in een brief aan de Kamer. Hij geeft hiermee invulling aan de “voedselagenda” van een WRR-advies. Daarin dient het landbouwbeleid “geheroriënteerd” te worden als “voedselbeleid” dat zich richt op “ecologische houdbaarheid, gezondheid en robuustheid”. Met andere woorden, de vleestaks hoort thuis in dezelfde categorie als de warmtepomp en het gasverbod: het is ‘groene’ klimaatdwang. De voedselagenda is een submenu van de klimaatagenda.

Het gaat de minister niet snel genoeg

Tegelijk wil de landbouwminister ook een wettelijke regeling voor meer vleesvervangers in supermarkten wettelijk regelen. Tot dusver gaat het implementatie van de voedselagenda niet snel genoeg, reden waarom de ChristenUnie-minister eventueel wil inzetten “op andersoortige maatregelen die versnelling kunnen brengen, zoals normering en beprijzing” en zo “een echt grote slag maken in het dichterbij brengen van duurzame en gezonde voedselproductie en -consumptie”. Met andere woorden: de groene revolutionairen willen nu ook het traditionele menu van de Nederlander aanpakken.

‘Bijdragen aan klimaatdoelen’

De minister verheelt in zijn brief niet dat zijn vleestaks voortvloeit uit klimaatideologie. Hij wil daarmee bijdragen “aan de klimaatdoelen, het milieu en een goede gezondheid”. De vleestaks past, aldus de minister, in de Sustainable Development Goals, de SDG’s of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’, die de Verenigde Naties hanteren bij het doorvoeren van de klimaatagenda. Door het vlees duurder te maken, snijdt het mes aan twee kanten: de burger wordt in het groene spoor gedwongen, en de overheid haalt er nog geld mee binnen ook. Dat dit ideologische beleid echter indruist tegen de vrijheid van de Nederlandse burger en aan andere partijen zoals veehouders en slagers juist schade toebrengt, komt in de brief van minister Staghouwer niet aan de orde.

‘Opbrengst vleestaks mag niet naar boeren’

Bizar detail: je zou je nog kunnen voorstellen dat de opbrengsten van de klimaatsocialistische vleestaks gebruikt worden om de boeren te steunen. Volgens Kamerlid Lammert van Raan van de Partij van de Dieren (die uiteraard Staghouwers plan steunt) mag echter dit geld van de EU beslist niet daarvoor gebruikt worden. “Wij hebben dat eerder al laten uitzoeken en kregen te horen dat Brussel dat verbiedt. Het moet dus naar de algemene middelen.” Niet alleen legt de EU dus een klimaatagenda op, Brussel bepaalt kennelijk ook nog eens waar de opbrengsten voor gebruikt mogen worden.

Vleesvervangers verre van gezond

JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink vreest dat minister Staghouwer met zijn vleestaks de weg inslaat naar een “culinaire dictatuur” Andere Kamerleden verwijten de minister dat hij hiermee komt uitgerekend op een moment waarop de inflatie en de kosten van levensonderhoud toch al onverwacht hoog oplopen. Een vleestaks zal immers de boodschappen alleen maar duurder maken. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) wijst erop dat, in tegenstelling tot een lapje echt vlees, vleesvervangers vol kunstmatige smaak- en geurstoffen zitten om vlees te kunnen imiteren.

Laatst bijgewerkt: 30 maart 2022 19:02

Doneer