Overheid zwicht voor homolobby: bezuinigt op medicijnen, maar gaat wel hiv-pil verstrekken -- die juist tot meer soa's leidt

Overheid zwicht voor homolobby: bezuinigt op medicijnen, maar gaat wel hiv-pil verstrekken -- die juist tot meer soa's leidt

Meld u gratis aan voor onze WhatsApp-berichtendienst om op de hoogte te blijven van nieuwe acties en artikelen van Cultuur onder Vuur. Aanmelden »

De overheid gaat per 1 augustus de hiv-preventiepil PrEP verstrekken aan homoseksuelen. Dat meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Dit terwijl de overheid flink bezuinigt op andere geneesmiddelen. Bovendien leidt de hiv-preventiepil PrEP aantoonbaar tot meer seksueel overdraagbare aandoeningen. 'Ik kreeg het hele rijtje soa’s: chlamydia, gonorroe, enzovoorts.' Verstrekking door GGD PrEP is een middel dat bij regelmatige inname beschermt tegen hiv-infectie. GGD's gaan het vooralsnog alleen verstrekken aan een 'risicogroep' van 6.500 seksueel zeer actieve mannen. Zeer riskant gedrag Een van die mannen is Jean-Pierre. De GGD interviewt hem op de voorlichtingswebsite mantotman.nl. Jean-Pierre wordt geregeld dronken en heeft dan onbeschermd seksueel contact met andere mannen. In plaats van hem tot voorzichtigheid te manen, geeft de GGD hem PrEP-pillen, voor "als je hier een gewoonte van wil maken." Dit zegt dus een overheidsinstantie tegen een burger die zeer riskant gedrag vertoont.

Lees ook: De kwestie is nooit de kwestie - de ware kwestie is revolutie

Belastingbetaler draait op voor kosten PrEP-gebruikers zullen een kleine bijdrage leveren aan de medicatie. Het grootste deel van de kosten is voor de Nederlandse belastingbetaler: per gebruiker meer dan 250 euro per jaar. Dit terwijl homoseksuelen gemiddeld meer te besteden hebben, omdat ze vaak geen gezin onderhouden. De minder kapitaalkrachtige gezinnen moeten nu wel meebetalen aan de ‘veilige’ seksuele vrijheid van homoseksuelen. Verminderde botdichtheid Op veiligheid valt trouwens veel af te dwingen. De beschermingsgraad blijft steken op 96%, erkent de GGD. Wie PrEP gebruikt loopt kans op nierfunctieproblemen en verminderde botdichtheid. Gebruikers moeten dan ook geregeld medische controles ondergaan bij de GGD. Vanzelfsprekend op kosten van de belastingbetaler.

Lees ook: Waarom steriel nationalisme ons niet zal redden van het globalisme

PrEP leidt tot meer soa's Het effect van PrEP is dat homomannen minder condooms gebruiken, waardoor ze meer seksueel overdraagbare aandoeningen krijgen. Dit blijkt uit medisch onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Clinical Infectious Diseases. Volgens Modern Healthcare schrijven sommige artsen het middel niet voor, omdat het riskant seksueel gedrag faciliteert. 'Ik kreeg het hele rijtje soa's' De GGD weet van de soa-bevorderende werking van PrEP-gebruik. Op zijn voorlichtingswebsite laat de GGD ene Steve aan het woord, die zich door PrEP veilig waande. Steve kreeg naar eigen zeggen "het hele rijtje soa’s: chlamydia, gonorroe, enzovoorts. Vroeger kwam dat af en toe wel voor, maar nu was het bij iedere test raak." De soa's zaten al snel overal op zijn lichaam, vertelt Steve. "Zelfs in mijn keel."

Lees ook: De vaderfiguur zoals hij zou moeten zijn

Homolobby De gesubsidieerde verstrekking van PrEP is een lang gekoesterde wens van de homolobby. Onder andere het Aidsfonds en COC Nederland, die voor het overgrote deel door de overheid gefinancierd worden, hebben er jarenlang voor gelobbyd. Daarbij stellen ze hiv consistent voor als een natuurramp, terwijl het een direct gevolg is van de bloedingen die sodomie dikwijls aanricht. Ook zwijgen de staatsgesubsidieerde homolobbyisten over de soa-bevorderende effecten van PrEP-gebruik. Op andere medicijnen wordt bezuinigd De verstrekking van PrEP loopt in principe tot 2024. De totale kosten voor de belastingbetaler komen uit op 22 miljoen euro. Opmerkelijke uitgaven van minister Bruno Bruins, die vorig jaar nog aankondigde 467 miljoen euro te willen bezuinigen op medicijnen. Medicijnen voor mensen met ziekten die ze niet door eigen schuld hebben gekregen. Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

Lees ook: “Aristocratie is een toestand van de ziel”

De progressieven proberen het idee van een conflict tussen elites en mensen in de geest van het publiek te stampen. Zij doen dit door een vals beeld van de werkelijkheid te schetsen dat een donkere en gapende kloof tussen hen plaatst. Zo'n voorstelling van zaken is een schijnvertoning. Een dergelijke kloof bestaat alleen wanneer zowel volk als elites min of meer gekweld en van elkaar gescheiden zijn met aan de ene kant kleine, kunstmatige, selecte groepjes en aan de andere kant grote anonieme massa's.

Deze mijmeringen worden te lang. Laat ik ze afsluiten met een citaat uit een briljante tekst van Pius XII over volk en massa:

De staat bevat in zichzelf geen vormeloze massa van individuen en verzamelt die ook niet op mechanische wijze op een bepaald grondgebied. De staat is en moet in de praktijk de organische en organiserende eenheid van een echt volk zijn.
Het volk" en "een vormeloze massa" (of, zoals het wordt genoemd, "de massa") zijn twee verschillende begrippen. Het volk leeft en beweegt door zijn eigen levensenergie; de massa is inert van zichzelf en kan alleen van buitenaf bewogen worden. Het volk leeft door de volheid van het leven in de mensen die het samenstellen, van wie ieder - op zijn juiste plaats en op zijn eigen manier - een persoon is die zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid en van zijn eigen opvattingen. De massa's daarentegen wachten op de impuls van buitenaf, een gemakkelijke speelbal in de handen van iedereen die hun instincten en indrukken uitbuit; klaar om op hun beurt te volgen, vandaag deze vlag, morgen een andere. Uit het uitbundige leven van een waar volk wordt een overvloedig rijk leven verspreid in de staat en al zijn organen, waardoor zij, met een kracht die zich steeds vernieuwt, zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid, het ware instinct voor het algemeen welzijn.
De elementaire macht van de massa's, behendig beheerd en aangewend, kan de staat ook benutten: in de ambitieuze handen van één of van enkelen die kunstmatig zijn samengebracht voor zelfzuchtige doeleinden, kan de staat zelf, met de steun van de massa's, teruggebracht tot de minimale status van een loutere machine, zijn grillen opleggen aan het betere deel van het echte volk: het gemeenschappelijk belang raakt door dit proces ernstig en langdurig beschadigd, en de verwonding is heel vaak moeilijk te helen" (Radioboodschap van Kerstmis 1944, in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Vol. VI, pp. 238-239).

Laat de lezer aandachtig overwegen wat de zeer gemiste Paus zegt over een authentiek volk. Hij zal zien dat, van boven naar beneden, een volk niets anders is dan een gezond en prachtig in elkaar overvloeien van elites, de hoogste blinkend in goud en zilver, de meer eenvoudige in mooi en nobel brons.

Het antagonistische conflict tussen elite en bevolking, vervat in het pijnlijke adjectief "elitair" dat door progressieven wordt gebruikt, wordt zo vernietigd.

Het voorgaande artikel werd geschreven door Plinio Corrêa de Oliveira en oorspronkelijk gepubliceerd in de Folha de S.Paulo, op 28 december 1977. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder revisie van de auteur en verscheen eerder op tfp.org