Stop de onteigening van ons spaargeld!

Stop de onteigening van ons spaargeld!

U slaat in 2018 de krant open: een nieuwe financiële crisis heeft Nederland getroffen.

• Alle banktegoeden zijn bevroren. U kunt niet meer pinnen.

• De garantie van De Nederlandsche Bank (tot €100.000,-) blijkt plotsklaps afgeschaft!

• Waar is uw geld, mijn geld gebleven? De EU sluist het weg. We hebben machteloos het nakijken.

Een nachtmerrie? Zeker! Onrealistisch? Nee: keiharde werkelijkheid!

Deskundigen waarschuwen indringend: het nieuwe kabinet Rutte III heeft als eerste daad het referendum afgeschaft. Dat moet de weg vrijmaken voor de agenda van Brussel.

Die agenda is: een transferunie. Dat betekent – kort gezegd - dat u en ik gaan delen in de schulden van Griekenland en Italië.

Dit gaat u en mij niet alleen ons pensioen kosten, maar ook onze banktegoeden!

We moeten hier nú een stokje voor steken. Teken daarom vandaag nog de petitie aan de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. De regering moet de tentakels van Brussel onmiddellijk afkappen. Nederlanders blijven baas over hun eigen geld!


Petitie aan: mr. Wopke Hoekstra, minister van Financiën

Stop de onteigeningen van ons spaargeld!

Geachte heer Hoekstra,

Spaarzin is een traditionele Nederlandse deugd. Die wordt ondersteund door een

oude en degelijke traditie van betrouwbaar bankieren.

Spaartegoeden worden vanouds gegarandeerd door De Nederlandsche Bank: het

depositogarantiestelsel. Daardoor bleven Nederlandse spaarders rustig bij de crisis

van 2008. Zij wisten hun bezit in goede handen.

Experts maken zich nu grote zorgen over plannen van de EU, die neerkomen op het

creëren van mogelijkheden om Nederlands geld over te hevelen naar andere landen.

De ontwikkeling van de EU naar een transferunie ondermijnt echter op een

doorslaggevende manier de zeggenschap over de eigen banktegoeden. De experts

spreken zelfs van een stille onteigening.

Daarom doe ik een dringend verzoek op u als minister van Financiën alles in

het werk te stellen om het beheer over onze banktegoeden volledig in

Nederlandse handen te houden. De Nederlandsche Bank moet daar garant voor

blijven staan.

De EU mag nooit zeggenschap krijgen over onze banktegoeden. Dit zou grote

maatschappelijke onrust creëren. Nederlandse banktegoeden en pensioengelden

zijn het volledig eigendom van de Nederlanders en dat moeten zij blijven.

Hoogachtend,


“De spaarders in Noord-Europa worden praktisch onteigend”, zegt expert Derk Jan Eppink in De Telegraaf. De rekening van de euro “wordt betaald door de Nederlandse spaarders en gepensioneerden”

Dit is allemaal het gevolg van een “meesterstreek” van Italië. Dat heeft in 2011 met president Mario Draghi de Europese Centrale Bank (ECB) in handen gekregen.

Deze Italiaan met als bijnaam ‘Supermario’ laat al jaren achtereen miljarden euro’s bijdrukken.

De gevolgen lijken plezierig. De rente wordt laag. Geld is goedkoop. Dat is doping voor de economie, die dan ook lekker draait. Zolang het duurt.

Want doping heeft bijwerkingen. Fijn voor wie op de pof leeft. Maar zuur voor wie spaart voor zijn oude dag en merkt dat zijn geld geen rente meer oplevert.

Intussen helpt de Europese Centrale Bank de tekortlanden door hun schulden met het bijgedrukte geld op te kopen. Zo stromen onze euro’s almaar van noord naar zuid en verdwijnen in de bodemloze putten van de Middellandse Zeelanden.

Van een onafhankelijke ECB is allang geen sprake meer, oordeelt de econoom prof.dr. Ernst-Joachim Mestmäcker.

Italië, het vaderland van Draghi, is al zo goed als failliet. Geen wonder dat Supermario de pers laat draaien!

Dit moet ophouden. Teken daarom vandaag de petitie aan Wopke Hoekstra, minister van Financiën!

Europese politici blijven Draghi steunen. Ze moeten wel. Italië is de derde economie van de eurozone. Wanneer die crasht, stort het hele euro-kaartenhuis in.

Intussen wordt de ECB door het overnemen van al die slechte schulden zelf een zombie bank. Draghi dekt dat toe door opnieuw de drukpers aan te zetten. Tientallen miljarden euro’s per maand!

Iedereen begrijpt dit niet eindeloos goed blijft gaan.

Daarom willen Europese politici met de EU snel doorschakelen naar een nieuwe fase: de transferunie. Wat betekent die ‘oplossing’?

De schulden van de anderen worden ook de onze! Ze kunnen dan betaald worden met uw en mijn geld! Zelfs onze pensioenen zijn dan niet veilig meer.

Omdat een schuldengemeenschap het hele financiële stelsel kan doen wankelen, probeert de ECB nu de bevoegdheid te krijgen om uw en mijn banktegoeden te bevriezen.

Tegelijk wil de ECB het garantiestelsel voor bankrekeningen tot €100.000,- op de helling zetten. Hoe kunnen we zo ons vertrouwen in banken bewaren?

De degelijke Nederlandse banktradities worden genadeloos doorkruist. Ten koste van uw en mijn financiële zekerheid.

“Kleine spaarders zullen worden geruïneerd”, waarschuwt ook een grote Duitse beleggings- en investeringsfirma op zijn website.

Teken daarom vandaag nog de petitie aan Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. Stop deze onteigening!

Daarnaast is absoluut nodig dat we zoveel mogelijk Nederlanders van het gevaar bewust maken. Ondersteun mijn actie daarom met een gift.

De rampzalige koers van de ECB wordt gesteund door de Franse president Macron. Diens sluwe plannen komen allemaal op hetzelfde neer: overheveling van ons geld.

Ook de Nederlandse politiek gaat erin mee. Derk Jan Eppink spreekt over een “goedgelovig Nederland” dat zich laat “zakkenrollen” door graaierig Brussel.

Onze regering slaapwandelt de afgrond in. Daarom moeten we Den Haag nu wakker schudden!

Niemand pakt dit op. U en ik moeten het voortouw nemen.

Ik wil deze petitie snel aanpakken, maar ook zo breed mogelijk. Het besef moet doordringen dat onze banktegoeden en oudedagvoorzieningen op het spel staan.

Of willen we wachten tot de onteigening een feit is?

• Ik kan meteen 20.000 andere burgers aanschrijven, als ik daarvoor de benodigde financiële middelen krijg.

• Bijzonder intensief zal ik op internet werven voor de petitie, zowel op de sociale netwerken (Facebook enz.) als via e-mail campagnes.

• Met uw financiële hulp kan ik het internet vol zetten met advertenties van deze actie en zo Den Haag laten weten dat Nederlanders niet met hun banktegoed laten sollen.

• Ik voer al gesprekken met een groot landelijk tijdschrift over het insteken van deze petitie in hun economiekatern.

We staan sterk, omdat ons uitgangspunt helder is: niemand anders mag over ons geld beschikken dan wijzelf.

Teken daarom vandaag nog de petitie aan Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. Hij moet nu ingrijpen!

Brussel denkt zijn agenda stilletjes door te kunnen voeren, nu het economisch goed gaat. Daarom wil ik er in 2018 meteen de schijnwerper van de publiciteit op zetten!

De eurocraten rekenen erop dat het publiek nu toch geen belangstelling heeft.

Maar als we de mensen duidelijk maken dat het om hun eigen spaartegoeden en pensioenen gaat, kunnen we Brussel nog lelijk op zijn neus laten kijken!

Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat werken. We kunnen zowel de politiek als de publieke opinie bewust maken van de monetaire val waar we anders inlopen.

Om eigen land en cultuur te behouden, moeten Nederlanders baas blijven over eigen spaargeld. Daar gaan wij voor!