Teken tegen het hoofddoekje bij het politie-uniform!

Dankzij het aangekondigde hoofddoekverbod bij het politie-uniform, waar Cultuur onder Vuur al sinds 2017 voor knokt, zal dit voorlopig geen Nederlands straatbeeld worden.

Teken tegen het hoofddoekje bij het politie-uniform!

Hoe blind zijn onze bestuurders? Zelfs bij de politie dreigt nu de islamisering door te breken. Niemand minder dan de hoofdcommissaris van Amsterdam stelt voor het islamitische hoofddoekje aan het politie-uniform toe te voegen. Je vraagt je af of de veiligheid van uw en mijn kinderen bij zulke naïeve mensen wel in goede handen is. Moet het Nederlandse politie-uniform zich aan de islam aanpassen? Uitgerekend de islam? Terwijl dit uniform bij uitstek voor onpartijdigheid dient te staan! Erik Akerboom, hoogste chef van de Nationale Politie, probeert de ophef hierover te sussen: hij zegt nu dat er “voorlopig” nog geen hoofddoekje komt. Maar u en ik weten precies wat dat betekent: de invoering wordt alleen maar uitgesteld. Als we niets doen zal de elite met een ander voorstel komen om het hoofddoekje bij de politie alsnog in te voeren. Ze gaan net zolang door tot ze hun zin hebben. Tenzij er nu direct een ferm en vastbesloten protest komt. Alleen dat kan de sluipende zelfislamisering van de politie tot staan brengen. Daarom is het zo belangrijk dat u vandaag nog onze petitie aan politiechef Erik Akerboom tekent. Sluit u aan bij het protest tegen het hoofddoekje bij de politie en onderteken de petitie.

Want de politie mag niet islamiseren: het Nederlandse uniform moet neutraal blijven! Invoering van het hoofddoekje zou de politie niet alleen ongeloofwaardig maken, het zou een ten hemel schreiende discriminatie van anderen betekenen. Denk bijvoorbeeld aan de Amsterdamse tramconducteur die als christen uit Egypte was gevlucht. Om zijn hals droeg hij een klein gouden kruisje. Elf jaar lang, zonder enig probleem. Opeens mocht dat kruisje niet meer. Maar moslima’s mochten hun hoofddoek gewoon blijven dragen! Het protest van de conducteur vond zelfs bij de rechter geen gehoor. Door vijanden van de Nederlandse tradities en levenswijze wordt dus openlijk met twee maten gemeten. Zij bestrijden de eigen christelijke cultuur, maar bevorderen de wezensvreemde islam en houden die de hand boven het hoofd. Precies deze islamisering dreigt zich nu ook van het politie-uniform meester te maken. Hiertegen past slechts vastbesloten verzet. Onderteken daarom de petitie en stuur die in de retourenvelop aan ons terug. Het moet Akerboom als hoofd van de Nationale Politie glashelder gemaakt worden dat er géén draagvlak voor het hoofddoekje is en dat dit ook niet zal komen. Voorstanders van het hoofddoekje wijzen graag op de onschuld van dit kledingstuk. Dat is misleiding: het hoofddoekje dat moslima’s dragen, is niet het hoofddoekje dat onze moeders en grootmoeders droegen. Het heeft een betekenis waar in islamitische landen op leven en dood om wordt gevochten, juist omdat men daar weet waar het voor staat. “Als tolerante Nederlanders zijn we geneigd te denken dat de sluier een onschuldig lapje stof is. Dat klopt niet. 55 procent van de stellen waarvan de vrouw een hoofddoek draagt, is fundamentalistisch.” Dat zegt onderzoeker prof. Ruud Koopmans. Het hoofddoekje is volgens hem de betrouwbaarste voorspeller van fundamentalisme en radicalisering die we hebben. Moet dat dan deel uitmaken van het politie-uniform? We mogen het hoofddoekje bij de politie niet accepteren. Het wijst vooruit naar de islamitische samenleving, waarin de vrouw onderworpen is. Een samenleving waar de islamitische wet heerst, de sharia. Islamitische rechtbanken zien daarop toe. Willen we dat? De islamitische wet spoort op wezenlijke punten niet met de Nederlandse wet: en dat is de enige wet die de politie moet handhaven. Daarover mag geen enkele dubbelzinnigheid ontstaan. Het is van de gekke als politieagentes zich tooien met een kledingstuk dat naar de islamitische wet verwijst. Dit mag en zal niet gebeuren! Teken daarom vandaag nog de petitie aan de chef van de Nationale Politie. Laten we iedere twijfel wegnemen over wat Nederlanders van de politie verwachten. Geen hoofddoekjes! Daartoe is het nodig dat we onze actie tegen het hoofddoekje zo breed mogelijk bekend maken en het opinieklimaat veranderen. Ik wil de komende weken voor deze petitie reclame maken.
  • Ik zou meteen 20.000 andere burgers kunnen aanschrijven als ik daarvoor de benodigde financiële middelen had.
  • Na het versturen van de eerste 20.000 is mijn doel 50.000 of zelfs 100.000 nieuwe adressen aan te schrijven en hen uit te nodigen deel te nemen aan deze actie van Cultuur onder Vuur.
  • Bijzonder intens zal ik op internet werven voor de petitie, zowel op de sociale netwerken (Facebook enz.) als via e-mail campagnes.
  • Met uw financiële ondersteuning kan ik het internet overspoelen met advertenties en banners van deze actie, en op die manier een vastberaden tegenbeweging opwekken.
Hoe urgent de zaak is blijkt uit het feit dat zojuist een politiewoordvoerster het hoofddoekje wéér op de agenda heeft gezet. Zelfislamisering weet van geen ophouden. Het hoofddoekje bij de politie is echter nog geen feit. De elite wacht af in de hoop dat het rumoer bedaart. Daarom is het van fundamenteel belang juist nu de stem van de bevolking te laten horen. Telkens blijkt: politici en topambtenaren zetten hun eigen ideeën door, totdat het publiek zich massaal tegen hen keert. Pas dan zullen ze zich gewonnen geven. Help mij daarom met deze petitie zoveel mogelijk mensen te bereiken. Als u en ik niets ondernemen, gaat de leiding van de politie gewoon verder met haar plan het hoofddoekje door te drukken. We hebben grote kans deze strijd te winnen en een definitief einde te maken aan de plannen voor het hoofddoekje. We zagen al hoe politiebaas Akerboom geschrokken is van de eerste golf van verontwaardiging. Help mij daarom deze petitie te verspreiden en overweeg daarbij een gift van €10,- €20,- €50,- of €100,-. Ik ben er zeker van dat een aanzienlijke meerderheid van de Nederlanders uw en mijn verontwaardiging deelt. Maar velen zijn nog niet op de hoogte. Hen moet ik zien te bereiken. Samen krijgen we Nederland op de been tegen het hoofddoekje. De successen van Cultuur onder Vuur bewijzen dat het kan. Onze websites trekken vele bezoekers, in totaal al meer dan 100.000! Kranten van De Telegraaf tot De Volkskrant, maar ook de regionale bladen weten mij te vinden. Dat geeft mij een extra podium om de Nederlandse christelijke cultuur te verdedigen. Het multiculturalisme is tegen vastberaden verzet niet opgewassen. Dat blijkt keer op keer. Ons land beweegt zich naar een beslissend punt. Het hoofddoekje bij de politie zou een doorbraak betekenen, maar in de verkeerde richting. Daarom mogen u en ik het nu niet laten afweten. Mobilisering van de publieke opinie is mogelijk en noodzakelijk. Ik ga die opzetten, met uw steun! Overweegt u daarom een gift van €10,- €20,- €50,- of €100,- zodat voor deze heilloze ontwikkeling bij de politie bijtijds een stokje gestoken wordt. Nederlanders houden van orde en gezag. Maar die moeten niet gebaseerd zijn op de sharia, maar op onze christelijke geschiedenis van vrijheid in verantwoordelijkheid. Daar doe ik het voor. U ook? Met strijdbare groet, Hugo Bos, campagneleider Cultuur onder Vuur P.S. Nederland is geen kandidaat voor het kalifaat. Bij het politie-uniform past geen hoofddoekje dat naar de sharia verwijst. Van bovenaf probeert men dit hoofddoekje er bij de politie door te drukken. Hiertegen past slechts een vastbesloten protest vanuit de bevolking bij politiechef Erik Akerboom. Onderteken daarom vandaag nog de petitie. Help mij bij het verspreiden van deze petitie door uw edelmoedige gift van €10,-, €20,-, €50,- of €100,-.