Premier Rutte, laat GroenLinks links liggen!

Het eeuwig wijzende vingertje van GroenLinks. Bron: YouTube.

Premier Rutte, laat GroenLinks links liggen!

Deze petitie is verlopen.

De uitslag van de verkiezingen is helder.

Nederlanders willen dat hun cultuur verdedigd wordt en niet door multiculti-fanatici verwoest!

Wat doet premier Rutte echter?

Hij flirt met de grootste vijanden en haters van ons land en onze cultuur. Met GroenLinks!

Wij, de kiezers, hebben het nakijken!

We moeten dit kolossale verraad aan ons land, onze cultuur en onze toekomst tegenhouden.

GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt hoezeer het ons land en onze christelijke tradities haat.

• Neem Zwarte Piet. GroenLinks noemt “Zwarte Piet erger dan kindbruidjes”. Liever de islam dan de eigen cultuur!

• Kerstmis is volgens GroenLinks een “rotfeest”.

• Ergst van al: Groenlinks staat te popelen om asielzoekers te verwelkomen. Dit terwijl een massale vloedgolf van Afrikanen op Nederland afkomt.

Teken daarom vandaag nog onze petitie aan demissionair premier Mark Rutte. Vraag hem om NIET met GroenLinks in zee te gaan. Eis dat hij vastberaden kiest voor de Nederlandse cultuur, óók in een coalitie.

We moeten GroenLinks nu tegenhouden. Zolang de onderhandelingen gaande zijn, kan het gevaar nog worden afgewend.

We moeten ons niet laten bedriegen door de aaibaarheid van Jesse Klaver. GroenLinks is een radicale linkse partij die onder geen beding mag meeregeren.

Het is kiezersbedrog dat VVD en CDA die stemmen hebben getrokken met een pro-Nederlands geluid, nu via de achterdeur GroenLinks binnenhalen.

Want GroenLinks heeft extreemlinkse en communistische wortels. De partij houdt een permanente veldtocht tegen onze christelijke cultuur.

De groenen hebben een zwarte geschiedenis, waarin het aan gewelddadig activisme niet ontbreekt.

Zo moest Wijnand Duyvendak de Tweede Kamer halsoverkop verlaten toen de grond hem daar te heet onder de voeten werd.

De GroenLinkser was door slachtoffers beticht van terreuracties. Voor inbraak was hij al veroordeeld.

Achter de schermen keerde Duyvendak echter terug. Nu is hij de campagneleider van Jesse Klaver!

Moet premier Rutte met een dergelijke partij in zee gaan?

Want wat een coalitie met het extreme GroenLinks concreet betekent, is duidelijk:

• Grenzen gaan wagenwijd open voor asielzoekers en ‘vluchtelingen’. Vluchtelingenwerk riep GroenLinks uit tot meest vluchtelingenvriendelijke partij.

• De partij stelde zelfs voor asielzoekers met vliegtuigen in Afrika op te gaan halen. Op kosten van de belastingbetaler. Terwijl er al honderdduizenden onderweg zijn!

• Terwijl islamitische terroristen langs migratieroutes Europa binnendrongen, noemde Judith Sargentini (Europarlementariër voor GroenLinks) dit ‘hysterie’.

Het laat GroenLinks koud dat de moorddadige terroristen in Parijs deels met de migrantenstroom zijn meegelift.

Een coalitie met GroenLinks zou een compleet verraad betekenen aan onze veiligheid en aan de Nederlandse cultuur, waarvoor VVD en CDA beweren op te komen.

Cultuur onder Vuur wil echt opkomen voor de Nederlandse cultuur, die op christelijke waarden is gebaseerd.

Daarom vinden we dat premier Rutte de tegendruk moet voelen vanuit de samenleving.

Want de gewone Nederlander wil dit beslist niet!

Ondersteun daarom onze petitie met uw handtekening. En helpt u ons met een edelmoedige gift van €20,- €30,- €50,- €100,- of meer, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken.

De lobby die erop uit is de Nederlandse cultuur te vernietigen, slaapt immers niet.

Juist nu de onderhandelingen gaande zijn, kunnen we het verschil maken.

Premier Rutte moet beseffen hoezeer Nederland het verafschuwt als hij met GroenLinks een regering wil vormen.

Cultuur onder Vuur legt hierover pro-actief contacten met politici in Den Haag. We houden de vinger aan de pols.

We groeien hard. Met uw financiële steun voeren we die op naar 5000 nieuwe adressen per maand.

Dat kan door met deze petitie te adverteren op Facebook, waardoor we miljoenen mensen bereiken.

Zo wordt onze stem in Den Haag steeds duidelijker gehoord. We hebben nu de kans met onze petitie premier Rutte tot rede te brengen en bij te sturen.

Iedereen kan zien dat ons land zich in een politieke overgangssituatie bevindt.

Samen kunnen we een sterk front maken!

Daarom is het zo belangrijk dat u aan dit nieuwe initiatief deelneemt.

Ondersteun dit initiatief daarom met uw handtekening, maar ook met een edelmoedige gift.

Helpt u met €20,- €30,- €50,- €100,- of meer. Met iedere bijdrage ondersteunt u ons bij een nog actievere inzet voor de Nederlandse cultuur!

Onze petitie geeft u en alle Nederlanders een unieke gelegenheid om u direct tot de premier te wenden en druk op hem uit te oefenen.

Laat premier Rutte maar ‘Pleur op!’ tegen GroenLinks zeggen, in plaats van de kar voor hen te trekken in een coalitie.

Samen kunnen we een sterke mobilisering van Nederlanders tot stand brengen, een verenigd front dat premier Rutte en heel Den Haag niet zal kunnen negeren.

Want ons einddoel is het behoud van onze nationale Nederlandse cultuur. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.

Samen staan we sterk!

Met strijdbare groet,

Hugo Bos, campagneleider “Cultuur onder Vuur”

P.S. Nederlanders willen dat hun cultuur verdedigd wordt en niet door multiculti-fanatici verwoest.

Wat doet premier Rutte? Hij flirt met de grootste vijanden en haters van ons land en onze cultuur: met GroenLinks!

Daartoe verzoek ik u vandaag nog de petitie te ondertekenen. En helpt u ons alstublieft ook met uw edelmoedige gift.

Samen kunnen we de aanvallen op de Nederlandse cultuur afslaan en overwinnen!

Petitie aan premier Rutte

Houd GroenLinks buiten de regering

Nederland en zijn cultuur zijn in gevaar. Dit komt door de ongebreidelde massa-immigratie en de politieke correctheid.

Voor de verkiezingen heeft u stemmen verzameld door van de Nederlandse cultuur een topprioriteit te maken. Uw woorden aan allochtonen die zich niet aanpassen zijn gevleugeld geworden: “Pleur op!’

Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat u thans met GroenLinks een regering wil vormen.

• GroenLinks wil meer, meer, meer migranten. De partij wil op kosten van de belastingbetaler Nederlandse vliegtuigen naar Afrika sturen om migranten gratis op te halen.

• GroenLinks verafschuwt de Nederlandse cultuur. Dit blijkt uit uitspraken als ‘Zwarte Piet is erger dan kindbruidjes’ of door Kerstmis een ‘rotfeest’ te noemen.

• GroenLinks biedt prominent plaats aan extreemlinkse activisten als Wijnand Duyvendak, campagneleider van Jesse Klaver, die door de rechter veroordeeld is en van terreur wordt beticht.

Het blinde multiculturalisme van GroenLinks bedreigt de Nederlandse cultuur, die u als premier moet beschermen. Daarom dring ik er bij u met alle urgentie op aan GroenLinks tot iedere prijs buiten de regering te houden.

Hoogachtend,