Petitie aan minister Bussemaker van Onderwijs

Petitie aan minister Bussemaker van Onderwijs

Deze actie is afgelopen, de petitie tekenen is niet meer mogelijk. Onze zogenaamde “onderwijspolitici” voeren in de scholen een ware oorlog tegen onze cultuur en onze tradities: Zwarte Piet werd al van scholen geschopt om maar geen aanstoot te geven, en nu is men bezig het hele onderwijs zo ‘neutraal’ mogelijk te maken. Terwijl ouders hun kinderen nietsvermoedend naar school sturen wordt deze zogenaamde ‘neutraliteit’ gebruikt om onze kinderen net zo lang te bewerken tot ze zich schamen voor hun eigen cultuur en geschiedenis. In feite voert deze politiek ertoe, dat minderheden onze cultuur en onze traditie steeds meer minachten en zelfs haten! Moslimkinderen die juichen in de klas na de aanslagen in Brussel. Tijdens een minuut stilte wordt er Allahu Akbar geroepen. In Amsterdam wordt er op sommige scholen niet meer over de holocaust gesproken, omdat islamitische leerlingen dan boos worden. En wat is het antwoord? Het onderwijs moet zo min mogelijk aanstoot geven aan minderheden. Zwarte Piet is racistisch, Michiel de Ruyter wordt Michiel de Rover en onze voorouders deden niets anders dan grijnzend slaven verhandelen. Kortom, onze cultuur en ons erfgoed is alleen maar iets om je voor te schamen. Onze geschiedenis wordt een grauwe opsomming van wandaden en misdaden. Hier moeten we iets tegen doen! Teken daarom de onderstaande petitie aan minister van onderwijs Bussemaker en laat uw stem horen!

OND_Schoolbord

Petitie tegen de afbraak van de Nederlandse cultuur in het onderwijs

Uwe Excellentie, Onlangs is er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het rapport “2 Werelden, 2 Werkelijkheden” uitgekomen over de groeiende culturele spanningen onder leerlingen. Nu maakt het huidige onderwijssysteem in Nederland een knieval voor minderheden. Zo wordt op sommige scholen in Amsterdam al niet meer over de holocaust gesproken, omdat islamitische leerlingen dan boos worden. Deze manier van omgaan met de problemen maakt de polarisatie en spanningen alleen maar erger. In plaats van onze Nederlandse identiteit als uitgangspunt te nemen, wordt er alleen maar respect voor andere culturen gepreekt. Voor onze eigen cultuur en geschiedenis moeten we ons echter schamen. Dit is zelfs vastgelegd in de ‘kerndoelen’ van het onderwijs in Nederland, waarin het uitgangspunt ligt in de “Nederlandse multiculturele samenleving”, in plaats van onze Nederlandse cultuur die geworteld is in de christelijke beschaving. Dit is een groot onrecht. Alle culturen worden hiermee op één lijn gezet, terwijl het van het grootste belang is dat de kinderen leren dat ze ergens bij horen, dat ze deel uitmaken van onze Nederlandse cultuur. Rekening houden met minderheden wordt zo gebruikt als excuus voor het indoctrineren van onze kinderen en hen zo te programmeren tot cultuurloze wereldburgers. Wij vragen u hiertegen op te treden door de kerndoelen van het onderwijs om te vormen van multiculturalistische vaagheden tot een onderwijsplan dat expliciet gericht is op het aankweken van besef van en waardering voor onze eigen Nederlandse cultuur. Op deze manier kunnen alle kinderen delen in deze cultuur die als norm geldt voor de hele Nederlandse samenleving. Alleen als onze kinderen een sterk besef hebben van hun eigen culturele identiteit en liefde voor hun vaderland, kunnen zij de fakkel van de Nederlandse cultuur doorgeven aan de volgende generaties. Hoogachtend,