Stop het 'bidden' van schoolkinderen in de moskee!

Stop het 'bidden' van schoolkinderen in de moskee!

Terwijl veel van onze politici dagelijks verkondigen dat ons land liberaal moet zijn en open voor alle culturen, ontwikkelen onze scholen zich tot ware indoctrinatieplaatsen van de islam.

• Wist u dat Nederlandse schoolkinderen op excursies moeten 'bidden' in de moskee?

• Wist u dat kinderen daar leren naar Mekka te buigen?

Wist u dat ze daarbij leren de woorden Allah Akbar te zeggen, de woorden die dagelijks gebruikt worden door terroristen als zij hun bloedige misdaden plegen?

• Wist u dat de overheid erop toeziet dat deze excursies naar de moskee gehouden worden, terwijl de ouders niets gevraagd wordt?

Samen kunnen we dit schandaal stoppen. Nederland is een christelijke natie en geen islamitisch kalifaat.

Daarom is het zo belangrijk dat u aan dit initiatief deelneemt en onze internetpetitie tekent.

Teken hieronder de petitie tegen 'bidden' in de moskee door Nederlandse schoolkinderen!

Scholen zijn gevoelig voor openbaarheid op dit punt, omdat ze heel goed weten dat moskeebezoek bij ouders omstreden is.

Evengoed zijn deze islamiseringspraktijken intussen wijd verbreid. [showhide type="post" more_text="Verder lezen..." less_text="Verberg tekst"] Eenfilmpje van een klas uit Ommen laat zien hoe kinderen voorovergebogen ‘bidden’ in een moskee. Het ging viraal op internet. Uit heel de wereld komen er verontwaardigde reacties op.

Cultuur onder Vuur deed onderzoek en vond meteen al een aantal andere scholen die zich aan deze praktijken schuldig maken.

Je kunt duidelijk zien hoe kinderen zich in de moskee in gebedshouding moeten opstellen. We tonen de bewijzen op de website die we hiervoor geopend hebben.

Als u hier klikt, ziet u de Essesteijnschool in Voorburg, met kinderen die ‘bidden’ met het voorhoofd op de grond in de richting van Mekka. Alles onder leiding van een imam.

Soortgelijke ‘gebedsfoto’s’ vindt u hier van de Nutsschool in Oldenzaal.

Samen kunnen we dit stoppen.

Samen kunnen we een golf van verontwaardiging opwekken om aan deze indoctrinatie een einde te maken.

We zullen deze scholen duidelijk maken dat moskeebezoek een ongehoord schandaal is!

Daarom is het zo belangrijk dat u vandaag nog onze petitie aan de scholen op internet ondertekent.

Teken hieronder de petitie tegen 'bidden' in de moskee door Nederlandse schoolkinderen!

Help u ons alstublieft ook om deze actie aan zoveel mogelijk Nederlanders bekend te maken met uw edelmoedige gift van €15, €20, €50 of €100,-.

Er staat veel op het spel. De gekte van dit tirannieke multiculturalisme verbreidt zich met onverbiddelijke vastbeslotenheid.

Onderwijzers melden dat de onderwijsinspectie hen hierop controleert. Scholen worden berispt als ze niet vaak genoeg de moskee bezoeken. Dit is onaanvaardbare overheidsbemoeienis ten gunste van de islam.

Zover zijn we dus al. Dit is sluipende islamisering onder het hoofdje ‘burgerschapskunde’. Maar de foto’s en filmpjes bewijzen dat het veel verder gaat dan informeren.

We mogen tegenover deze islamisering van onze scholen en ons land niet met de armen over elkaar blijven zitten. De Nederlandse cultuur is gebaseerd op christelijke waarden, niet op islamitische.

Daarom vraag ik u aan dit belangrijke initiatief mee te doen en onze internetpetitie te ondertekenen. Daarmee gaan we scholen op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

Teken hieronder de petitie tegen 'bidden' in de moskee door Nederlandse schoolkinderen!

Help ons alstublieft ook met deze petitie zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Met uw gift van €15, €20, €50 of €100,-kunnen we gezamenlijk een wal opwerpen tegen de islamitische indoctrinatie van onze kinderen.

Met strijdbare groet,

Hugo Bos

Campagneleider "Cultuur onder Vuur"

P.S. Onze scholen ontwikkelen zich tot indoctrinatieplaatsen van de islam. Aan het ‘bidden’ van schoolkinderen in de moskee moet een eind komen.

Sluit u aan bij ons protest tegen het ongevraagd brengen van schoolkinderen naar de moskee!

Daarmee draagt u bij aan de verdediging van de Nederlandse cultuur. U kunt ons werk extra ondersteunen met uw edelmoedige gift van €15, €20, €50 of €100,-.[/showhide]

Petitie tegen het 'bidden' van schoolkinderen in de moskee

Geachte schoolbesturen,

Er moet een eind komen aan de islamisering en indoctrinatie via school, zoals het islamitisch laten 'bidden' van Nederlandse schoolkinderen tijdens excursies naar de moskee.

Het is uit den boze dat kinderen daar leren met hun voorhoofd op de grond te buigen naar Mekka, onder leiding van een imam. Laat staan dat zij daarbij de woorden ‘Allahu Akbar’ leren, de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.

De Nederlandse cultuur is gebaseerd op christelijke waarden, niet op de islamitische.

Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal. Scholen zijn geen indoctrinatieplaatsen van de islam. Daarom eis ik een onmiddellijk einde aan de genoemde praktijken en aan het 'bidden' in de moskee door Nederlandse schoolkinderen.

Hoogachtend,

(Deze petitie is verlopen.)