Verkiezingsactie voor de Nederlandse cultuur, doe nu mee!

Verkiezingsactie voor de Nederlandse cultuur, doe nu mee!

We zien het elke dag op straat en in de media: onze Nederlandse cultuur wordt aangevallen.

Die dreigt in het niets te verdwijnen!

Zwarte Piet – zwarte Zwarte Piet - is hiervan het symbool.

Partijen als de PvdA en DENK (Kuzu & Öztürk) hebben de jacht op hem ingezet, vanaf het hoogste politieke niveau.

De maat is vol! Nog even en we kennen ons land niet meer terug.

Moskeeën verschijnen waar kerken verdwijnen. Islamitische klederdracht burgert in. Op straat raken ‘Nederlanders’ slaags over een mislukte staatsgreep in Turkije.

Hoe lang slikken we nog dat de ideologen van het multiculturalisme hier chaos en verwoesting invoeren?

Moet Nederland zich soms aanpassen aan immigranten en vluchtelingen, in plaats van andersom? Dit is een gevaar voor ons allemaal.

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart naderen. Nú moeten politieke partijen in actie komen.

De partijen moeten actief opkomen voor de Nederlandse cultuur, voor Zwarte Piet, voor onze levensstijl, waaraan we gehecht zijn.

Daarom heb ik een vragenlijst gestuurd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen, met de vraag of zij zich verbinden aan de strijd voor het behoud van de Nederlandse cultuur.

Bestel daarom gratis briefkaarten en stuur ze naar de fractievoorzitters, met het verzoek de vragenlijst van Cultuur onder Vuur in te vullen en zo zwart op wit te zetten wat zij voor de Nederlandse cultuur gaan doen!

(het bestelformulier staat onder aan deze pagina)

Van hun antwoord laten we onze stem afhangen!

Onze cultuur, onze waarden, onze tradities maken het immers mogelijk dat wij samenleven. Dat wij gezamenlijk een toekomst hebben.

Maar juist daarom nemen politiek-correcte extremisten die cultuur onder vuur. De politiek moet hier actief optreden!

Het debat over Zwarte Piet is het symbool van die strijd.

De cultuurvandalen hebben het echter niet enkel op Piet voorzien!

Ook Kerstmis gaat overboord. De publieke omroep heeft het over 'Samen december vieren'.

Basisscholen sturen klassen op excursie naar de moskee, waar ze islamitische gebeden doen. Maar naar een kerk, ho maar! Dat mogen islamitische kindertjes niet.

De politie zoekt mensen thuis op, als die kritiek hebben op de massa-immigratie. Alsof zij zich op een hellend vlak bevinden!

U ziet het: ons land ligt onder spervuur van politiek-correcte extremisten die ons - en zelfs onze kinderen - niet met rust laten!

Maar we verdedigen ons!

Help mee met de verdediging van de Nederlandse cultuur en bestel gratis briefkaarten om naar de politici te sturen!

Ik ben er zeker van dat wij deze crisis kunnen overwinnen. Vaker hebben vijanden ons land en onze identiteit proberen uit te wissen.

Denk aan de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog, de Fransen onder Napoleon en de Duitsers onder Hitler.

Iedere keer weer hebben wij overwonnen, omdat we samen pal stonden voor onze cultuur, voor onze traditie, voor onze vrijheid!

Vandaag moeten we dat opnieuw doen.

Cultuur onder Vuur wil zich de komende weken met kracht voor onze cultuur inzetten.

- We gaan politici de druk van hun kiezers laten voelen door meer dan 100.000 aan hen gerichte briefkaarten te verspreiden. Bestel alvast briefkaarten, voordat ze op zijn!

- We gaan de verkiezingsactie voor de Nederlandse cultuur via internet bij meer dan een miljoen mensen onder de aandacht brengen.

- We zullen de antwoorden van de politici benutten voor een media-offensief voor de Nederlandse cultuur op radio en tv, in kranten en tijdschriften.

Ik wil u vragen of u mij wilt helpen. Als u gratis 1, 5 of 10 kaarten bestelt en opstuurt, wordt de druk op politici verhoogd!

Als de politici bedolven worden onder kaarten, moeten ze wel kleur bekennen.

Nu heeft u de unieke gelegenheid zich direct tot de politici te wenden en druk op hen uit te oefenen.

Eis door uw briefkaart dat de fractievoorzitters onze vragen beantwoorden. Dat zij vastbesloten opkomen voor de Nederlandse cultuur en tradities.

We moeten de verkiezingsstrijd benutten om druk op de politici te zetten. Er hangt verandering in de lucht!

Politici moeten voelen hoe urgent hun kiezers het opkomen voor de Nederlandse cultuur vinden.

Bestel vandaag nog kaarten om naar de politici te sturen, zodat die zich committeren aan de verdediging van de Nederlandse cultuur!

Het einddoel is het volledig behoud van eigen land en cultuur. Daar gaan we voor!

Met strijdbare groet,

Hugo Bos

Campagneleider "Cultuur onder Vuur"

P.S. We moeten vóór de verkiezingen voor de Tweede Kamer eisen dat de fractievoorzitters vastbesloten opkomen voor de Nederlandse cultuur.

Bestel daarom nu kaarten om aan de politici te sturen. Zij moeten zich helder uitspreken over hun standpunt. Alle Nederlanders hebben er recht op dat te weten!

Dit is de vragenlijst van Cultuur onder Vuur, gestuurd naar de fractievoorzitters om in te vullen:

Wilt u druk zetten op de fractievoorzitters, zodat ze de vragenlijst invullen en uitspreken wat ze gaan doen voor de Nederlandse cultuur? Bestel dan nu briefkaarten en stuur ze op naar de politici!

Als wij de fractievoorzitters bedolven onder kaarten, komen ze niet onder invullen uit!

Met de briefkaarten stuur ik ook adressen van de fractievoorzitters mee, zodat u de briefkaarten naar hen kan opsturen.

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De briefkaarten zijn gratis. Wilt u ons meehelpen met de kosten?