Vragenlijst over immigratie

Asielzoekers bestormen een trein richting Noordwest-Europa

Vragenlijst over immigratie

Vul nu de onderstaande vragenlijst in, waarvan de resultaten zullen worden aangeboden aan de Nederlandse regering. Zo kunt u uw stem laten horen over een thema waar nu veel discussie over bestaat, maar waarbij de stem van de burger nauwelijks gehoord lijkt te worden. Geef nu een duidelijk signaal af aan het kabinet Rutte!

Tien vragen omtrent de huidige immigratiegolf